Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Nytt testcenter för robotar invigt

Samarbetande robotar kommer att stärka svensk industris konkurrenskraft. Nu har en viktig pusselbit på vägen dit invigts: Collaborative Robot Test Center i Västerås.

I det nya testcentret, som ligger i Robotdalens lokaler på Expectrum i Västerås, ska svensk industri och samarbetande robotar få en chans att mötas. Och det är ett viktigt möte. En ökad grad av automation är ett måste för att svensk tillverkningsindustri ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft i en allt tuffare global konkurrens.

"För svensk industri innebär användningen av kollaborativa robotar, alltså robotar som samarbetar med människor, ett mycket bra alternativ till att flytta utomlands eller tappa konkurrenskraft", säger Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen.

Framtidens automation

För två år sedan lanserade ABB YuMi, världens första tvåarmade kollaborativa robot. Den är skapad för framtidens automation och kan arbeta sida vid sida med människor under garanterad säkerhet. För industriföretag öppnar robotar som YuMi upp för helt nya användningsområden och applikationer, som tidigare inte varit möjliga att automatisera. Men även om företagen ser potentialen saknas oftast tillräcklig kunskap. Därför kommer Collaborative Robot Test Center att utföra koncept- och applikationsutvecklingar som visar hur och om olika behov går att automatisera med hjälp av samarbetande robotar.

"Det tar ofta lång tid för ny och banbrytande teknik att nå marknaden. Med hjälp av den bästa expertisen från ABB och resurser från Robotdalen får vi i testcentret möjlighet att skynda på den processen och hjälpa systemintegratörer och slutkunder", säger Ingemar Reyier.

Efterlängtat samarbete

Collaborative Robot Test Center är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegratörer och användare. Projektet finansieras under tre år av Vinnova och deltagande parter. Att testcentret är välkommet är tydligt: Kön av projekt är redan lång och några av de första uppdragen kommer att ske i samarbete med Karolinska Institutet, Astra Zeneca och Volvo.

"Samarbetande robotar kommer i framtiden att bli en mycket viktig pusselbit för att stärka svenska företags konkurrenskraft. Om tre år är min förhoppning att tillverkningsindustrin vet vad kollaborativa robotar är och att de vet varför och när man ska välja dem", säger Ingemar Reyier.

Text: Lena Bergman Foto: Jonas Bilberg, Terése Andersson

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås, inviger testcentret med en bandklippning.

Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen.

Länkar

Bilder