Partner Logo

Rejlers Sverige AB

Contact information

Address:
Lantmaterigatan 2a 3tr
802 64 Gavle
Sweden
Address:
Lantmaterigatan 2a 3tr
802 64 Gavle
Sweden


Website: http://www.rejlers.se
Phone: +46 771 780000

List of authorized area

Product Control Systems
Partnership
Channel type System Integrator
Product Line
800xA

Compact Product Suite

Additional information

Rejlers Sverige AB är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Rejlers AB (publ.) som med ca 2 400 kvalificerade ingenjörer är ett av Nordens största teknikkonsultföretag. Den svenska verksamheten har drygt 1000 medarbetare på ett 40-tal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr och genomför årligen tusentals uppdrag och projekt inom områden som Energi, Industri, Fastighet och Infrastruktur. Vi erbjuder tekniska lösningar och system för att effektivisera, automatisera och utveckla våra kunders processer och produkter. Vi hjälper våra kunder inom allt från utredningar och förstudier till projektledning, detaljkonstruktion, upphandling, programmering, idrifttagning, utbildning och dokumentation. Rejlers bedriver även ett innovations- och utvecklingsarbete för att hjälpa kunder att ta fram nya produkter och system inom digitala tjänster, säkerhet och drift. Vi kan även erbjuda helhetslösningar i stora projekt och är med våra kunder hela vägen till färdig anläggning med olika kontraktsformer som grund (EPCM, EPC, EPS etc.). I företaget har vi också ett utvecklat arbete med olika kompetensgrupper för styrsystem bl.a. ABB 800xA. I expertgruppen för 800xA ingår systemingenjörer med hög kompetens, certifierade av ABB som integratörer av AC800M och 800xA, som kan ge intern support i nationella och internationella projekt.


For electrification customers please refer to the ABB Value Provider page.