ABB satsar på global forsknings- och utvecklingsgrupp för gruvor baserad i Sverige

  • Global FoU-grupp skapas för att utveckla teknik som hjälper gruvoperatörer att nå sina hållbarhetsmål
  • Digitala lösningar ger möjlighet att leda framtidens autonoma gruvor med högre säkerhet och större effektivitetsvinster

ABB har investerat i en specialiserad forsknings- och utvecklingsgrupp med ansvar för elektrifiering, automation och digitala lösningar för gruvtruckar och infrastruktur för underjordsbrytning. Utvecklingsavdelningen, som är baserad i Sverige och för närvarande har 13 medarbetare i Umeå, Skellefteå och Västerås, kommer att stödja gruvoperatörer i deras strävan efter koldioxidfria anläggningar som är säkrare och mer hållbara för människor och miljö.

Världens ledande gruvföretag har en vision om koldioxidfri gruvdrift med digitaliserade och autonoma operationer från gruva till hamn. För att såväl de egna som regeringars och tillsynsorgans förväntningar ska uppfyllas pågår det stora ansträngningar, inklusive inom FoU, för att hitta lösningar som kan tillämpas i framtidens gruvor.

  • ABB:s gruvspel är marknadens första helt SIL-3-certifierade lösning och har den högsta tillgängliga säkerhetsnivån.
  • ABB:s banbrytande kraftinfrastruktur för eldrivna gruvtruckar minskar koldioxidutsläppen och banar väg för hållbar gruvdrift. Foto: Mats Hillblom.

Metaller och mineraler kommer även fortsättningsvis att vara en förutsättning och en utmaning för det moderna samhället. Tekniker som bland annat elfordon, vindkraftverk och smarta lösningar för arbetsplatser och bostäder kan inte fungera utan ökad tillgång till ämnen som koppar, litium, kobolt och mangan. Sverige är redan idag världsledande inom hållbarhet, elektrifiering och klimateffektiva gruvprocesser och den snabba utvecklingstakten har möjliggjorts av ett forsknings- och innovationsklimat där gruvindustrin, dess leverantörer och universitet arbetar nära tillsammans.

Sverige är därför en idealisk bas för utvecklingsavdelningen, där det inom ABB även finns utvecklingsteam för gruvspel i landet. Utöver samverkan med svenska intressenter samarbetar gruppen också med ABB:s andra FoU-team för gruvor i Schweiz, Brasilien och Tyskland.

”Samverkan är avgörande för att skapa framtidens hållbara gruvindustri”, säger Marcus Kristofersson, FoU-chef för gruvor på ABB i Sverige. ”I Sverige har vi skapat nya lösningar genom att samarbeta i nätverk med gruvoperatörer och företag inom branschens leveranskedja. Vi har också tillgång till statliga utvecklingsfonder. ABB tar detta samarbete till den globala FoU-världen, där den svenska modellen kan bidra till att skapa effektiv, hållbar och säker gruvdrift i hela världen.”

Marcus Kristofersson, FoU-chef för gruvor på ABB i Sverige. Foto: Jonas Bilberg.
Marcus Kristofersson, FoU-chef för gruvor på ABB i Sverige. Foto: Jonas Bilberg.

ABB har bedrivit många gemensamma forskningsprojekt tillsammans med kunder och partners, både i globala och svenska forskningsinitiativ. Ett exempel är att tillsammans med gruv- och mineralkoncernen LKAB försöka sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup.

”Nya digitala lösningar innebär helt nya sätt att leda framtidens autonoma gruvor med högre säkerhet och större effektivitetsvinster i ett hållbarhetsperspektiv. Till exempel kan den on-demand-lösning för ventilation som ABB har utvecklat halvera en gruvas totala energiförbrukning”, säger Marcus Kristofersson.

Utvecklingsavdelningen arbetar också med banbrytande robotteknik. Inom en nära framtid innebär det att robotar kan överta riskabla uppgifter som att ladda sprängmedel i underjordsprocesser, vilket betyder bättre arbetsmiljö och högre säkerhet.

Elektrifiering är ett prioriterat arbetsområde där utvecklingen av kraftinfrastruktur för elektriska gruvtruckar gör det möjligt att fasa ut fossildrivna fordon såväl ovan som under jord.

”Vi arbetar i väldigt många spännande projekt med målet att bygga en hållbar gruvindustri. En av ABB:s styrkor är vår breda kunskap inom gruvor och den förmåga vi har att arbeta i stora projekt där vi kan ta ett helhetsansvar för omfattande processlösningar eller hela anläggningar”, säger Marcus Kristofersson.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp