ABB presenterar ny version av ABB Ability™ Performance Optimization for hoists för bättre driftanalyser och insikter

ABB presenterar ny version av ABB Ability™ Performance Optimization for hoists för bättre driftanalyser och insikter

  • Digital tjänst säkerställer effektiv övervakning av gruvspel och deras prestanda för att öka kunders drifttid och produktivitet
  • Användarvänliga gränssnitt och molnbaserad plattform möjliggör snabb analys och större insikter i gruvspelens drift
  • Nyckeltalsfunktioner baserade på input från kunder och ABB-experter hjälper till att skydda verksamheterna från oväntade, tidskrävande och kostsamma driftstopp

En ny version av ABB Ability Performance Optimization for hoists har idag lanserats av det globala teknikföretaget ABB för att möta behovet av ökad digitalisering inom gruvindustrin. Den uppgraderade digitala tjänsten möjliggör för tillståndsbaserat underhåll och högre nivåer av prestandaoptimering genom förfinad prediktiv analys.

ABB Ability Performance Optimization for hoists 3.1 säkerställer tidig upptäckt av avvikelser i driften och bygger på tidigare versioner för att förbättra drifttid, tillgänglighet, prestanda och produktivitet hos gruvspel genom att tillhandahålla agerbar information om nyckeltal (KPI:er). ABB Ability Performance Optimization for hoists finns tillgänglig på plattformen ABB Ability™ Edgenius, och möjliggör för snabba analyser och insikter i anläggningens verksamhet.

Den nya versionen erbjuder nya nyckeltalsfunktioner som baseras på input från kunder och ABB-experter. Nya nyckeltal kan ställas in för tillgänglighet för servicehissar, statistik över hisscykler, EMS-statistik, drifttider för anläggning av bromsar, förladdningstryck för ackumulatorer, retardationsvariation, spänning i gejderlinor, krypavstånd och kopplingstid. Bedömningar av cybersäkerhet och lösningar för att skydda kunddata ingår.

Prediktiv analys av ett gruvspels tillstånd hjälper verksamheter att undvika oväntade, tidskrävande och kostsamma driftstopp. Data samlas in automatiskt, separeras och hanteras, och övervakas och analyseras sedan på ett säkert sätt för att generera agerbara insikter som kan bidra till att öka produktionsprestanda, identifiera säkerhetsrisker och ge optimerad underhållsplanering. ABB:s experter kan analysera datan så att potentiella problem kan identifieras innan de inträffar, och nödvändiga åtgärder kan tas vid rätt tidpunkt. Det förbättrar utrustningens tillgänglighet och den övergripande säkerheten för gruvspelsverksamheten.

”ABB Ability Performance Optimization for hoists är en viktig lösning och tjänst för att utnyttja digitalisering för att optimera tillstånd, säkerhet och produktivitet och för att stödja fjärrstyrning av gruvspel. Den senaste versionen skapar en ännu mer cybersäker brygga mellan informationsteknik (IT) och operativ teknik (OT) för gruvspelskunder. Det är en förbättrad produkt som ger bättre insikter med fler nyckeltal och möjliggör snabbare respons till upptäckt av fel genom e-postmeddelanden”, säger Bengt Hedlund, Global Service Manager Hoisting på ABB. ”I takt med att industrin försöker göra verksamheter mer miljömässigt hållbara kan digitala tjänster som stödjer fjärrstyrnig, som ABB Ability Performance Optimization for hoists, också spela en stor roll i att minska koldioxidutsläppen och ta bort behovet för underhållsbesök på plats.”

ABB erbjuder säkra, optimerade och anpassade gruvspelslösningar designade av konstruktörer med gruverfarenhet, och har nästan 130 års erfarenhet av gruvspel med mer än 1 000 lösningar installerade över hela världen. Genom digital uppkoppling till ABB Ability Performance Optimization for hoists kan ABB:s lösningar för gruvspel erbjuda högsta tillgänglighet och produktivitet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 9 februari 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp