Bezpečnost

Bezpečnost

Bezpečnost byla, je a vždy bude hlavní prioritou ne jenom samotné společnosti ABB, ale také každého zaměstnance tak, aby byl splněn cíl dodat špičkové, moderní a bezpečné pracoviště.

Oblast strojírenského průmyslu a rozvíjející se robotizace je jednou z hlavních průmyslových opor hospodářství členských států EU. Při návrhu, výrobě a provozování jak robotických pracovišť, tak přidružených pod – systémů na evropský trh, je pro výrobce nezbytné postupovat a být ve shodě s požadavky SMĚRNICE/42/ES o strojních zařízeních a SMĚRNICE 2009/104/ES pro provozovatele.

Tyto směrnice definují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Hlavními cíli těchto směrnic je zajištění, aby byly stroje navrhovány, konstruovány a provozovány bezpečně ve všech svých provozních stavech a fázích života. Obě směrnice kladou velký důraz na minimalizaci rizik pro lidi a životní prostředí.  

Nároky, které jsou kladeny jak na výrobce, tak provozovatele strojních zařízení a s tím spojené náklady, se mohou zdát v počátku vysoké, nicméně v porovnání s vynaloženými náklady na odstranění škod v případě úrazu se jedná o zanedbatelné investice. S úrazem na pracovišti nebo přímo na strojním zařízení, může být také spojena ztráta reputace firmy, která mnohdy vede ke snížení počtu zakázek a tím ke značným ztrátám. Nezbytnou podmínkou dobře fungující společnosti, je péče o bezpečnost a zdraví všech svých pracovníků a zákazníků.

Nezbytnými kroky před uvedením strojního zařízení na trh je zpracování analýzy rizik, zajištění opatření vedoucích ke snížení rizik, ověření úrovně bezpečnostních funkcí a následná validace strojního zařízení. Tyto úkony zajišťuje firma ABB jak interně, tak ve spolupráci s třetími stranami. Na projektech úzce spolupracuje se společnostmi Pilz Czech s.r.o. a TÜV NORD Czech, s.r.o.

  • ukázka protokolu aplikace RasWin
  • ukázka protokolu aplikace RasWin
  • ukázka protokolu aplikace RasWin
  • ukázka protokolu aplikace RasWin

Dále firma ABB řeší otázky bezpečnosti i s odborníky z řad dodavatelů bezpečnostních komponent, zejména se společnostmi SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Festo, s.r.o., SICK spol. s r.o., EUCHNER electric s.r.o., atd. … Hlavním softwarovým nástrojem pro hodnocení rizik používaným v ABB je nástroj RASWin (Risk Assessment Software). RASWin je inženýrský nástroj, který umožňuje aplikovat koncepty funkční bezpečnosti ve všech procesech výroby strojních zařízení nebo souborů strojních zařízeních pro splnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnic o strojních zařízeních 2006/42 / CE a / nebo směrnice 2009 / 104 / ES. Dalším, hojně využívaným nástrojem, je software SISTEMA, který poskytuje komplexní podporu při ověřování dosažené úrovně bezpečnostních obvodů podle ISO 13849-1. Pro oba tyto nástroje jsou využívány knihovny komponentů SISTEMA a v poslední době rozšířené knihovny ve formátu VDMA.

Dále firma ABB pracuje se softwarem ABB RobotStudio®. Tento software je z hlediska bezpečnosti využíváno pro nastavování SafeMove zón. Pomocí nástroje SafeMove, který si vyvinula firma ABB pro svoje roboty, jsou schopni omezit pohyby a rychlosti svých robotů na bezpečné úrovni a tím zajistit splnění požadavků příslušných norem (ISO 13857, ISO 13855).

V rámci nabízených projektů firma ABB neřeší pouze požadavky na bezpečnost pro evropský trh, často se potýká se specifickými požadavky vyplívající z finální destinace provozu zařízeních ležících mimo EU, např. Izrael, USA, Spojené Arabské Emiráty a teď už také Velká Británie. Dalšími nedílnými úkony, které za bezpečnost společnost ABB zajišťuje, je spolupráce při tvorbě manuálů, podpora prodeje, podpora servisu a školení strojní bezpečnosti jak pro své zaměstnance, tak pro zákazníky. 

Stejně tak jako společnost ABB dbá na bezpečnost dodaných pracovišť, tak kontroluje bezpečnost zařízení, která si nechává vyrábět dodavateli, např. přípravky, chapadla, jednoúčelové stroje a další.

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp