Ställ högre miljökrav på leverantörer - det tjänar alla på

Ställ högre miljökrav på leverantörer - det tjänar alla på

Om något år väntas en gemensam EU-standard för miljövarudeklarationer som ska göra det lättare för beställare att välja hållbara och energieffektiva produkter. Fast redan idag kräver allt fler företag detaljerade miljödata för att det ska bli affär. Det här välkomnas av ABB Electrification som vill se högre ställda hållbarbarhetskrav på leverantörer inom energibranschen.

"Jag tror inte riktigt kunderna förstår vilken enorm påverkan de faktiskt har på oss leverantörer när det gäller hållbarhet. Genom att som kund ställa krav på att produkterna ska vara hållbara och ha detaljerade miljövarudeklarationer kan man verkligen göra skillnad. Och det är jätteviktigt! Både för företagens egen konkurrenskraft och för att nå Sveriges hållbarhetsmål", säger Katarina Porath, marknadsansvarig för eldistribution på ABB Electrification Sverige.

Hur ska man då gå tillväga som kund och vilka frågor bör man ställa i kontakten med leverantörer och utförare om hållbarhet? Än så länge finns det inte någon gemensam EU-standard för miljövarudeklarationer inom energiområdet så att kunder lätt kan ställa produkter mot varandra och fatta väl underbyggda beslut. Fast det är på väg, berättar Katarina Porath: "Det lär komma om bara något år. I Sverige är det ju redan lag på klimatdeklarationer för nya byggnader och där används ofta EPD:er, miljövarudeklarationer, som underlag. För ABB Electrification, som jobbat med hållbarhet länge, är en EU-gemensam lagstiftning efterlängtad. Då blir förutsättningarna äntligen lika för alla producenter".

Vad är en EPD?

Idag är det tillverkarna själva som bestämmer hur utförligt man vill redovisa sina produkters miljöpåverkan och vem som ska utföra granskningen. Det kan vara en egendeklaration, där tillverkaren själv bestämmer vad som ska tas upp utan några krav från en extern part. Eller en miljömärkning utförd av en erkänd organisation som kontrollerar hur väl produkten uppfyller vissa kriterier.

Eller så görs en tredjepartsgranskad standardiserad miljövarudeklaration, en så kallad EPD (Environmental Product Declaration). Det här är den mest omfattande typen av miljöredovisning och tas fram utifrån en viss fastlagd standard för en viss bransch och produktkategori (de produktspecifika beräkningsreglerna kallas PCR, Product Category Rules). Dokumentet är oftast giltigt i fem år och publiceras av en internationellt erkänd EPD-operatör. Här finns detaljerade data om allt från utvinning av insatsvaror, till produktion, användning, utsläpp, energiprestanda och återvinning.

Diagrammet är hämtad ur en EPD (miljövarudeklaration) för ABB:s digitala vakuumbrytare för inomhusbruk - VD4 evo, och visar en sammanställning över produktens materialinnehåll.
Diagrammet är hämtad ur en EPD (miljövarudeklaration) för ABB:s digitala vakuumbrytare för inomhusbruk - VD4 evo, och visar en sammanställning över produktens materialinnehåll.
center

"På ABB har vi valt att använda oss av en tredjepart för granskningen. Det fina med en EPD, och som inte omfattas av vanliga miljömärkningar, är att kunden här kan se en specifik produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Det här gör det lätt för kunden att jämföra olika produkter och i ett senare skede redovisa miljödata i samband med exempelvis upphandlingar", säger Katarina Porath.

Klimatavtrycket för en viss produkt redovisas i en tabell i EPD:n, där det framkommer detaljerad information kring vilka naturresurser som används vid produktens tillverkning och under dess livstid, , i det här fallet den digitala vakuumbrytaren ABB VD4 evo. ”GWP- total (Global Warming Potential)” (se översta raden i tabellen ovan) visar produktens totala klimatfotavtryck.
Klimatavtrycket för en viss produkt redovisas i en tabell i EPD:n, där det framkommer detaljerad information kring vilka naturresurser som används vid produktens tillverkning och under dess livstid, , i det här fallet den digitala vakuumbrytaren ABB VD4 evo. ”GWP- total (Global Warming Potential)” (se översta raden i tabellen ovan) visar produktens totala klimatfotavtryck.
center

Ställ nyfikna frågor till leverantörer

"Allt fler beställare och kunder lyfter nu hållbarhetsaspekten i samtal med producenter och leverantörer. Och det är verkligen bra, men det är också ett område där många gärna vill ha hjälp med vilka krav de kan ställa på leverantörerna. Jag sitter ofta och diskuterar och kommer med förslag på nyfikna och viktiga hållbarhetsfrågor som bör tas upp", säger Katarina Porath, och ger några exempel:

5 viktiga hållbarhetsfrågor att ställa till leverantörer

  • Finns det produktspecifik miljöinformation om produkten (EPD), eller vad innehåller er miljömärkning? Är den tredjepartcertifierad?
  • Hur ser produktens miljöpåverkan ut över hela livscykeln?
  • Hur kan vi använda er produkt på ett så energieffektivt och långsiktigt hållbart sätt som möjligt?
  • Hur ser ert företags hållbarhetsarbete ut, har ni satt upp mätbara mål? Kan vi få se en hållbarhetsrapport?
  • Vad har ni fått för betyg i globala hållbarhetsindex?
Digital vakuumbrytare för inomhusbruk - ABB VD4 evo
Digital vakuumbrytare för inomhusbruk - ABB VD4 evo
center

Klimatsmarta åtgärder som också spar pengar

Hållbarhet, energieffektivitet och kostnadsoptimering går oftast hand i hand. Som företag gäller det därför att zooma ut och få lite perspektiv på hur en viss produkt eller tjänst kommer att användas i verksamheten och då tänka flera år framåt i tiden", berättar Katarina Porath: "Vi vill hjälpa våra kunder att bli mer energieffektiva och hållbara i sitt arbete sett över hela produktens livscykel. En helt central del i detta arbete är att visa hur viktigt det är att satsa på digitalisering och förebyggande underhåll för att få ut det mesta av våra produkter."

Katarina Porath, marknadsansvarig för eldistribution på ABB Electrification Sverige.
Katarina Porath, marknadsansvarig för eldistribution på ABB Electrification Sverige.
center

Med hjälp av tillståndsövervakning kan man idag optimera underhåll av utrustning på ett sätt som är betydligt mer driftsäkert och kostnadseffektivt än vanligt schemalagt underhåll. Istället för rutinunderhåll av exempelvis brytaren ABB VD4 evo i ett ställverk kan servicen nu baseras på verkligt slitage. Då kan enskilda brytare som använts ovanligt hårt tidigt bytas ut för att undvika driftstopp medan andra kan köras längre än beräknat, vilket är en vinst för både ekonomin och miljön.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp