Tata Steel ja ABB tutkivat yhdessä teknologioita pienentääkseen teräksen tuotannon hiilijalanjälkeä

Tata Steel ja ABB tutkivat yhdessä teknologioita pienentääkseen teräksen tuotannon hiilijalanjälkeä

  • Projektissa keskitytään parantamaan energiatehokkuutta, nopeuttamaan hiilestä irtautumista sekä edistämään kiertotaloutta tehtaissa ja tuotantolaitoksissa.
  • Tata Steelin yhtenä tärkeimpänä vastuullisuustavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Tata Steel ja maailmanlaajuinen teknologiajohtaja ABB ovat allekirjoittaneet Memorandum of Understanding -sopimuksen, jonka puitteissa yritykset alkavat kehittää innovatiivisia malleja ja teknologioita auttaakseen teräksen tuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä. ABB tuo yhteistyöhön mukanaan laajan kokemuksensa kaivos- ja metalliteollisuuden automaatiosta, sähköistyksestä ja digitalisoinnista.

Tata Steel kuuluu maailman suurimpiin teräsyhtiöihin. Sen vuosittainen raakateräksen tuotantokapasiteetti on 35 miljoonaa tonnia, ja se on sitoutunut merkittäviin vastuullisuustavoitteisiin, kuten hiilineutraaliuteen vuoteen 2045 mennessä. Tata Steelin lyhyen aikavälin pyrkimyksenä on vähentää vuoteen 2025 mennessä Intian toimintojensa hiilidioksidipäästöt alle kahteen tonniin raakaterästonnia kohden.

Yritykset keskittyvät laatimaan järjestelmätason arvioita Tata Steelin tuotantolaitoksista ja -tiloista. Tavoitteena on yhdessä arvioida ja kehittää sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseksi, hiilestä irtautumiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

  • Tata Steel pyrkii edistämään kestävää kehitystä muun muassa lisäämällä kierrätysmateriaalin käyttöä, hyödyntämällä vaihtoehtoisia polttoaineita kuten maakaasua ja vihreää vetyä, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä sekä kehittämällä hiilidioksidin talteenottoa, varastointia ja hyödyntämistä. Kuva: Adobe Stock
  • ABB ja Tata Steel tutkivat energiankäytön optimointia täysin integroitujen sähköistys- ja digitaalisten järjestelmien sekä energiatehokkaiden moottoreiden avulla. Kuva: ABB
  • Tata Steel on yksi maailman johtavista teräsyhtiöistä ja sen vuosittainen raakateräksen kapasiteetti on 35 miljoonaa tonnia. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2045 mennessä. Kuva: ABB
  • ABB ja Tata Steel tekevät järjestelmätason arviointeja tuotantolaitoksille, kuten Tatan Jamshedpurissa sijaitsevalle terästehtaalle. Tavoitteena on kehittää yhdessä vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseksi, hiilestä irtautumiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Kuva: Tata Steel

”Teräsyhtiöt tietävät, että heidän prosessejaan pystytään parantamaan. Tata Steel on yksi johtavista toimijoista, jotka pyrkivät edistämään energiatehokkuutta ja pienentämään hiilijalanjälkeään”, sanoi Vipul Gautam, Group Vice President, Tata Groupin Global Account Executive ABB:llä. ”Maailman talousfoorumin luvut ennakoivat, että energiamurrokseen tarvitaan peräti kolme miljardia tonnia metalleja keskipitkällä aikavälillä. Maailmanlaajuisten nettonollapäästöjen saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä edellyttää kuutta kertaa nykyistä enemmän mineraaleja vuoteen 2040 mennessä. ABB:llä uskomme, että yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa voimme kehittää teräksen valmistuksen tehokkuutta, mikä auttaa saavuttamaan sekä tuotanto- että ympäristötavoitteet.”

Tata Steel on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kasvuun olennaisena osana liiketoiminnan filosofiaansa. Yritys pyrkii varmistamaan kestävän kasvun useilla keskeisillä toimenpiteillä, kuten lisäämällä kierrätysmateriaalin käyttöä teräksen valmistuksessa ja hyödyntämällä vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten maakaasua ja vihreää vetyä, sekä uusiutuvaa energiaa. Lisäksi tarkoituksena on ottaa käyttöön hiilen talteenotto-, varastointi- ja hyödyntämisteknologioita. Tata Steel arvioi tuotantokapasiteettinsa kasvavan 40 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä, joten yhteistyö teknologiakumppani ABB:n kanssa on keskeistä, jotta kasvu onnistuu vastuullisesti.

ABB ja Tata Steel tutkivat tapoja optimoida energiankäyttöä alkupään tuotantoprosesseissa käyttämällä vetyä vaihtoehtoisena polttoaineena. Lisäksi he pyrkivät vähentämään energiankulutusta ja löytämään korvaavia vaihtoehtoja hyödyntämällä täysin integroituja sähköistys- ja digitaalisia järjestelmiä, kuten ABB Ability™ eMine -portfoliota ja sähköisen liikenteen ratkaisuja, sekä energiatehokkaita moottoreita.

Terästeollisuus aiheuttaa maailmanlaajuisesti 7–9 prosenttia fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöistä, kuten ilmenee esimerkiksi Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) tiedoista ja useista muista lähteistä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp