Industrin minskar koldioxidutsläppen, elektriska drivlinor går i täten

Industrin minskar koldioxidutsläppen, elektriska drivlinor går i täten

  • I ett nytt whitepaper som publiceras idag beskriver ABB hur elektrifiering av drivlinor i tunga fordon och i fartyg kan förbättra energieffektiviteten avsevärt
  • Transporter av människor, varor och råvaror står för närvarande för nästan 30 % av koldioxidutsläppen i världen
  • Elmotorer kan uppnå en verkningsgrad på över 95 %, medan dieselmotorer endast uppnår en verkningsgrad på 45 % i det optimala belastningsområdet

Med tanke på det brådskande behovet av att begränsa klimatförändringens effekter hjälper ABB företagen att påskynda koldioxidminskningen genom att leverera kompletta elektriska drivlinelösningar för en rad tunga fordon och fartyg. De flesta fordon och fartyg är fortfarande dieseldrivna, men elektrifieringslösningar som omfattar motorer, växelriktare, frekvensomriktare och energilagringssystem har utvecklats snabbt och ger omedelbara fördelar.

Med över 130 års erfarenhet av elektrifiering av tåg, bussar och tunga fordon som används i tuffa miljöer som gruvdrift, har ABB en perfekt position för att hjälpa världen att minska användningen av dieselmotorer i alla tillämpningar.

I detta nya whitepaper från ABB beskrivs de många fördelarna med elektrifieringen, bland annat dramatiskt förbättrad energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp, lägre total ägandekostnad samt mindre buller och vibrationer än hos dieselsystemen. Helt eller delvis elektriska fordon och fartyg ger betydande energibesparingar och effektivitetsvinster.

Om man till exempel ersätter dieselmotorn i en 24-tons grävmaskin med en elektrisk drivlina från ABB - som kombinerar batteridrift med en högeffektiv elmotor och frekvensomriktare kan man eliminera 48 ton koldioxidutsläpp per år. Dessutom kan regenerativ bromsning av industrifordon minska bränsleförbrukningen med upp till 30 %.

I genomsnitt har elfordon så mycket som 60 % lägre driftskostnader än motsvarande fordon som drivs av en dieselmotor. Detta beror främst på förbättrad effektivitet, minskad bränsleförbrukning och minskat underhållsbehov.

"När tillsynsmyndigheter världen över sätter upp strängare utsläppsmål är det ett tydligt och nödvändigt steg att tillämpa elektrifieringsteknik på industrifordon, transporter och fartyg", säger Stefan Floeck, divisionschef för ABB IEC lågspänningsmotorer. Elektrifiering är en viktig komponent i varje Net Zero-strategi - och den utgör också ett positivt ekonomiskt argument för operatörerna när det gäller den totala ägandekostnaden."

Edgar Keller, divisionschef för Traction på ABB, fortsätter: "ABB:s expertis inom elektriska drivlinor gäller även för elektrifiering av industrifordon, t.ex. dumprar och grävmaskiner som används inom gruv- och byggbranschen. Elektriska drivlinor är väl beprövade även inom järnvägstransporter; tekniken är mogen och kan enkelt och effektivt tillämpas inom många andra sektorer, t.ex. bygg- och materialhanteringsutrustning."

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Motion håller världen igång – och sparar energi varje dag. Vi förnyar och flyttar fram gränserna för tekniken för att möjliggöra en framtid med lägre utsläpp för kunder, branscher och samhällen. Med våra digitalt aktiverade enheter, motorer och tjänster får våra kunder och partner bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi erbjuder en kombination av domänexpertis och teknik för att leverera den optimala drivsystem- och motorlösningen för många olika tillämpningar inom alla industrisegment. Tack vare vår globala närvaro finns vi alltid i närheten för att betjäna våra kunder. Vi bygger vidare på över 130 års samlad erfarenhet inom elektriska drivlinor för att lära oss och bli bättre varje dag.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 juni 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp