ABB ja Coolbrook yhteistyöhön muoviteollisuuden päästöjen vähentämiseksi

  • Coolbrook ja ABB yksinkertaistavat integrointia ja nopeuttavat käänteentekevän teknologian käyttöönottoa, jossa sähköistämällä vähennetään merkittävästi höyrykrakkausprosessin kasvihuonekaasupäästöjä.
  • Yhteistyö tuo yhteen kahden yrityksen asiantuntemuksen energiankulutuksen vähentämiseksi 30 prosentilla ja etyleenin tuotannon tehostamiseksi 20 prosentilla.
  • Pilottiohjelma käynnistyy tänä vuonna uraauurtavassa Brightlands Chemelot -kampuksessa Geleenissä, Alankomaissa.

ABB ja suomalainen teknologiayhtiö Coolbrook ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen kaupallistaakseen ja nopeuttaakseen Roto Dynamic Reactor (RDR) -teknologian käyttöönottoa pyrkimyksenään vähentää merkittävästi höyrykrakkauslaitosten kasvihuonekaasupäästöjä. Yhteistyö tuo yhteen kahden yrityksen asiantuntemuksen, ja tuloksena on Coolbrookin uuden sähkökäyttöisen RDR-teknologian ja ABB:n integroitujen, valmiiksi suunniteltujen energiaratkaisun yhdistelmä, jota voidaan hyödyntää alkuvaiheessa petrokemian ja kemianteollisuudessa.

Olefiinit, kuten eteeni ja propeeni, ovat kemianteollisuuden keskeisiä raaka-aineita, joita käytetään pääasiassa polymeerien valmistuksessa. Tällä hetkellä johtava teknologia olefiinien tuotannossa on höyrykrakkaus, joka tapahtuu pääasiassa hiilivetyjen raaka-aineen korkean lämpötilan pyrolyysillä (terminen hajoaminen), joka laimennetaan höyryllä krakkausuunissa.

Coolbrookin uudella turbomoottorilla voidaan korvata perinteinen uuni siirtämällä roottoriakselin mekaaninen energia suoraan hiilivetyjen nesteeseen. Tämä saavutetaan aerodynaamisella vaikutuksella pyörivän siipivirtauksen kautta. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla sähköllä toimiva teknologia poistaa höyrykrakkausprosessin hiilidioksidipäästöt kokonaan. Coolbrookin teknologiaa voidaan käyttää myös erilaisilla, kuten kierrätetyillä ja uusiutuvilla, raaka-aineilla.

Tätä uraauurtavaa RDR-teknologiaa tukee ABB:n automaatio-, sähköistämis- ja digitaalisten ratkaisujen asiantuntijuus, jolla voidaan optimoida toimintaprosesseja ja yksinkertaistaa inegrointia. ABB parantaa Coolbrookin ratkaisun energiatehokkuutta entisestään integroimalla siihen sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat. ABB:n ja Coolbrookin yhdistetty tarjonta helpottaa ja nopeuttaa tämän uraauurtavan teknologian käyttöönottoa, minkä ansiosta petrokemian ja olefiinien tuottajat voivat saavuttaa nollapäästötavoitteensa.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) Tracking Industry 2021 -raportin mukaan kemikaalien ja petrokemian prosessien suorat maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt olivat 1,2 miljardia tonnia vuonna 2020[1]. Prosessiteollisuuden sähköistäminen vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, ja ABB on sitoutunut tukemaan asiakkaitaan vuotuisten hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä 100 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

”Coolbrook on asettanut tavoitteekseen rakentaa sitoutuneen ja kattavan ekosysteemin käänteentekevän RDR-tekniikkansa ympärille ja kaupallistaa sen mahdollisimman pian. ABB:stä tulee nyt keskeinen kumppani tässä ekosysteemissä, minkä ansiosta meillä on mahdollisuus nopeuttaa prosessia merkittävästi. RDR-tekniikkamme sekä ABB:n sähkömoottori täydentävät toisiaan erinomaisesti. Yhdessä tarjoamme maailman ensimmäisen sähköisen ja hiilettömän ratkaisun yhteen kaikkein suurimmista teollisuusprosesseista koko maailmassa,” sanoo Ilpo Kuokkanen, Coolbrookin hallituksen puheenjohtaja.

Standardoitua ja modulaarista lähestymistapaa soveltaen yhteistyö tukee asiakkaita FEED-vaiheesta alkaen ja sisältää RDR-paketin, sähkömoottorin ja -käytön, automaation, turvallisuuden, tehonjakelun, mittalaitteet ja analysaattorit, kunnonvalvonnan ja täydellisen digitalisoinnin. Tämä tuo kemikaalien tuottajille monia hyötyjä: myyntituotot kasvavat, käyttökustannukset laskevat, kunnossapito on helpompaa ja pääomakustannukset ovat pienempiä.

”Höyrykrakkauksen sähköistäminen tarjoaa mahdollisuuden vähentää maailmanlaajuisesti alalla syntyviä päästöjä 300 miljoonalla tonnilla vuosittain. ABB työskentelee kumppaneidensa kanssa tavoitteenaan tuoda alalle kestäviä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jätettä sekä energian käyttöä ja tukea samalla vastuullisesti maailman energiamuutosta”, lisää Colin Ward, ABB:n petrokemian- ja öljynjalostustoimialan varatoimitusjohtaja. 

Tietoja Coolbrookista

Coolbrook on suomalais-hollantilainen teknologiayritys, jonka tehtävänä on luoda puhtaampi, kestävämpi ja kannattavampi tapa tuottaa olefiineja, petrokemian teollisuuden pääkomponentteja, joita käytetään muovien, kemiallisten tuotteiden ja pakkausten tuotannossa. Coolbrookin Roto-Dynamic Reactor (RDR) on uusi vallankumouksellinen teknologia, jossa avaruustiede, turbiiniteknologia ja kemian yhdistyvät korvaamaan nykyiset tehottomat ja saastuttavat höyrykrakkausmenetelmät radikaalisti puhtaammalla ja tehokkaammalla vaihtoehdolla. Hallitusten, petrokemian tuottajien ja ympäristön sääntelyviranomaisten lisääntyvä kiinnostus ja tuki auttaa Coolbrookin RDR-teknologiaa sen tavoitteessa tulla uudeksi globaaliksi standardiksi olefiinien tuotannossa. www.coolbrook.com

Endnotes

  1.  https://www.iea.org/reports/tracking-industry-2021

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp