ABB, E Avenue ja Etec Automation  toteuttamassa sähkönjakelua suurnopeuslaboratorioon Lappeenrannassa

ABB, E Avenue ja Etec Automation toteuttamassa sähkönjakelua suurnopeuslaboratorioon Lappeenrannassa

LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) rakentaa Lappeenrannan kampukselleen uutta suurnopeuslaboratoriota. Laboratoriossa testataan suurnopeusmoottoreita ja muita suurnopeuslaitteita aina 2 MW tehoon asti. ABB on ollut mukana toimittamassa laboratorion sähkönjakelua yhdessä kotimaisen sähkökeskus valmistaja E Avenue Oy:n ja Etec Automation Oy:n kanssa.

LUTilla on jo 40 vuoden kokemus suurnopeusteknologiasta, ja ensimmäinen suurnopeus-turbogeneraattori valmistettiin yliopistossa jo 1980-luvulla. Huipputeknologiaa hyödyntävässä laboratoriossa myös sähkönsyötöltä vaaditaan paljon.

"Tämä on maailmanlaajuisestikin aika mittava toteutus, että pystymme tutkimuslaboratoriossa testaamaan tämän teholuokan laitteita", kertoo projekti-insinööri Kyösti Tikkanen LUTilta.

"Järjestelmä on todettu erittäin toimivaksi", kertoo projekti-insinööri Kyösti Tikkanen LUTilta.
center

Sähkökeskukset digitaalisiksi

Suunnitteluvaiheessa ABB ja E Avenue ehdottivat, että laboratorion sähkökeskusten mittausjärjestelmä integroidaan katkaisijoihin. Toteutus suunniteltiin yhteistyössä LUTin ja Etecin kanssa. Ratkaisun ansiosta sähkökeskuksissa ei tarvita erillisiä virtamuuntajia, ja niiden mittaustiedot saadaan suoraan sekä paikalliselle ABB Lite panel -kosketusnäytölle että ABB Ability™ EDCS -pilvipalveluun.

"Digitaalisuus, pilvipalvelu ja väyläpohjaiset ratkaisut avaavat paljon uusia mahdollisuuksia sähkökeskusten hallintaan", kertoo ABB:n tuotemarkkinointipäällikkö Pekka Heinonen.

  • "Digitaalisuus, pilvipalvelu ja väyläpohjaiset ratkaisut avaavat paljon uusia mahdollisuuksia sähkökeskusten hallintaan", kertoo ABB:n tuotemarkkinointipäällikkö Pekka Heinonen.
  • Sähkökeskusten mittaustiedot saadaan suoraan sekä paikalliselle ABB Lite panel -kosketusnäytölle että ABB Ability™ EDCS -pilvipalveluun.

"Pilvipalvelun kautta pystytään seuraamaan laboratorion sähkönkäyttöä reaaliajassa, ja uusi etäkäyttöpaneeli helpottaa katkaisijoiden fyysistä käyttöä."

”Nykyaikaiset väyläpohjaiset ratkaisut mahdollistavat keskuksen integroimisen osaksi turvallisesti toimivaa sähköjärjestelmää unohtamatta keskuksen reaaliaikaista kunnonvalvontaa” kertoo E Avenue Oy:n myyntijohtaja Ville Malinen.

"Myös työturvallisuus paranee, kun katkaisijoita ei tarvitse käydä kytkemässä käsin päälle ja pois. Samoin kaikki hälytykset saadaan kootusti yhteen paikkaan", lisää LUT:n Kyösti Tikkanen.

Joustavaa yhteistyötä

Vuoden 2021 aikana valmistuva suurnopeuslaboratorio on vielä rakennusvaiheessa, mutta uudet sähkökeskukset on jo asennettu. E Avenue Oy toimitti kojeistot ja vastasi laitteistojen suunnittelusta yhteistyössä Etec Automation Oy:n ja ABB:n kanssa. ABB puolestaan suoritti mittausten ja pilvipalvelun käyttöönoton ja Etec koko muun teknisen toteutuksen.

"Keskuksia on jo koekäytetty, ja järjestelmä on todettu erittäin toimivaksi", Kyösti Tikkanen kertoo.

ABB Ability™ EDCS -pilvipalvelua ja uutta käyttöpaneelia voidaan hyödyntää joustavasti myös opetuskäytössä.

center

"Pystymme pilvipalvelun kautta esimerkiksi kätevästi näyttämään opiskelijoille, mitkä asiat vaikuttavat sähkönkulutukseen missäkin tilanteessa", kertoo Tikkanen, ja kiittelee samalla yhteistyötä ABB:n ja E Avenuen kanssa.

"Projekti on sujunut hienosti, ja tukea on saatu joustavasti aina kun sitä on tarvittu."

LUT ja ABB tiiviissä yhteistyössä

LUT eli Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja ABB ovat tehneet yhteistyötä jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. LUTilla onkin vahvat yhteydet elinkeinoelämään.

Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6500 opiskelijaa ja asiantuntijaa. LUT toimii kahdella kampuksella, Lappeenrannassa ja Lahdessa.

LUTin sähkötekniikan koulutusohjelman tiloissa toimii peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnattu kokeellisen fysiikan luokka, joka on suunniteltu ja varusteltu yhdessä ABB:n kanssa. Vuosi 2021 on luokan 20. toimintavuosi.

ABB ja LUT tekevät yhteistyössä esimerkiksi sähkökäyttöjen energiatehokkuustutkimusta ja elektronisten laitteiden kokeellista korroosiotutkimusta. Useat LUTin tutkimusteemat linkittyvät ABB:n yhteistyössä Business Finlandin kanssa käynnistämään viisivuotiseen Green Electrification 2035 -ohjelmaan, jossa kehitetään hiilineutraalin yhteiskunnan optimaalisen sähköntuotannon ja -käytön alustoja.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp