Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Artikelarkiv

  • Kablar är en viktig del i infrastrukturen som förser samhället med elektricitet. Innan de kan grävas ner eller läggas på havsbotten måste de först testas – med upp till 1,5 miljoner volt. Till kunder över hela världen bygger Elektrisk Drivteknik, EDT, i Kungälv kundanpassade strömgeneratorer som testar just dessa högspänningskablar.

  • Automation är nyckeln till Fårbo Mekaniskas konkurrenskraft. Tack vare den senaste investeringen ökade produktiviteten i tillverkningen med 85 procent. Den visade också hur viktiga robotarna är för hållbarhet och arbetsmiljö. Tillämpningen Tillverkning av metallprodukter som används i gruvindustrin. Utmaningen Både för att vinna en stor upphandling och för attrahera personal stod Fårbo Mekaniska

  • Thomas Andersson har ett jobb där snabba lösningar möter strategiska beslut, och där små steg varvas med stora tekniksprång. Att han som kundansvarig på ABB är med och bidrar till ett bättre samhälle bäddar för meningsfulla arbetsdagar.

  • Miljontals människor världen över får ett bättre liv tack vare läkemedel från AstraZeneca. Hög driftsäkerhet är ett måste i den högteknologiska process som läkemedelstillverkning innebär, och ABB är med och säkrar den viktiga tillgången till avbrottsfri el.

  • Avancerad robotautomation och en kollaborativ YuMi-robot lyfter konkurrenskraften på KB Components. Drivet att hela tiden utvecklas med hjälp av modern teknik och sofistikerad automation har gjort företaget ledande inom formsprutad plast. Tillämpningen Tillverkning av formsprutade plastdetaljer till bilindustrin. Utmaningen Bilindustrin präglas av hög konkurrens och tuffa kvalitetskrav. KB

  • Genom ett samarbete med studenter från Internationella marknadsföringsprogrammet på Mälardalens universitet har ABB:s division Process Industries fått nya insikter i hur man kan optimera sin digitala kommunikation för att bättre nå ut till sina målgrupper.

  • För att driva hållbar utveckling framåt krävs både samverkan och innovationer. ABB och Ahlsell har ett gemensamt hållbarhetsarbete, och när Ahlsells nu elektrifierar godstransporter så spelar ABB:s högeffektsladdare en viktig roll.