Możesz podejrzeć tę stronę w:

Serwis Systemów Napędowych ABB - Cyfryzacja i InnowacjeImplementowanie rozwiązań cyfrowych, to droga do osiągnięcia sukcesu. Inteligentna. Bezpieczna. Połączona.


Chcesz być przed konkurencją?
Serwis Systemów Napędowych ABB  oferuje inteligentne i bezpieczne analizy, dzięki którym podejmowane decyzje będą trafniejsze i pomogą zmaksymalizować produktywność i wydajność silników, generatorów i napędów, jednocześnie otwierając się na nowe modele biznesowe.

"Cyfryzacja niesie ze sobą wymierne korzyści, dając możliwość zdalnej wizualizacji procesu i kondycji naszych urządzeń.
Dzięki temu serwis prowadzony jest na podstawie rzeczywistego stanu urządzeń, a nie według standardowych harmonogramów

Tommaso Larice, Kierownik utrzymania w CAFC

3 kluczowe korzyści przemawiające za rozwiązaniami cyfrowymi ABB


Skuteczne zarządzanie cyklem życia i ograniczenie zużycia energii poprzez uzyskanie głębszych informacji na temat stanu aktywów

Minimalizowanie strat związanych z nieoczekiwanym przestojem oraz zmniejszenie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa dziąki zastosowaniu inteligentnych i bezpiecznych rozwiązań cyfrowych

Wdrażanie nowych modeli biznesowych z korzyściami wynikającymi z partnerstwa,które wykraczają poza tradycyjne relacje między kupującym a dostawcą

 


Nasza wiedza serwisowa


Aktualności


Najważniejsze wydarzenia i realizacje


Select region / language