Robotar och den cirkulära ekonomin

Det råder inga tvivel om att världen står inför flera olika miljökriser – från föroreningar till överdrivet slöseri av energi och resurser samt alltför många produkter som bara kastas i slutet av livscykeln. Att slösa energi och råvaror och sedan producera eller utvinna ännu mer material för att tillverka ännu fler produkter är inte bara ohållbart, det dränerar världens kapacitet att förse oss med mer resurser och absorbera det avfall vi producerar.

Vi behöver helt klart en mycket mer cirkulär ekonomi – en ekonomi som använder avfall och bortkastade produkter och material som värdefulla resurser, så att vi kan minska mängden nyproducerade råvaror som behöver utvinnas, bearbetas och transporteras.

Detta är budskapet i Circularity Gap Report 2023 [1] – med en global cirkulär ekonomi skulle vi kunna tillgodose allas behov med enbart 70 procent av de råvaror vi i nuläget utvinner och använder. För närvarande står de material som återvinns i slutet av sin livscykel för enbart 7,2 procent av alla råvaruinsatser som förs in i ekonomin. Denna lilla andel har minskat under årens lopp. För att hitta en lösning har författarna av rapporten identifierat fyra områden där man kan vidta åtgärder för att förbättra cirkulariteten. Ett av dessa är ”Manufactured goods and consumables” (tillverkade varor och förbrukningsvaror) och en stor ambition i detta är att förlänga livslängden på utrustning, maskiner och varor.

Robotar spelar en viktig roll i att minska avfallsmängden

Robotar kan utföra exakta rörelser på ett upprepat och enhetligt sätt och spelar därför en viktig roll när vi ska minska avfallsmängden. Vi har därför sett en explosion i försäljningen av robotar. Den senaste rapporten från International Federation of Robots (IFR) [2] anger att 2021 var ett rekordår med över 500 000 nya industrirobotar som installerades i fabriker runt om i världen.

Tillväxten är uppmuntrande för robottillverkare som ABB och användning av robotar ger oundvikligen användarna stora fördelar – men vad händer när en robot närmar sig slutet av sin livscykel? Tillverkare som ABB letar ständigt efter nya sätt att minska det ekologiska avtrycket och att avyttra robotar på ett ansvarsfullt sätt är en central del i en cirkulär ekonomi.

För att kunna uppnå detta erbjuder ABB tjänster som säkerställer att robotarna gör sin del för att lösa världens hållbarhetsutmaningar. Sexstegsstrategin hjälper inte bara företagen att stötta den cirkulära ekonomin utan ger också ekonomiska fördelar.

Gjorda för att hålla länge

ABB:s satsning på att säkerställa robotarnas långsiktiga hållbarhet börjar redan i designfasen. En del ABB-robotar har varit i bruk i över 35 år eftersom de byggts med kvalitet och lång livslängd i åtanke. Den svenska ingenjörsfirman Magnussons fick till exempel sin första ABB-robot redan 1974. Efter 42 års konstant drift slutade den här roboten att jobba först när företaget lade ned sin produktionsanläggning 2016.

Förlängd livslängd

ABB erbjuder flera olika lösningar som förlänger livslängden på robotarna, till exempel datadrivna tjänster som gör det möjligt för användarna att vidta åtgärder som maximerar livslängden på robotarna. Tjänsterna innefattar förebyggande underhåll, villkorsbaserat underhåll (CBM) och uppkopplade tjänster.

CBM-tjänsten gör det möjligt för kunder att förstå vilka robotar som är mest utsatta för påfrestningar.

På första nivån tittar man på hela robotparken och då identifieras de robotar som är hårdast belastade. På andra nivån kontrolleras dessa robotar i detalj och ABB:s experter utför ytterligare analyser för att hitta orsaker till överbelastning och kommer med rekommendationer och en skräddarsydd underhållsstrategi.

Tack vare denna tjänst kan robotens livslängd förlängas, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin genom ett minskat underhållsbehov.

Inom industrin hjälpte denna tjänst en stor biltillverkare att identifiera de robotar som är mest utsatta för påfrestningar på anläggningen, och man vidtog förebyggande underhållsåtgärder som innebär att 280 robotar kan fortsätta att arbeta ända till 2035, trots att de redan samlat på sig 25 000 produktionstimmar.

Att ge robotarna ett nytt liv

Allting har ett slut – detsamma gäller för robotar. När en robot har tjänat ut erbjuder ABB en tjänst för återtillverkning och återköp som ser till att produkter och komponenter blir återanvända eller återvunna. Normalt kan 60 till 80 procent av en robot återanvändas medan resten skickas till certifierade återvinningspartners. Till exempel får nästan alla ABB-robotar som använts inom bilindustrin ett andra liv och upp till en femtedel av dem får till och med ett tredje liv.

ABB:s sex återtillverkningscenter i Asien, Europa och USA tar tillbaka cirka 250 robotar per år och ger dem ett nytt liv hos nya eller samma kunder.

Med ökade ledtider på grund av störningar i försörjningskedjan, vilka till stor del beror på den globala pandemin, ökade efterfrågan med över 25 procent på renoverade robotar under 2022 och ABB förväntar sig att efterfrågan ska öka ännu mer eftersom tillverkarna söker mer hållbara lösningar.

Under de senaste 25 åren har tusentals robotar renoverats och uppgraderats av ABB:s team för återtillverkning av robotar. Utöver tidigare ägda robotar renoveras kringutrustning som styrenheter och manipulatorer till ”praktiskt taget nyskick”.

Innan de märks upp som ABB-certifierad återtillverkad robot genomgår alla begagnade enheter noggranna kontroller, inklusive detaljerade inspektioner samt minst 16 timmars funktionstester. Alla återtillverkade robotar får två års garanti och kan också uppgraderas så de fungerar med de senaste styrenheterna.

När kunderna köper renoverad utrustning får de ta del av samma supportnivå från våra lokala serviceteam, inklusive installation och utbildning, som om de köpte en helt ny ABB-robot.

Genom att köpa renoverade robotar kan man minska koldioxidutsläppen under produktionen med 75 procent jämfört med om man köper nya robotar. Om en ABB IRB 6640 skulle skrotas skulle till exempel ett avfall på 1,4 ton material, i huvudsak metall, vilket kräver stora mängder energi och därmed utsläpp för att återvinna och upparbeta.

Bygga upp en cirkulär ekonomi med robotar

I takt med att världen vaknar upp och inser miljöproblemen, är det allt fler robotanvändare som tar till sig den cirkulära ekonomin. Genom att hjälpa till att maximera robotarnas livslängd – genom att återanvända dem och sedan avyttra dem på ett ansvarstagande sätt när de tjänat ut – hjälper ABB robotoperatörerna att hitta lösningar för en mer hållbar verksamhet.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska webbartikel daterat 28 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Referenser

[1] https://www.circularity-gap.world/2023

[2] https://ifr.org/ifr-press-releases/news/wr-report-all-time-high-with-half-a-million-robots-installed

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp