Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mellanspänningsprodukter för järnväg och transporter

Utmaningar

Snabb urbanisering och fokus på att minska utsläppen av växthusgaser har lett till ett skifte i järnvägs- och transportbranschen. Järnvägen återupptäcks som ett hållbart och energieffektivt transportsätt. Det har lett till investeringar i infrastruktur, järnvägsfordon, styrsystem och service.


Eftersom både passagerartrafik och godstrafik fortsätter att öka på befintliga spår, i kombination med nya höghastighetsprojekt, tvingas elnäten att hantera större laster som kan leda till instabilitet i elnäten. Efterfrågan på en säker, stabil och pålitlig kraftförsörjning är hög

ABB:s lösningar

Effektiva ABB-komponenter, lösningar och system är en självklar del av järnvägsinfrastrukturen och järnvägsfordonen. ABB:s sortiment av mellanspänningsprodukter för järnväg omfattar ett komplett sortiment av ställverkslösningar och ställverkskomponenter som är särskilt utformade och anpassade för att överensstämma med järnvägstekniska specifikationer.


ABB erbjuder ett omfattande sortiment av AC-traktionsanläggningar för både 16,7 Hz till 25 Hz och 50 Hz till 60 Hz. De består av matarstationer och kopplingsstolpar för en- eller tvåfas, autotransformatorstationer och nätstationsautomation (lokal styrning och lokalt skydd).

När det gäller DC-applikationer erbjuder ABB lösningar för spårvagnar, tunnelbanor, pendeltåg, järnväg som omfattar specifika DC-ställverk, specialtransformatorer, likriktare, växelriktare, energilagring och DC-snabbrytare för järnvägsfordon.

ABB: s mellanspänningsprodukter är avsedda för tunga industriella tillämpningar och testas för att klara kraven på järnvägs- och transportlösningar, vilket bidrar till maximal tillförlitlighet.

Alla produkter och lösningar är produktcertifierade enligt ett stort antal internationella standarder, inklusive IEC, IEEE, ANSI och GOST. Vi erbjuder även en omfattande portfölj av tjänster som konstruktion och konsulttjänster samt alla typer av servicetjänster.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Relaterade erbjudanden