ABB ja Microsoft tuovat yhteistyössä generatiivisen tekoälyn teollisuussovelluksiin

  • ABB tekee yhteistyötä Microsoftin kanssa, jotta generatiivinen tekoäly voidaan integroida digitaalisiin teollisuusratkaisuihin ja näin parantaa toimintojen turvallisuutta, älykkyyttä ja vastuullisuutta
  • Yhteistyön tavoitteena on ottaa käyttöön Copilot-ominaisuuksia, joilla voidaan helpottaa käyttäjän vuorovaikutusta ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite -alustan ja sen sovellusten kanssa. Tavoitteena on myös parantaa kontekstitietojen arvoa ja tämän myötä tehokkuutta ja vastuullisuutta
  • ABB täydentää ABB Ability Genix -ratkaisua Microsoftin Azure OpenAI Service -palvelun avulla

ABB ja Microsoft laajentavat pitkää kumppanuuttaan yhteistyöllä, jossa Azure OpenAI Service -palvelu integroidaan ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite -analytiikka- ja tekoälyalustaan. Yritykset työskentelevät yhdessä generatiivisen tekoälyteknologian käyttöönotossa. Teknologian avulla teollisuusasiakkaiden on helpompi ymmärtää syvällisesti prosessejaan operatiivisten tietojen pohjalta. Paremmalla tietojen keräämisellä ja korjaamisella voidaan lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta, laitteiston luotettavuutta ja toimintojen turvallisuutta sekä vähentää energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia.

ABB integroi generatiivisen tekoälyn Genix-alustaan ja -sovelluksiin Azure OpenAI Service -palvelun kautta, johon sisältyy suuria kielimalleja (LLM). Tällainen on esimerkiksi GPT-4. Integroinnilla käyttöön saadaan erilaisia toimintoja, kuten koodin, kuvien ja tekstin luominen. Käyttöönoton jälkeen uusi Genix Copilot -sovellus parantaa käyttökokemusta sisältämillään helppokäyttöisillä toiminnoilla ja sujuvoittaa kontekstitietojen kulkua prosessien ja toimintojen välillä. Näin teollisuusyritysten johto, toimintojen asiantuntijat ja tuotantotason suunnittelijat saavat reaaliaikaisia ja käyttökelpoisia tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä parempia päätöksiä ja parantaa tuottavuutta. Tietojen avulla voidaan pidentää laitteiston käyttöikää peräti 20 prosenttia ja vähentää suunnittelemattomia seisokkeja jopa 60 prosenttia.

Lisäksi ratkaisu voi auttaa asiakkaita saavuttamaan vastuullisuuteen ja energiasiirtymään liittyvät tavoitteensa, koska sillä saa edistyksellisen kokonaiskäsityksen teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen valvonta- ja optimointitiedoista.

Genix Copilot -ratkaisulla voidaan myös koota yhteen koneenkäyttäjien osaaminen ja helpottaa eri roolien yhteistyöhön perustuvaa päätöksentekoa. Siinä korostuvat vahvasti tietojen ja osaamisen turvaaminen yrityksessä.

Genix Copilotin käyttöliittymä.
Genix Copilotin käyttöliittymä.
center

ABB Ability™ Genix on kokonaisvaltainen, modulaarinen teollisuuden IoT-, analytiikka- ja tekoälyalusta. Siihen sisällytetyn alakohtaisen tietämyksen avulla asiakkaat voivat parantaa liiketoimintansa tuloksia ja varmistaa investointiensa suojauksen. Genixiä käyttävät yritykset ovat onnistuneet säästämään jopa 40 prosenttia toiminta- ja huoltokustannuksista, parantamaan tuotantotehoaan jopa 30 prosenttia sekä tehostamaan energian ja päästöjen optimointia peräti 25 prosentilla. Genixiin lisättyjen generatiivisten tekoälyominaisuuksien odotetaan lisäävän näitä hyötyjä entisestään.

”Tämä on tärkeä edistysaskel ABB:n ja Microsoftin strategisessa kumppanuudessa, joka vauhdittaa teollisuuden digitaalista siirtymää”, sanoo Rajesh Ramachandran, Global Chief Digital Officer, ABB Process Automation. ”Uskomme Genix Copilotin auttavan teollisuusasiakkaita saavuttamaan tavoitteitaan, jotka liittyvät vastuullisuuteen, toiminnalliseen laatuun ja resurssien suorituskyvyn parantamiseen. Generatiivisten tekoälyominaisuuksien laajentaminen ABB:n teollisuuden digitaalisiin ratkaisuihin opastaa asiakkaita uudelle tekoälyn aikakaudelle ja auttaa tekemään miljardeja parempia päätöksiä.”

ABB auttaa asiakkaita hyödyntämään digitalisaation etuja kuudella teollisuuden arvonluontialueella: kestävä kehitys, toiminnan laatu, prosessin suorituskyvyn hallinta, resurssien suorituskyvyn hallinta, OT/IT-konvergenssin kyberturvallisuus ja laajennettu automaatio- & OT-transformaatio.
ABB auttaa asiakkaita hyödyntämään digitalisaation etuja kuudella teollisuuden arvonluontialueella: kestävä kehitys, toiminnan laatu, prosessin suorituskyvyn hallinta, resurssien suorituskyvyn hallinta, OT/IT-konvergenssin kyberturvallisuus ja laajennettu automaatio- & OT-transformaatio.
center

”Uskomme, että parhaat edellytykset pitkäaikaiselle menestykselle ovat yrityksillä, jotka nykyaikaistavat ja skaalaavat tietoalustansa”, sanoo Microsoftin EMEA-alueen johtaja Ralph Haupter. ”Azure OpenAI Service -palvelun kaltaisten edistyksellisten digitaalisten ominaisuuksien käyttö vahvistaa ABB:n Genixiä niin, että sillä voi tehokkaasti hallita kontekstitietoja. Se auttaa myös vauhdittamaan digitaalista siirtymää, joka on kriittisen tärkeää kasvulle ja kestävälle muutokselle.”

Genix auttaa hyödyntämään tietoja automatisoimalla käyttö- (OT), tietoteknisten (IT) ja teknillisten (ET) tietojen kontekstuaalisen integroinnin koko yrityksessä. Lisäksi Genix sisältää edistyksellisiä, teollista tekoälyä hyödyntäviä analytiikka- ja optimointiominaisuuksia. Se voidaan skaalata saumattomasti resurssitasolta tehdas- ja yritystasolle. Alusta voidaan ottaa käyttöön pilvi-, hybridi-, reunalaskenta- tai paikan päällä käytettävänä ratkaisuna. Genix on suunniteltu tietoturvalliseksi, ja siinä käytetään Microsoft Azuren integroitua pilviyhteyttä ja -palveluita.

Tärkeä huomautus tulevaisuudennäkymiä koskevista tiedoista

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuudennäkymiä koskevia tietoja ja lausumia. Nämä odotukset, arviot ja ennusteet voidaan yleensä tunnistaa lausumista, jotka sisältävät esimerkiksi sanan ”odottaa”, ”uskoo”, ”arvioi”, ”tavoittelee”, ”suunnittelee”, ”todennäköisesti” tai ”aikoo”. Monet riskit ja epävarmuustekijät eivät kuitenkaan ole hallinnassamme. Niiden takia ABB:n todellinen tulos saattaa olennaisesti poiketa tässä lehdistötiedotteessa esitetyistä, tulevaisuudennäkymiä koskevista tiedoista ja lausumista. Ne voivat myös vaikuttaa mahdollisuuksiimme saavuttaa ennalta ilmoitettuja tavoitteita. Vaikka ABB Ltd uskoo, että tulevaisuudennäkymiä koskevat odotukset perustuvat kohtuullisiin oletuksiin, se ei voi antaa takeita näiden odotusten toteutumisesta.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp