Digitalisering – en förutsättning för energieffektivisering

Digitalisering – en förutsättning för energieffektivisering

Nyckeln till att energieffektivisera är att arbeta proaktivt och datadrivet med energifrågor. ABB Ability Energy Manager ger både data på bordet och analyser som möjliggör en hållbar framtid. För våra kunder innebär det lägre elkostnader, minskade koldioxidutsläpp och ökad lönsamhet.

Tiden när energieffektivisering var en ickefråga är sedan länge förbi. Energisystemet är i en gigantisk transformation samtidigt som vårt energibehov ska fördubblas. Elpriserna åker berg- och dalbana och priset för koldioxidutsläpp stiger. Det kommer nya direktiv och lagkrav på detaljredovisning och utsläppsreduktioner. Det går inte längre att blunda för att energieffektivisering är ett måste – såväl för företags konkurrenskraft som för en hållbar framtid.

För att lyckas med energieffektivisering krävs både att man identifierar och åtgärdar energitjuvar och att man skapar flexibilitet i användandet av el. Varken det ena eller det andra går att lösa utan digitalisering. ABB Ability Energy Manager är en modern molnlösning som lägger grunden för datadriva beslut som möjliggör energioptimering och minskar energikostnader, klimatpåverkan och risker.

Data på bordet är ett måste för underbyggda beslut. Men att bara samla data räcker förstås inte långt. Det krävs också knivskarpa analyser som omvandlar data till bra business case. Investeringar i energisystem kräver datadrivna beslut, för tekniska vägval och finansiella beslut behövs system som hjälper till att ta steget från data till action.

Det behövs ett tydligt och pålitligt verktyg att jobba med. Det måste finnas kompetens och dedikerad personal som får saker att hända. Och det krävs att alla aktörer är med på tåget och bidrar med sin del.

center

Fördelarna med ABB Ability Energy Manager är många. Genom att analysera data, identifiera ineffektivitet och åtgärda förluster får våra kunder ner sina elkostnader med 20 procent, samtidigt som de kan minska koldioxidutsläppet med minst lika mycket. Genom att börja styra laster kan de sedan öka sin lönsamhet. Vi ser också att våra kunder med ett energy managementsystem minskar de operativa kostnaderna för drift och underhåll av energisystemet med så mycket som 40 procent.

Dagarna av greenwashing är över. I FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport gjordes det oerhört tydligt att vi måste agera både snabbt och kraftfullt. Det räcker inte att skriva ett nytt elavtal för att minska sina koldioxidutsläpp – digitaliserade energisystem är en förutsättning för att klara framtidens utmaningar. Därför hjälper vi på ABB våra kunder att göra ett bättre jobb – och det gör vi genom att visa hur våra produkter kan kopplas ihop med digitala lösningar som gör det möjligt både att minska energitjuvar och hitta flexibilitet i användandet av el.

Det här är en spännande tid. Det är nu vi ska gå från ord till handling och för att lyckas krävs att vi hjälps åt – och att vi digitaliserar. På ABB kommer vi därför att fortsätta göra hårdvaror av bra kvalitet, och vi ska fortsätta utveckla framtidens mjukvaror som hjälper våra kunder att fatta bättre beslut som både leder till ökad konkurrenskraft och bidrar till en hållbar framtid.

center

Mikael Miglis

Mikael är Digital Lead för ABB Electrification Sweden, där hans huvudsakliga arbetsuppgift är att ta reda på hur mervärdet kan kapitaliseras vid digitalisering av elektrisk hårdvara. Han har en gedigen erfarenhet inom industriell automation, service, digital omvandling och försäljningsledning från processindustrin bakom sig. Mikael har en ledande roll i utvecklingen av smarta städer, smarta byggnader och smarta energilösningar. Genom att tillföra intelligens, prediktivanalys och moderna affärsmodeller i byggbranschen vill han, tillsammans med ABB Electrification, bidra till en smartare och mer hållbar värld.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp