Ny version av ABB:s digitala optimeringstjänst för gruvspel

Uppdaterad version av ABB Ability™ Performance Optimization for hoists innehåller fler KPI:er, förbättrad transparens och kompabilitet med verktyg för insamling, registrering, analys och bearbetning av mätdata.

ABB Ability™ Performance Optimization for hoists är en av de unika tjänster som levereras från ABB Ability™ Collaborative Operation Center i Västerås, Sverige. Ability™ Performance Optimization for hoists är en tjänst som kopplar samman kunders gruvspel över hela världen med ABB:s experter. Gruvspelen övervakas dygnet runt och tack vare automatisk datainsamling och analys identifieras eventuella problem innan det inträffar. Nödvändiga åtgärder kan utföras direkt i realtid för att förbättra både tillgängligheten på utrustningen och den övergripande säkerheten för gruvdriften.

– För ABB:s kunder är tjänsten ABB Ability™ Performance Optimization for hoists en möjlighet att gå mot tillståndsbaserat underhåll. Prediktiva analyser av gruvspelet förhindrar dessutom oväntade stopp i verksamhetens produktion som sparar både tid och pengar för våra kunder, säger Bengt Hedlund, global chef för Underground Mining Service för ABB.

  • Gruvspelen övervakas dygnet runt och tack vare automatisk datainsamling och analys identifieras eventuella problem innan det inträffar.
  • ABB Ability™ Performance Optimization for hoists är en av de unika tjänster som levereras från ABB Ability™ Collaborative Operation Center i Västerås, Sverige.

Värdefull ny funktionalitet

Den nyaste versionen av ABB Ability™ Performance Optimization for hoists, som framgångsrikt pilottestats hos kund, innehåller nya funktioner som integrerar Ability™ Performance Optimization for hoists med ärendehanteringssystem och möjliggör kontinuerliga uppdateringar och notifieringar från ABB Ability™ Collaborative Operations Center.

– Uppkopplingen mot ABB Ability™ Collaborative Operations Center säkerställer kundens ständiga tillgång till ABB:s expertis. Genom den nya funktionen Track Rules får centret omedelbart ett case registrerat i Salesfroce när en KPI triggas, vilket sker om gränsvärden på KPI:er överskrids, och kan snabbt ta kontakt med kunden för att lösa problemet innan det får konsekvenser i deras process, säger Bengt Hedlund.

Den uppdaterade versionen av ABB Ability™ Performance Optimization for hoists förbättrar tillgänglighet, prestanda och produktivitet för gruvspel genom att samla in och analysera data från olika driftpunkter och KPI:er (Key Performance Indicators) som gruvspelets cykeltid, bromssystem och övervakning av säkerhetsfunktioner. Resultatet kan även användas som grund för optimering av gruvspelets tillgänglighet och därigenom möjligheten att öka produktionen. Som ny funktionalitet i ABB Ability™ Performance Optimization for hoists finns möjligheten till specialanpassade KPI:er, som kunden själv skapar. Dessutom är ABB Ability™ Performance Optimization for hoists kompatibel med olika verktyg för insamling, registrering, analys och bearbetning av mätdata.

– Den utökade transparensen är ytterligare en ny och mycket värdefull funktion. De case vi skapar i Salesforce registreras hos våra kunder, som via MyABB business portal kan se status på gruvspelet och följa vårt arbete, säger Bengt Hedlund.

Den uppdaterade versionen av ABB Ability™ Performance Optimization for hoists förbättrar tillgänglighet, prestanda och produktivitet för gruvspel genom att samla in och analysera data från olika driftpunkter och KPI:er som gruvspelets cykeltid, bromssystem och övervakning av säkerhetsfunktioner.

ABB Ability™ Performance Optimization for hoists ger många kundfördelar

ABB utvecklar avancerad digital teknik för framtidens gruvdrift. Med ABB Ability™ Performance Optimization for hoists får gruvkunder över hela världen:

  • Ökad tillgänglighet tack vare automatisk datainsamling.
  • Ökad transparens via MyABB business portal
  • Förbättrad prestanda tack vare att datadrivna beslut.
  • Snabb identifiering av prestandaavvikelser tack vare kontinuerlig övervakning av ABB:s experter.
  • Snabbare problemlösning tack vare automatiska varningar om KPI:er överskrider gränsvärden.

ABB Ability™ Collaborative Operations Center växer

ABB Ability™ Collaborative Operations Center i Västerås, Sverige, levererar avancerade digitala tjänster till den globala marknaden. Centret, som invigdes i mars 2018, har djup kompetens inom gruvområdet och betjänar kunder över hela världen I centret kopplas kunders system, program och tjänster i produktionsanläggningar eller på huvudkontor samman med ABB:s experter, som med digital teknik kan den totala öka drifteffektiviteten.

– I dag är cirka 50 kunder anslutna till ABB Ability™ Collaborative Operations Center. Under de kommande åren kommer vår portfölj av avancerade digitala tjänster gradvis att öka, säger Mathias Nygren, som är ansvarig för ansvarig för Collaborative Operations för ABB i Sverige.

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp