Partner Logo
Authorized value provider

Sweco Sverige AB

Contact information

Address: Address in Local language:
Box 2203
403 14 Goteborg
Sweden
Skånegatan 3
403 14 Göteborg
Sweden
Address:
Box 2203
403 14 Goteborg
Sweden
Address in Local language:
Skånegatan 3
403 14 Göteborg
Sweden
Website: http://www.sweco.se
Phone: +46031632800

List of authorized area

Product Control Systems
Partnership ABB Value Provider
Channel type System Integrator
Countries Served Sweden
Product Line
800xA

Safety Products

Additional information

EN KOMPLETT EL- & AUTOMATIONSLEVERANTÖR Sweco är ett bolag med ett stort tjänsteutbud och ett brett nätverk av samarbetspartners och vi arbetar enligt en enkel, platt och kundnära affärsmodell. Det ska vara lätt att göra affärer med Sweco. Vi tar helhetsansvar från början i alla faser av ett projekt, oavsett om det är som konsult eller leverantör. Vi kan leverera nyckelfärdig anläggning med funktionsansvar och ge support efter avslutat projekt. Vårt tjänsteutbud spänner från tidiga skeden utredningar, förstudier och anbudsutvärderingar genom upphandlingsfasen och projektering, konstruktion, systemering och programmering. I slutet av projektet genomför vi driftsättning, provning, kontroll och besiktning. Överordnat tillhandahåller tjänster för projektledning, utbildning, regleroptimering, simulering, industriell IT, energibesparing, maskinsäkerhet och CE-märkning. Vi utför både löpande uppdrag och uppdrag enligt fast pris såsom EPC och EPCM. Åtagandet kan omfatta hela eller delar av projekt. Sweco erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för alla sorters tekniska investeringar inom industrin. Våra tjänster leder till ökad konkurrenskraft för kunden och stödjer kärnan i verksamheten.


For electrification customers please refer to the ABB Value Provider page.