Partner Logo
Authorized value provider

Logiksystem i Skovde AB

Contact information

Address: Address in Local language:
Haganders Vag 7
541 36 Skovde
Sweden
Haganders Vag 7
541 36 Skovde
Sweden
Address:
Haganders Vag 7
541 36 Skovde
Sweden
Address in Local language:
Haganders Vag 7
541 36 Skovde
Sweden
Website: http://www.logiksystem.se
Phone: +460500447530

List of authorized area

Product Control Systems
Partnership ABB Value Provider
Channel type System Integrator
Countries Served Sweden
Product Line
800xA

800xA Safety Products

Compact Product Suite

Additional information

Logiksystem är ett automationsföretag som:

- Automatiserar värmeverk, processanläggningar och produktionsutrustningar mm.

- Jobbar med kostnadseffektiva lösningar.

- Egenutvecklat bibliotek för 800xA som är specialanpassat mot kraft och värmeproduktion, färdiga

typkretsar för de flesta förekommande fältkomponenter så som frekvensomriktare och ventilställdon mm.

- Certifierade för 800xA och High Integrity (Safety).