ABB:n uusi tutkimus teollisuuden muutoksesta tuo esiin digitalisaation ja kestävän kehityksen ratkaisevan tärkeän yhteyden

ABB:n uusi tutkimus teollisuuden muutoksesta tuo esiin digitalisaation ja kestävän kehityksen ratkaisevan tärkeän yhteyden

  • Billions of better decisions -tutkimus korostaa teollisuuden IoT-ratkaisujen (esineiden internet) merkitystä vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa ja teollisuuden työvoiman vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä.
  • Kansainvälinen 765 päätöksentekijälle kohdennettu kyselytutkimus paljastaa, että vaikka 96 prosenttia uskoo digitalisaation olevan ”olennaisen tärkeää kestävälle kehitykselle”, vain 35 prosenttia on ottanut laaja-alaisesti käyttöön teollisuuden IoT-ratkaisuja.
  • 72 prosenttia yrityksistä on lisäämässä investointejaan teollisuuden esineiden internetiin saavuttaakseen vastuullisuustavoitteensa. 

ABB julkaisi hiljattain tulokset uudesta maailmanlaajuisesta tutkimuksestaan1, jossa kysyttiin kansainvälisten yritys- ja teknologiajohtajien näkemyksiä teollisuuden muutoksesta sekä digitalisaation ja vastuullisuuden yhteydestä. ”Billions of better decisions: industrial transformation’s new imperative” -tutkimuksessa tarkastellaan teollisuuden esineiden internetin (IoT) käyttöä sekä sen mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja viedä muutosta eteenpäin. ABB:n uuden tutkimuksen tavoitteena on kirvoittaa teollisuudessa keskustelua teollisuuden esineiden internetin mahdollisuuksista. Lisäksi halutaan antaa yrityksille ja työntekijöille työkaluja parempiin päätöksiin, joista on hyötyä sekä vastuullisuuden että tuloksellisuuden kannalta.

”Vastuullisuustavoitteet vaikuttavat yhä vahvemmin liiketoiminnan arvoon ja yrityksen maineeseen. Teollisuuden IoT-ratkaisuilla on yrityksille yhä tärkeämpi merkitys, kun niiden toimintoja muutetaan turvallisiksi, älykkäiksi ja vastuullisiksi”, sanoi Peter Terwiesch, President, ABB Process Automation. ”Pääseminen käsiksi operatiivisen toiminnan datassa piilevään tietoon on kirjaimellisesti avain miljardeihin parempiin päätöksiin ja niiden pohjalta toimimiseen kaikkialla teollisuudessa. Paremmilla päätöksillä voitaisiin tehostaa tuottavuutta sekä vähentää energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia.”

ABB:n tilaamassa tutkimuksessa havaittiin, että organisaation ”tuleva kilpailukyky” on suurin yksittäinen tekijä, jonka vuoksi teollisuusyritykset painottavat enemmän vastuullisuutta. Tätä mieltä oli 46 prosenttia vastaajista. Peräti 96 prosenttia maailman päätöksentekijöistä katsoo digitalisaation olevan “olennaisen tärkeää kestävän kehityksen kannalta”. Silti vain 35 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on ottanut teollisuuden IoT-ratkaisuja käyttöön laajalti. Tämä ero osoittaa, että vaikka monet teollisuusjohtajat ymmärtävät digitalisaation ja vastuullisuuden tärkeän yhteyden, digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa täytyy nopeuttaa esimerkiksi valmistus-, energia-, rakennus- ja kuljetusaloilla, jotta voidaan tehdä parempia päätöksiä ja saavuttaa kestävyystavoitteet.

Muita tutkimuksen keskeisiä havaintoja

  • 71 prosenttia vastaajista ilmoitti vastuullisuustavoitteiden nousseen selvästi tärkeämmiksi pandemian seurauksena
  • 72 prosenttia sanoi investoivansa ”jonkin verran” tai ”merkittävästi” enemmän teollisuuden esineiden internetiin vastuullisuuskysymysten takia
  • 94 prosenttia vastaajista yhtyi väitteeseen, että teollisuuden IoT ”auttaa tekemään parempia päätöksiä ja parantamaan vastuullisuudessa kokonaisvaltaisesti”
  • 57 prosenttia vastaajista ilmoitti teollisuuden IoT:llä olleen ”merkittävä myönteinen vaikutus” operatiiviseen päätöksentekoon
  • Kyberturvallisuuteen liittyvät haavoittuvuudet koetaan vastuullisuuden parantamisen suurimmaksi esteeksi teollisuuden IoT:ssä

Win-win-skenaarioita teollisuuden IoT:llä

Tutkimukseen vastanneista johtajista 63 prosenttia oli vahvasti samaa mieltä väittämästä, että kestävä kehitys on hyväksi yrityksen tulokselle. 58 prosenttia oli vahvasti samaa mieltä myös väittämästä, että se tuottaa liiketoiminnalle välittömästi lisäarvoa. Näiden tulosten valossa on selvää, että vastuullisuus ja teollisuus 4.0 -toimien perinteiset painopisteet – nopeus, innovaatiot, tuottavuus, tehokkuus ja asiakaskeskeisyys – ovat yhä vahvemmin yhteydessä toisiinsa. Ne myös luovat win-win-skenaarioita yrityksille, jotka haluavat parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta ja samalla torjua ilmastonmuutosta.

”Kansainvälinen energiajärjestö2 arvioi, että teollisuuden osuus koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä on nyt yli 40 prosenttia”, Terwiesch sanoi. ”Jos haluamme saavuttaa esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen mukaiset ilmastotavoitteet, teollisuusyritysten on otettava digitaalisia ratkaisuja käyttöön osana vastuullisuusstrategioitaan. Näiden teknologioiden juurruttaminen kaikille tasoille – johtokunnan kokoushuoneesta tehdassaliin – on ratkaisevan tärkeää, koska jokaisesta teollisuuden työntekijästä voi tulla parempi päätöksentekijä vastuullisuudessa.”

ABB:n vastuullisuutta edistävät innovaatiot

ABB on sitoutunut teknologiajohtajuuteen mahdollistaakseen vähähiilisen yhteiskunnan ja kestävämmän maailman. Kahden viime vuoden aikana ABB on vähentänyt omien toimintojensa kasvihuonekaasupäästöjä yli 25 prosenttia. Osana vuoteen 2030 ulottuvaa kestävän kehityksen strategiaansa ABB pyrkii olemaan täysin hiilineutraali vuosikymmenen loppuun mennessä, ja sen tavoitteena on tukea asiakkaitaan kaikkialla maailmassa vähentämään vuosittaisia CO2-päästöjään vähintään 100 megatonnilla vuoteen 2030 mennessä. Se vastaisi 30 miljoonan polttomoottoriauton poistamista liikennekäytöstä vuosittain.

Keskeistä ABB:n sitoumuksessa ovat investoinnit digitaalisiin ratkaisuihin. Yli 70 prosenttia ABB:n tutkimus- ja kehitysresursseista suunnataan digitaalisiin ja ohjelmistoinnovaatioihin. Lisäksi ABB:llä on vahva digitaalisten kumppaneiden ekosysteemi, jossa ovat mukana esimerkiksi Microsoft, IBM ja Ericsson. Tämän myötä ABB on saavuttanut johtavan aseman teollisessa IoT:ssä.

ABB AbilityTM -portfolion digitaaliset ratkaisut mahdollistavat lukuisat erilaiset teollisuuden käyttökohteet, joilla parannetaan energiatehokkuutta, säästetään resursseja ja edistetään kierrätystä. Ratkaisuja ovat kunnonvalvonta, resurssien kunnonseuranta ja -hallinta, ennakoiva kunnossapito, energianhallinta, simulointi ja virtuaalinen käyttöönotto, etätuki sekä yhteistyötoiminnot. Esimerkkejä ABB:n yli 170:stä teollisuuden IoT-ratkaisusta ovat ABB AbilityTM Genix industrial analytics and AI suite, ABB AbilityTM Energy and Asset Manager, ABB AbilityTM Condition Monitoring for Powertrains ja ABB AbilityTM Connected Services teollisuusroboteille. Lue lisätietoja ABB Ability -portfoliosta osoitteesta: https://global.abb/topic/ability/en.

Jatkaakseen keskustelua tästä tärkeästä aiheesta, ABB järjestää teollisuuden verkkoseminaarin keskiviikkona 2. maaliskuuta. Seminaarin keskeisiä aiheita ovat digitalisaation ja vastuullisuuden yhä tiiviimpi yhteys ja se, miten teollisuuden IoT ja siihen liittyvät teknologiat voivat auttaa säästämään energiaa ja resursseja sekä parantamaan henkilöstön ja yhteisöjen turvallisuutta. Virtuaalista paneelikeskustelua moderoi johtava teknologiajournalisti ja ilmastosijoittaja Molly Wood. Paneelikeskusteluun osallistuu yritysten ylimpiä johtajia, suosittuja kirjailijoita ja muita ajatusjohtajia, jotka pureutuvat tähän digitalisaation ja vastuullisuuden yhteyteen sekä pohtivat, miten yritykset voivat tehdä parempia ja entistä vastuullisempia päätöksiä koko organisaatiossaan.

[1] ABB “Billions of Better Decision” survey, August 2021. Conducted by California-based market research firm IntelliSurvey, the survey of 765 decision-makers in large and medium-sized businesses was fielded online in local languages in China, Italy, Germany, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States. Respondents were drawn from 12 industrial segments, including energy, manufacturing and transportation. The survey data collected was supplemented by in-depth qualitative interviews with subject matter experts in digital transformation and sustainability.

[2] https://www.iea.org/reports/greenhouse-gas-emissions-from-energy-overview/emissions-by-sector#abstract 

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp