Metsä Fibre rakensi huipputehokkaan sahan tiiviillä yhteistyöllä – ABB mukana sähkönjakelusta robotteihin asti

Metsä Fibre rakensi huipputehokkaan sahan tiiviillä yhteistyöllä – ABB mukana sähkönjakelusta robotteihin asti

  • Metsä Fibre halusi Rauman mäntysahasta maailmanluokan suunnannäyttäjän, ja sellaisen se myös sai.
  • Esikuvana olivat prosessiteollisuuden korkeat kriteerit automaation, sähkönjakelun ja luotettavuuden suhteen.

Mäntytukit vilahtelevat näytöillä, joita on keskusvalvomossa lähes katkeamattomana ketjuna tai pikemminkin kehänä. Ilman tukkinäkymää valvomossa olisi vaikea uskoa, että tämä automaattisesti ympäri vuorokauden toimiva laitos on todellakin saha. Matka tukista sahatavaraksi kestää reilun minuutin, ja sen aikana kertyy jokaisesta tuotteesta dataa, jota käytetään laadun ja suorituskyvyn seurantaan ja koko prosessin kehittämiseen.

Vuonna 2022 käyttöönotettu Rauman saha on Suomen suurin sahainvestointi, arvoltaan noin 260 miljoonaa euroa. Tavoitteena oli maailman edistyksellisin saha, ja sellaisen Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre myös teki, vakuuttaa Rauman sahaprojektin tekninen johtaja Jaakko Vierola. Hän arvioi sahan tuottavuuden vähintään kolminkertaiseksi verrattuna Suomessa ja muussa Euroopassa totuttuun tasoon.

”Lähdimme muutama vuosi sitten viemään eteenpäin uuden teknologian sahakonseptia yhdessä kumppaneidemme kanssa. Menimme rohkeasti alueille, joille sahatehollisuudessa ei ole ennen menty”, Vierola kertoo.

Yksi kumppaneista oli ABB, joka toimitti Rauman sahaan sähkönjakeluun ja käyttöön liittyvät laitteet sekä robotit ja osallistui myös näihin liittyvään suunnitteluun ja kehitystyöhön. ABB suunnitteli lisäksi ergonomisesti toimivan valvomon ja toimitti siihen kalusteet.

  • Rauman saha on Suomen suurin sahainvestointi. Sahaprojektin tekninen johtaja Jaakko Vierola arvioi sahan tuottavuuden vähintään kolminkertaiseksi verrattuna Euroopassa totuttuun tasoon.
  • ABB suunnitteli ja toimitti sahalle sähkönjakeluun ja käyttöön liittyvät laitteet, robotit sekä ergonomisesti toimivan valvomon kalusteineen. Vasemmalla Esa Kivioja, ABB:n metsäteollisuuden toimialajohtaja ja oikealla Jaakko Vierola, Rauman sahaprojektin tekninen johtaja Metsä Fibrellä.
  • Sahan sähkönjakelu toteutettiin luotettavilla prosessiteollisuuden laatustandardeilla.
  • Mäntytukit vilahtelevat näytöillä keskusvalvomossa, jonka ABB suunnitteli ergonomiseksi sekä toimitti siihen kalusteet. Kuva: Metsä Group

Kestäviä laitteita ja luotettavaa palvelua

”Rauman saha käy pitkälti samalla tavalla kuin prosessiteollisuuden laitos, jossa laitteita ei voi huoltaa öisin tai viikonloppuisin, mutta sähkölaitteisiin on voitava silti luottaa. Siksi toteutimme sahan sähkönjakelun samoin laatustandardein kuin aiemmin Metsä Fibren biotuotetehtaille Äänekoskelle ja Kemiin. Tämä on uutta mekaanisen metsäteollisuuden laitoksessa”, kertoo Esa Kivioja, ABB:n metsäteollisuuden toimialajohtaja.

Vierola pitää sähkölaitehankintojen keskittämistä ABB:lle hyvänä ratkaisuna erityisesti luotettavuuden kannalta.

”Meille tärkeää on komponenttien kestävyys ja palvelu, jota ABB tarjoaa juuri silloin, kun sitä tarvitsemme”, Vierola sanoo. Palvelulla hän viittaa ABB:n tarjoamiin varaosa- ja varalaitepalveluihin sekä tekniseen tukeen.

”Laitehankintoja keskittämällä voimme tulla myös itse ABB:n laitteiden syväosaajiksi, emmekä tarvitse asiantuntijoita erikseen monen eri toimittajan laitteisiin”, Vierola jatkaa.

Sähkönjakelujärjestelmä laitteineen, kuten keskijännite- ja jakelumuuntajat, tulivat sahalle luontevasti osana ABB:n suunnittelemaa ja toimittamaa sähkönjakelujärjestelmän kokonaisuutta. ABB:n robotit sekä suuri osa ABB:n moottoreista ja taajuusmuuttajista liitettiin puolestaan muiden toimittajien laitteisiin.

”Osalle laitetoimittajista toimitimme suoraan komponentit, ja osan kanssa teimme yhteistä teknologiakehitystä. Monet ovat tuttuja kumppaneita jo vuosien ajalta”, Kivioja kertoo.

Robotit töihin ja data hyötykäyttöön

Olennainen tavoite Rauman sahaprojektissa oli varmistaa, että dataa kertyy laitteesta kuin laitteesta. Sen lisäksi, että prosessissa kerätään dataa raaka-aineiden ja tuotteiden ominaisuuksista, sitä kerätään myös tuotantolaitteiden ja sähkölaitteiden toiminnasta. Näin saha saa eväitä koko prosessin seurantaan ja kehittämiseen sekä laitteiden kunnon arviointiin ja huoltotarpeiden ennakointiin.

Automaation optimoinnissa ratkaiseva laite on taajuusmuuttaja, joita ABB toimitti sahalle yli tuhat kappaletta. Prosessin poikkeuksellisesta vauhdista voi kiittää lisäksi kuuden konenäöllä varustetun robotin joukkoa.

”Raumalla konenäkö havaitsee epäkurantit sahatavarakappaleet materiaalivirrasta, jonka jälkeen robotti poistaa ne tai oikoo päällekkäiset tai ristikkäiset kappaleet ilman manuaalisia työvaiheita. Tällainen toiminto on täällä toteutettuna ensimmäistä kertaa maailmassa”, Vierola kertoo.

”Yhteistyö sujui hyvin kaikissa vaiheissa, ja pandemian aiheuttamaan komponenttipulaankin saimme ABB:ltä kaiken tuen, mikä vain oli saatavissa. Olemme erittäin tyytyväisiä”, Vierola summaa.

Kestävää kehitystä koko prosessin matkalta

Vierola korostaa, että Rauman sahan tehokas prosessi on malliesimerkki kestävästä kehityksestä lukuisin eri tavoin. Ensinnäkin jokaisen tukin sahaus optimoidaan yksilöllisesti niin, että puuta ei mene hukkaan. Samalla varmistetaan, että asiakkaat saavat juuri sellaista vastuullisesti tuotettua sahatavaraa kuin he tarvitsevat, ja joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Toiseksi sahauksessa syntyvästä hakkeesta tehdään sellua viereisellä sellutehtaalla, joka puolestaan toimittaa lämpö- ja sähköenergiaansa sahalle. Näin sivuvirrat tulee hyödynnettyä täysin ja ilman pitkiä kuljetuksia. Automaattisen lastauksen avulla voidaan välttää myös tuotteiden siirtely trukeilla.

Merkitystä on myös moottoreiden ja muiden sähkölaitteiden energiatehokkuudella.

”ABB:n toimitusten vaikutus kestävään kehitykseen näkyy kuitenkin vielä enemmän siinä, että tuotanto pääsee jatkumaan häiriöttömästi eikä laitteiden tyhjäkäyntiä tule”, Kivioja kertoo.

”Ja että komponenttien elinkaari on pitkä”, Vierola lisää.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp