Od myšlenky k realizaci: „Svařování bez přípravků“

V ABB se často setkáváme s požadavkem zákazníka ověřit novou, doposud neprozkoušenou technologii, jejíž úspěšné otestování by generovalo záměr realizovat projekt, který povede k zefektivnění stávající výrobní produkce. ABB disponuje kapacitami ve vlastních laboratořích, které toto umožňují.

Jedním z nedávných příkladů byl záměr zákazníka ověřit možnost využití manipulačních a svařovacích robotů ve spojení s magnetickými chapadly a magnetickými fixačními přípravky. Takové pracoviště by umožnilo vysokou univerzalitu a flexibilitu produkce. Účelem testu bylo ověřit přesnost a opakovatelnost řešení na velkých svařencích. Zákazníkem je výrobce stavební techniky a svařence mají hmotnost až 1.000kg.

  • Testovací pracoviště
  • Vizualizace testovacího pracoviště
  • Protokol z měření dílů
  • Vliv magnetických sil na svařovací proces

ABB za tímto účelem vytvořilo testovací pracoviště s veškerým potřebným vybavením. Zákazník dodal vstupní díly a byla definována testovací procedura, kdy manipulační robot odebírá ze vstupní palety za pomoci univerzálního magnetického chapadla jednotlivé díly, přenáší je na speciální gravitační stůl pro kalibrování pozice uchopení dílů a následně je v přesné pozici přidržuje u základního dílu na polohovacím stole, kde jsou zavařeny svařovacím robotem. Opakováním této procedury dojde k automatickému sestavení a zavaření kompletního svařence.

Výsledné svařence byly proměřeny profesionálním měřícím systémem ZEISS, který verifikací požadovaných tolerancí potvrdil realizovatelnost záměru zákazníka.

  • Vizualizace připravovaného pracoviště
  • Záběry z testování
  • Testování únosnosti magnetického chapadla na zkorodovaném díle
  • Testování únosnosti magnetického chapadla na zkorodovaném díle
  • Záběry z testování

Testování mimo svůj primární cíl přineslo celou řadu poznatků, které je nutno zvážit v případě realizace: nutné konstrukční úpravy vstupních dílů pro automatický proces skládání svařence, vliv magnetických chapadel a fixačních přípravků na svařovací proces, vliv vneseného tepla na magnety a nutnost aktivního chlazení magnetů a bezpečnostní aspekty magnetických komponentů (vliv mastných, zkorodovaných či nepřesných dílů na únosnost magnetů, působení dynamických sil při nečekaných událostech – e-stop v plné rychlosti, a další).

Zákazník se na základě výsledků z testování rozhodl pro realizaci svého záměru. Svařence, které doposud nakupoval od třetí strany, bude vyrábět vlastními kapacitami na robotickém pracovišti. Bude tak mít pod kontrolou kvalitu výroby a odpadnou komplikace spojené s logistikou dílů (současná produkce se nachází na území jiného státu). ABB dodává pro tento projekt kompletní pracoviště včetně odladění výroby dílů u zákazníka. Realizace projektu aktuálně probíhá.

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp