Rafinacja

Zoptymalizowane i zintegrowane przetwarzanie minerałów

Gdy chodzi o uzyskanie potrzebnego produktu, takiego jak koncentrat lub pellet, żelazo zredukowane DRI/HBI, miedź katodowa, bloki niklu lub cynku, aluminium itp., procesy ABB mają zastosowanie nie tylko do transportu i rozdrabniania materiału (kruszenie i mielenie), ale obejmują także hydrometalurgię (wzbogacanie rudy i/lub technologia SX-EW), aglomerowanie (w tym peletyzacja i produkcja DRI/HBI) oraz pirometalurgię (przetapianie i rafinowanie). Tym samym ABB jest dostawcą poniższych systemów i rozwiązań

  • Przetwornice wysokiej mocy
  • Napędy o regulowanej prędkości
  • Inteligentna dystrybucja energii
  • Sterowanie procesowe
  • Optymalizacja oprzyrządowania i procesów

Rozwiązania te, dzięki powiązaniu przez systemy sterowania procesowego i w połączeniu ze sprawdzonymi umiejętnościami zarządzania, zapewniają zarówno łączność ze wszystkimi punktami zakładu przetwórczego, jak i efektywność operacyjną.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Przeróbka węgla

ABB oferuje kompleksowe pakiety kompetencji, produktów, systemów i rozwiązań, obejmujące cały łańcuch produkcji w górnictwie węglowym. ABB jest światowym liderem na polu kompletnej elektryfikacji zakładów wydobywczych, zintegrowanego sterowania procesowego i rozwiązań optymalizujących, silników i systemów napędowych oraz oprzyrządowania i systemów analizatorów dla podziemnych i odkrywkowych kopalni węgla.

Dzięki doświadczeniu w realizacji usług ESCM (projektowanie, dostawa, budowa i zarządzanie), ABB potrafi tworzyć rozwiązania zarówno do realizowanych od podstaw projektów „pod klucz”, jak i na potrzeby modernizacji istniejących zakładów.

Przetwórstwo miedzi

ABB dysponuje szeroką gamą produktów i rozwiązań dla zakładów wydobywających i przetwarzających miedź. Nasza oferta, obejmująca zintegrowaną elektryfikację, automatyzację, sterowanie, oprzyrządowanie i systemy napędowe, jest wykorzystywana do maksymalizacji produktywności przez klientów z całego świata. ABB ma doświadczenie w realizacji najbardziej wymagających projektów tego przemysłu, o czym świadczą instalacje elektryczne i systemy automatyki opracowane dla projektów realizowanych na wysokościach przekraczających 5000 m n.p.m. lub w miejscach, gdzie temperatura waha się od minus 40 do plus 500C.

Zakłady wydobywające i przetwarzające miedź wymagają wielkich nakładów kapitałowych, gdyż są zlokalizowane w oddalonych miejscach, a to pociąga za sobą dodatkowe wydatki na infrastrukturę doprowadzającą wodę i energię. ABB już od wielu lat pomaga klientom w obniżaniu wydatków kapitałowych i operacyjnych poprzez optymalizację instalacji elektrycznych i systemów automatyki oraz obniżanie zużycia energii. Gdy chodzi o wydobycie, wzbogacanie, ługowanie, przetapianie i rafinację elektrolityczną, nasze rozwiązania gwarantują sprostanie wymaganiom związanym z elektryfikacją i automatyzacją obejmującą cały zakład.  

Zdjęcie Lars Lentz [CC BY-SA 1.0], Wikimedia Commons

Przetwórstwo rudy żelaza

Dzięki specjalistycznemu działowi ABB, zajmującemu się wzbogacaniem, peletyzowaniem i bezpośrednią redukcją rud żelaza, prowadzącemu centra kompetencji w Europie oraz dysponującemu lokalnymi ośrodkami rozwojowymi, możemy na tym rynku zaproponować kompletną ofertę technicznych systemów elektrycznych.

ABB jest światowym liderem wdrożeń systemów energetycznych, silników i systemów napędowych na potrzeby zarówno najbardziej skomplikowanych projektów, takich jak duże młyny SAG i kulowe oraz systemy napędowe do kruszarek HPGR, jak i prostszych, samodzielnych napędów dla rynku przetwórstwa rudy żelaza. Nasze doświadczenie na polach wytwarzania i dystrybucji energii oraz techniki napędowej pozwala nam optymalizować konstrukcję systemów rozprowadzających energię, integralnych układów tłumiących składowe harmoniczne, układów kompensacji współczynnika mocy itp.

ABB dysponuje wiedzą technologiczną, znajomością zastosowań oraz praktyką w tworzeniu indywidualnych systemów automatyki dla producentów rudy żelaza. Rozwiązania te są budowane na naszej przemysłowej platformie informatycznej i obejmują nasz sprzęt i oprogramowanie dla otwartego systemu sterującego (OCS), system zarządzania energią, system optymalizacji zakładu, zaawansowane sterowanie procesowe, systemy zarządzania informacją, zawory, aparaturę pomiarowa itp. Rozwiązania te umożliwiają zintegrowane sterowanie pracą instalacji, a tym samym optymalizację jej funkcjonowania.

ABB ma olbrzymie doświadczenie i może poszczycić się referencjami z całego świata jako dostawca dużych, zintegrowanych układów elektrycznych i sterujących, w szczególności w branży przerobu i transportu rudy żelaza, na całej drodze od kopalni do portu.

Select region / language

Pożyteczne informacje