Bærekraftige byer

ABB-teknologi bidrar til bærekraftige byer på en rekke områder, fra smarte bygninger, elektrifisering av transportsektoren til fornybar kraftproduksjon.  Temaets viktighet understrekes av at FN har et dedikert bærekraftsmål for dette, nr. 11.

Selv om bærekraftige byer ikke har en entydig definisjon, kan det inkludere reisen mot karbonnøytralitet og optimal bruk av basisressurser som vann og strøm.

Select region / language