Valokaari sammuu alle viidessä millisekunnissa - ABB:n ratkaisu parantaa henkilöturvallisuutta ja minimoi tuotantoriskit

SSAB:n Pulkkilan putkitehtaan pääkojeisto päivitettiin uudelle tasolle ABB:n valokaarisuojauksella ja ultranopealla valokaaren eliminoijalla. Nopea valokaaren eliminointi pienentää turvallisuusriskejä sekä lyhentää vikatilanteen aiheuttaman mahdollisen tuotantoseisokin viikoista tunneiksi.

SSAB:n Pulkkilan tehtaalla valmistuu teräsputkia ja -profiileja esimerkiksi rakennusteollisuuden tarpeisiin. SSAB:llä on tavoitteena olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Yhtiön putkituotannossa on meneillään tehdaskohtaisia kehitysohjelmia toiminnan kehittämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Osana Pulkkilan tehtaan kehitysohjelmaa oli myös sähkönsyötön turvallisuustason nostaminen ja tuotantoriskien minimointi.

”Nyt voimme olla turvallisin mielin, ettei sähkönjakelun tärkein laitteistomme aiheuta vaaraa sen käyttäjille, eikä vikatilanteissa synny kestämättömiä tuotannon keskeytyksiä”, SSAB Pulkkilan tehdaspäällikkö Kari Salin toteaa.

Koko SSAB Pulkkilan tehtaan tuotanto on yhden pääkojeiston perässä.

“Se on tehtaamme virransyötön sydän. Vakava valokaarivaurio saattaisi tehtaan tuotantokyvyttömäksi viikoiksi tai jopa kuukausiksi”, tehtaan sähköjakelusta vastaava kunnossapitoinsinööri Esa Saaranen kertoo.

Pahin kuviteltavissa oleva riski on pääkojeistossa syntyvä valokaari. Valokaaren ytimessä lämpötila voi nousta jopa 20 000 celsiusasteeseen. Valokaaren aiheuttama paine ja lämpötila ovat lähellä oleville ihmisille hengenvaarallisia. Vikatilanteessa perinteiset suojalaitteet katkaisevat virransyötön, mutta jopa satojen millisekuntien mittaisen katkaisuviiveen aikana valokaari ehtisi mahdollisten henkilövahinkojen lisäksi aiheuttaa pahoja tuhoja myös itse tehtaan pääkojeistolle. Metallien sulaminen ja kaapelipalot merkitsisivät pitkää keskeytystä tuotantoon.

Toimivaa pääkojeistoa ei lähdetty uusimaan kokonaan, vaan sen turvallisuustasoa ja käyttövarmuutta päätettiin nostaa viimeisimmän teknologian laittein.

Nyt SSAB Pulkkilan pääkojeistoa suojaa uusi nopea syötön katkaisija ja valokaarisuojaus sekä vastikään markkinoille tullut ABB:n ultranopea valokaaren eliminoija (Ultra Fast Earthing Switch UFES). Sen sisällä oleva räjähdyspanos maadoittaa kojeiston pääkiskot alle viidessä millisekunnissa valokaaren syttymisestä.

Kun valokaaren paloaika saadaan rajattua muutamaan millisekuntiin, vahingot jäävät pieniksi ja vikatilanteen aiheuttama katkos lyhenee viikoista ehkä vain tunteihin. Vielä tärkeämpää on henkilöturvallisuuden paraneminen. Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille ilmoitetaan vuosittain noin 10 sähkötapaturmaa, joissa loukkaantuminen on johtunut sähkölaitteistossa syntyneestä valokaaresta.

“SSAB Pulkkilan tehtaalla pystyimme säilyttämään nykyisen kojeiston ja poistamaan riskit uusimman teknologian mahdollistamilla laitteilla” ABB:n myyntipäällikkö Jari Salomaa kertoo.

Salomaan mukaan vastaavia teollisuuskohteita on pelkästään Suomessa satoja. Moni 1970-80-luvuilla rakennettu sähkönjakelujärjestelmä ei vielä ole käyttöikänsä lopussa, ja niiden käyttöturvallisuus ja -varmuus voidaan nostaa lähes uusimman sukupolven kojeistojen tasolle. Lisäetuna on, että vanhan kojeiston päivittäminen voidaan tehdä lyhyemmässä tuotantokatkoksessa.

“Monissa kohteissa investointi valokaarisuojaukseen voi olla samaa luokkaa kuin yhden päivän seisokin aiheuttama tuotannonmenetys. Miksi siis olla puuttumatta turvallisuus- ja tuotantoriskeihin, jos ne saadaan näin helposti hallintaan?” Salomaa pohtii.

Valokaarisuojaus turvaa henkilöstön ja laitteet 


Suojarelesuojaus
Perinteinen relesuojaus
sammuttaa valokaaren
suojareleen ja katkaisijan avulla.
Valokaarisuojaus
Laitteiston valoilmaisin
havaitsee alkavan valokaaren
ja laukaisee syöttökatkaisijan.
Ultranopea valokaaren
eliminoija

Laitteiston valoilmaisin
havaitsee alkavan
valokaaren ja maadoittaa
kojeiston päävirtakiskot
räjähdyspanoksen avulla.
ABB:n tuotteet Suojareleet (1) TVOC-valokaarivartija (2)

REA-valokaarirele (3)
ABB Ultra Fast Earthing
Switch UFES (4)
Valokaaren paloaika < 500 ms < 100 ms < 5 ms
Henkilöturvallisuus Hyvä Parempi Paras
Katkosaika Viikkoja/kuukausia Päiviä Tunteja
  1. Suojareleet
  2. TVOC-valokaarivartija
  3. REA-valokaarirele
  4. ABB Ultra Fast Earthing Switch UFES

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp