Ruotsalainen saha ottaa ensiaskeleita kohti digitaalisesti optimoituja toimintoja ABB:n avulla

Ruotsalainen saha ottaa ensiaskeleita kohti digitaalisesti optimoituja toimintoja ABB:n avulla

  • Vastuullisesti tuotettuja puutuotteita valmistava Moelven ottaa käyttöön hajautetun ABB Ability™ System 800xA -ohjausjärjestelmän löytääkseen parempia toimintatapoja sahalle.
  • ABB parantaa uuden Valåsenin sahan energiankäyttöä ja tuotantoprosesseja integroimalla höyrykattilan digitaalisesti ohjausjärjestelmään. Saha on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024.

ABB auttaa pohjoismaalaista Moelven-teollisuuskonsernia optimoimaan toimintonsa osana Valåsenin sahan digitaalista siirtymää. Saha sijaitsee Ruotsin Karlskogassa ja käyttää ainoastaan vastuullisesti tuotettua puutavaraa erilaisten puutuotteiden ja rakennusjärjestelmien valmistukseen.

Uudelle sahalle asennetaan hajautettu ABB Ability System 800xA -ohjausjärjestelmä (DCS), jonka ansiosta ABB on pysynyt ARC Advisory Groupin arvion mukaan DCS-markkinoiden johtoasemassa jo 22 vuoden ajan. Järjestelmä tarjoaa operaattoreille laajan näkyvyyden ja tarkan ohjauksen keskitetystä valvomosta käsin. Näin varmistetaan tuotannon resurssitehokkuus sekä vähennetään energiankulutusta ja jätettä.

Puutuotteiden kysyntä kasvaa ympäristötietoisten kuluttajien miettiessä ostamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksia. Sahoilla ollaan siirtymässä kohti edistyksellistä automaatiota ja digitalisaatiota. Tällä halutaan parantaa tuottavuutta, varmistaa työympäristöjen turvallisuus, digitalisoida toiminnot ja parantaa toimintojen vastuullisuutta.

Ensimmäisenä askeleena on integroida kaksi höyrykattilaa ABB Ability System 800xA -järjestelmään. Näin voidaan parantaa kattiloiden kuormanjakoa ja optimoida energiankäyttö. Seuraavaksi sahalinja yhdistetään yhteen ohjaus- ja tietojärjestelmään. Tällä kokonaisuudella varmistetaan, että operaattorit saavat oikeat prosessitiedot oikeaan aikaan sekä mahdollistetaan parempien päätösten teko.

ABB ja Moelven pyrkivät yhdessä optimoimaan Valåsenin sahan toimintaa Ruotsin Karlskogassa. Kuva: Johan Blomquist
ABB ja Moelven pyrkivät yhdessä optimoimaan Valåsenin sahan toimintaa Ruotsin Karlskogassa. Kuva: Johan Blomquist

Sovellusalue sahalla on uusi sekä ABB:lle että Moelvenille. Kohteessa on tällä hetkellä käytössä useita erillisiä automaatiojärjestelmiä, joissa jokainen ohjaa vain omaa aluettaan. Yhteistyön tavoitteena on paitsi lisätä digitalisaatiota ja nostaa automaation tasoa, mutta myös tuottaa uusi standardi alan toiminnoille pitkällä aikavälillä. Tämä pyritään saavuttamaan koneiden välisillä liittymillä sekä koko prosessin kulun mallinnuksella.

Moelven hankkii materiaalinsa vastuullisesti hoidetuista norjalaisista ja ruotsalaisista kuusi- ja mäntymetsistä. Sen visiona on verkottunut, digitaalinen saha, jossa puunjalostus on entistä tehokkaampaa. Moelven valmistaa puutuotteita kotitalouksille, rakennuspuutavaraa teollisuudelle, liimapuuta, rakennusmoduuleja, joustavia toimistoratkaisuja sekä puuhaketta bioenergiateollisuudelle.

”System 800xA:n avulla voimme vahvistaa koko prosessimme ohjausta ja ennen pitkää myös tehostaa toimintaamme”, sanoi Peter Rockedahl, CTO, division Timber, Moelven. ”Visionamme on optimoida toimintomme aina energiankulutuksesta, tulomateriaalivirroista, nykyisistä koneiden toiminnoista ja tuotevarastoista lähtien.”

”Olemme työskennelleet monilla prosessiteollisuuden aloilla ja tiedämme, miten iso merkitys automaatiolla on. Yhdistämällä automaatio digitaalisiin ratkaisuihin voitaisiin kuitenkin tarjota loputtomasti mahdollisuuksia tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämiseen”, sanoi Björn Jonsson, Hub Manager, Process Industries, ABB. ”Työskentelemme yhdessä Moelvenin kanssa vision toteuttamiseksi. Suunnittelemme, miten siihen päästään nykyaikaisilla, käyttötarkoitukseen räätälöidyillä ratkaisuilla sekä henkilöstön koulutuksella, jotta suorituskyky saadaan optimaaliseksi.”

Yhteistyö Moelvenin kanssa antaa ABB:lle mahdollisuuden työskennellä yhdessä useiden eurooppalaisten alkuperäisten laitevalmistajien ja teknologian kehittäjien kanssa. Näin osaltaan varmistetaan, että visio tulevaisuuden sahasta toteutuu. ABB on osana vuoteen 2030 ulottuvaa kestävän kehityksen strategiaansa sitoutunut auttamaan asiakkaitaan vähentämään päästöjä ja varjelemaan luonnonvaroja.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp