El och automation i symbios – ABB:s ledningssystem smart power optimerar energiflöden i industrin

El och automation i symbios – ABB:s ledningssystem smart power optimerar energiflöden i industrin

Med ett gemensamt system för el och automation kan allt från felsökning till effektivitet förbättras. Operatörerna får full överblick, något som bland andra Boliden drar nytta av i sin gruva i Aitik.

I dag har den som ansvarar för en elanläggning i industrin tydliga utmaningar att hantera. Först och främst kan säkerheten för människor och utrustning inte äventyras. En annan hög prioritet är att skapa optimala förutsättningar för att upprätthålla en hög tillgänglighet och att förebygga produktionsstopp. Fel i processen kommer dock att uppstå något skede, så operatörerna måste vara beredda att utföra felsökning på ett snabbt och säkert sätt. så då blir nästa att kunna genomföra felsökningar på ett snabbt och säkert sätt. Slutligen är en annan viktig utmaning att säkerställa bästa möjliga effektivitet i hela verksamheten. Målet är att ha full kontroll över energiflödena och deras optimering vid varje steg i processen.

ABB:s ledningssystem för elektrifiering smart power ger Bolidens personal total insyn i elnätet. Lösningen började användas för första gången 2017 i Aitikgruvan. Foto: Boliden.
ABB:s ledningssystem för elektrifiering smart power ger Bolidens personal total insyn i elnätet. Lösningen började användas för första gången 2017 i Aitikgruvan. Foto: Boliden.
center

Integrerad lösning

ABB har utvecklat sitt ledningssystem för elektrifiering för smart power, en lösning för kontroll och övervakning av elsystemet som är integrerad i ABB Ability™ System 800xA. Här tas ett stort utvecklingskliv vad gäller funktioner och möjligheter, eftersom allting är uppkopplat och går att övervaka i ett gemensamt gränssnitt för el och automation. All information är tillgänglig på ett och samma ställe, och alla berörda personer kan ta del av den.

Lösningen möjliggör fjärrstyrning, övervakning och centraliserad larmhantering. Dessutom öppnar den upp för nya sätt att optimera sin anläggning inom olika industrier. En harmoniserad miljö med intuitiva gränssnitt gör det lättare för operatörerna att använda. Underhåll är också enklare inom en enda systemplattform.

Det optimala upplägget

För ABB är det viktigt att arbeta nära kunden för att skapa den bästa lösningen utifrån varje verksamhets unika förutsättningar. ABB har omfattande expertis inom design, installation och hantering av elsystem så att de kan byggas för att minska risken för ställtid.

”Tillsammans med kunden arbetar vi alltid för att hitta det optimala upplägget. ABB:s ledningsystem för elektrifiering smart power ger möjlighet att samla, analysera och visualisera stora mängder data. Synligheten gör att processer kan justeras eller ändras snabbt och att operatörer kan fatta bättre beslut inom inom gruv-, metall- och massa och pappersindustrier”, säger Peter Hartman, säljare på ABB.

”Vi har bara sett början på vad det kan användas till”

Ledningssystemet började användas för första gången år 2017 i Bolidens gruva i Aitik. Där pågår en omfattande verksamhet; under 2020 anrikades cirka 42 miljoner ton malm till metallkoncentrat innehållandes koppar, guld och silver. Boliden har både brytning och anrikning inom samma industriområde, och det är relativt skilda områden när det gäller effektbehov och tekniker. Det kan vara en svår uppgift i att hantera allt från elnät och motordrifter till pump- och processystem för de olika grenarna av verksamheten.

  • Ledningssystemet är en lösning för kontroll och övervakning av elsystemet och är integrerad i ABB Ability™ System 800xA.
  • Peter Hartman, säljare på ABB.
  • ABB:s mellanspänningsställverk UniGear ZS1 används för att distribuera elektricitet vid flera olika krävande tillämpningar, till exempel i gruvor och elkraftsanläggningar.
  • MNS är ABB:s lågspänningsställverk för lågspänningsfördelning och motorkontroll. Ställverkskonceptet bygger på en skalbar plattform som gör det möjligt för ABB att skräddarsy en unik lösning för varje ändamål i dagens utmanande verksamhetsmiljöer.

Elnätet växer

På elsidan är den största utmaningen att få elnätet att följa utvecklingen i verksamheten. Gruvbrytning är ingen statisk arbetsplats, utan de tar sig succesivt längre fram i brytningsprocessen och installerar bland annat nya ställverk, vilket hela tiden får elnätet att växa och breda ut sig. Brytningsprocessen innebär också ofrånkomligen dynamiska laster. Det ställs höga krav på både tekniken och övervakningen för att de ska kunna upprätthålla selektivitet och en god elstandard.

Total insyn

Ledningssystem gör att det går lätt för Bolidens personal att få total insyn i nätet, och dessutom finns det fullständiga beräkningsmöjligheter. Det ger dem möjlighet att få en förståelse för hur nätet kommer reagera i olika scenarion, vilket gör att problem kan upptäckas innan det blivit ett fel. Allt detta gör att de kan vara proaktiva på ett helt annat sätt än tidigare, och därmed förebygga oplanerade produktionsstopp.

Ökad hållbarhet

Inom gruvindustrin är det ett starkt fokus på ökad hållbarhet, och även i det arbetet har Boliden nytta av ledningssystemet. Eftersom allt är integrerat kan de följa varje tonnage från start till mål och enkelt koppla till olika aspekter och funktioner. Den överblicken gör att de har bättre möjligheter än någonsin att optimera sina processer.

Michael Lindgren, utvecklingsingenjör för elkraft på Boliden, berättar att han ser sig mindre som en kund, och mer som en utvecklingspartner, till ABB.

”Det har varit väldigt roligt att vi under resans gång, sedan vi startade med ABB:s ledningssystem för elektrifiering smart power, hela tiden har hittat nya funktioner och nya tillämpningar. Det har utvecklats till ett väldigt avancerat system, och jag tror att vi bara har sett början på vad det kan användas till”, säger han.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp