Tulevaisuuden tavoitteiden saavuttaminen päästöttömän teknologian avulla

Energiatehokkuusperiaatteita voidaan soveltaa mihin tahansa moottorikäyttöiseen sovellukseen, myös raskaisiin rakennuskoneisiin. Norjalainen Nasta AS päivittää tällaisia koneitaan korvaamalla alkuperäiset dieselmoottorit ABB:n sähköisillä voimansiirtoketjuilla, mikä pidentää ajoneuvojen käyttöikää, poistaa fossiilisten polttoaineiden tarpeen ja mahdollistaa päästöttömyyden.

Norjalainen Nasta AS on vuonna 1929 perustettu perheyritys. Larvikissa, noin 100 kilometriä lounaaseen Oslosta, sijaitseva Nasta on nykyään ainoa Hitachin rakennuskoneiden toimittaja Norjassa. Juuri näitä koneita varten yhtiö muuntaa dieselkäyttöiset moottorit sähköivoimalla toimiviksi.

CO-päästöjen vähentäminen rakennusteollisuudessa

"Kokonaishanke käynnistyi hallituksen sitouduttua Pariisin sopimukseen, joka edellyttää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Teollisuutemme on mukana aiheuttamassa  suurta osaa näistä päästöistä, joten aloimme rakentamaan päästöttömiä rakennuskoneita", selittää Nastan ilmasto- ja asiakasratkaisuista vastaava vanhempi neuvonantaja Sjur Wethal.

”Maailman ensimmäinen nollapäästöinen rakennushanke."

Ensimmäiset askeleet kohti dieselmoottoreiden sähköistämistä otettiin vuonna 2019, kun Nasta sai sopimuksen päästöttömien rakennuskoneiden toimittamisesta Oslossa toteutettavaan tienrakennushankkeeseen. "Se oli pilottihanke, maailman ensimmäinen päästötön rakennusprojekti, ja meillä oli paljon opittavaa sähköistämisestä. ABB auttoi meitä voimansiirtokomponenteilla ja osaamisellaan", Wethal sanoo.

Muuntomenetelmään kuuluu nykyisen polttoainesäiliön ja dieselmoottorin poistaminen sekä sähkömoottorin ja -käytön asentaminen yhdessä energianhallintajärjestelmän, akku- ja latausratkaisun sekä sähköliitännän kanssa. ABB toimittaa sähköisen voimansiirron komponentit ja antaa teknistä neuvontaa. Laitteiston on kestettävä pölyä, kosteutta, voimakasta tärinää ja muita vaativiin käyttöympäristöihin liittyviä tekijöitä. "Koneen käyttäjän kannalta käyttö tuntuu periaatteessa samalta, mutta joitakin parannuksia on tehty", Wethal kommentoi.

Nasta AS päivittää rakennuskoneitaan korvaamalla alkuperäiset dieselmoottorit ABB:n sähköisillä voimansiirtoketjuilla, mikä pidentää ajoneuvojen käyttöikää, poistaa fossiilisten polttoaineiden tarpeen ja mahdollistaa päästöttömyyden.
Nasta AS päivittää rakennuskoneitaan korvaamalla alkuperäiset dieselmoottorit ABB:n sähköisillä voimansiirtoketjuilla, mikä pidentää ajoneuvojen käyttöikää, poistaa fossiilisten polttoaineiden tarpeen ja mahdollistaa päästöttömyyden.

Sähköistäminen tuo useita etuja

"Tärkeimmät parannukset ovat kolminkertaisia, ja ilmeisin on tietenkin ympäristövaikutukset. Nämä koneet eivät tuota hiilidioksidi- tai rikkidioksidipäästöjä", Wethal kertoo. Dieselkäyttöinen 24-tonninen kaivinkone kuluttaa tyypillisesti noin 18 000 litraa polttoainetta vuodessa, mikä tuottaa vuosittain yhteensä noin 48 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Nämä päästöt poistuvat moottorien muuntamisen myötä.

Lisäksi diesel- ja bensiinimoottorit ovat yleisesti ottaen hyvin tehottomia, sillä niiden hyötysuhteet ovat 45 prosenttia ja 33 prosenttia. Sähkömoottoreiden hyötysuhde sen sijaan on yleensä 95 prosenttia. Tämä hyötysuhteen kaksinkertaistuminen dieselmoottoreista sähkömoottoreihin on valtava parannus sekä kustannussäästöjen että kestävyyden kannalta. Vaikutus on erityisen huomattava raskaiden työkoneiden markkinoilla, sillä lähes 46 prosenttia kaikista dieselkäyttöisten rakennusajoneuvojen päästöistä aiheutuu yli kymmenen tonnia painavista ajoneuvoista.

"Sähköistämisen edut: rakennuskoneiden päästöttömyys ja käyttöiän pidentyminen, melusaasteen vähentyminen."

"Toinen sähköistämisellä saavutettava etu on melusaasteen vähentyminen. Sähkömoottori käy paljon tasaisemmin kuin dieselmoottori ja tuottaa alle puolet vähemmän melua." Luonnollisesti melun vähenemisestä on hyötyä sekä rakennustyömaan työntekijöille että lähellä asuville tai työskenteleville ihmisille. Sähkökäyttöisten koneiden käyttäjiltä saatujen kokemusten mukaan laitteita on paljon miellyttävämpi käyttää, ja niiden tärinä on myös vähentynyt.

Kolmanneksi koneista tulee pitkäikäisempiä. "Dieselkäyttöisen koneen käyttöikä on 11 000-15 000 tuntia, kun taas ABB:n sähkömoottorin käyttöikä voi olla jopa 50 000 tuntia, mikä tarkoittaa sitä, että nyt voimme keskittyä kiertotalouteen. Voimme vaihtaa näihin koneisiin osia ja saada ne silti toimimaan useamman vuoden kuin dieselkäyttöinen kone",  Wethal selventää.

Virtaviivaistettu sähköistämisprosessi

Nastan kokemusta muuntomenetelmän menestyksekkäästä hyödyntämisestä raskaiden sähkökoneiden saralla arvostetaan, ja Nastaa onkin pyydetty neuvonantajaksi päästöttömiä rakennustyömaita koskevissa politiikoissa ja määräyksissä. Nastan tiimi on toteuttanut noin kymmenen sähköistämishanketta, joiden tuloksena muuntoprosessia on virtaviivaistettu ja näin saavutettu myös ajansäästöjä edellä mainittujen ympäristöhyötyjen lisäksi.

Kaiken kaikkiaan tämän hankkeen onnistuminen on Nastan henkilöstön asiantuntemuksen ja ABB:n kaltaisten toimittajien syvällisen kokemuksen ansiota. Raskaiden työkoneiden dieselmoottoreiden sähköistäminen tekee rakentamisesta helpompaa, kestävämpää ja energiatehokkaampaa.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp