Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Digital systemövervakning gör Söderenergi snabbare och säkrare

Med hjälp av ABB har fjärrvärme- och elproducenten Söderenergi i Södertälje digitaliserat sin verksamhet och automatiserat manuella arbetsuppgifter. Resultatet är mer tidseffektivt underhåll och säkrare drift på Sveriges modernaste fjärrvärmeanläggning.

Fjärrvärmeproducenten Söderenergi övervakade tidigare sina system manuellt, något som gjorde arbetet både komplicerat och ineffektivt. Men det senaste året har energibolaget digitaliserat och automatiserat systemförvaltningen med hjälp av ABB:s servicebaserade mjukvaruplattform ServicePort. Resultatet är mer tidseffektivt underhåll och övervakning såväl som höjd säkerhet.

”Den stora fördelen jag ser är att vi får ett verktyg som låter oss se hur våra automationssystem mår. Det är klart att vi jobbat med de här sakerna tidigare, men det har varit tidskrävande. ServicePort förenklar allting”, säger Magnus Arnersten, som arbetar som arbetsledare på Söderenergis automationsgrupp inom produktionsenheten.

ABB:s ServicePort ger Söderenergi automatisk systemdiagnostik i realtid.

”ServicePort samlar hela tiden in information från våra 800xA-system och ger oss överskådlig data. Nu kan vi enklare se om vi har några problem i våra system och vi vet bättre vart vi ska rikta insatserna i framtiden. I avtalet ingår även ett verktyg som hjälper oss att upptäcka reglerkretsar som inte är fullt optimerade. Det gör att vi i framtiden kommer att spara pengar på mer effektiva regleringar. Övergången från den manuella diagnostiken till den automatiska har inte bara förenklat underhållsarbetet och övervakningen av Söderenergis tio 800xA-system. Den har även berett väg för en minst lika viktig uppgradering av it-säkerheten.”

”Normalt sett har automationssystem inom industriverksamheter inte det senaste operativsystemet eller den senaste programvaran. Ofta brukar man ligga kvar på gammal mjukvara i många år och inte alltid frekvent uppdatera operativsystemet med nya säkerhetspatchar. Man vågar inte ha uppdaterade virusskydd eftersom det finns risk att virusskyddet, om det inte är verifierat av till exempel ABB, felaktigt kan slå ut produktionsanläggningar. Men här får vi en tjänst där ABB verifierar att den senaste virusuppdateringen fungerar med vår programvara. Det innebär att vi kan underhålla våra system på ett säkert och modernt sätt”, förklarar Magnus Arnersten.

För honom och Söderenergi är fördelarna med det nya serviceavtalet självklara.

”I och med det här avtalet är vi mer förberedda och starkare än någonsin. Vår egen automationsberedskap kan nu enkelt få hjälp dygnet runt av ABB, i första hand via fjärråtkomst men även på plats hos oss. Även antivirusdelen är väldigt viktig. Vi har vetat om att vi haft en brist sedan tidigare när det gäller just it-säkerheten på våra automationssystem. Vi har haft ett behov av att lyfta oss. Och det gör vi nu”, säger han.

Text: Jakob Svärd Foto: Evelina Carborn

Kom och se in i framtiden!

→ Välkommen till ABB:s monter på Elfack

Det här gjorde ABB

ABB har implementerat den mjukvarubaserade serviceplattformen ServicePort hos Söderenergi som en del av ett mångårigt serviceavtal. I avtalet ingår tjänsterna System 800xA Performance Service (övervakning av prestanda och funktionalitet hos styrsystemen), Cyber Security Monotoring Service (tillståndsövervakning och IT-säkerhet), Loop Performance Monitoring Service (övervakning och optimering av reglerkretsar) samt Security Update Service (för automatiserad hantering av godkända säkerhetsuppdateringar och antivirusfiler). Dessutom bistår ABB med fjärrsupport på automationssidan via en direktlinje till Söderenergi.

Det här är Söderenergi

Fjärrvärme- och elproducent med bas i Södertälje. Producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer i södra Stockholm och elektricitet motsvarande förbrukningen hos cirka 100 000 hushåll varje år.

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar

Bilder

Magnus Arnersten, arbetsledare inom produktionsenhetens automationsgrupp på Söderenergi.

Söderenergi i Södertälje

  • Kontakta oss

    Skicka in din webbförfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss