ABB:n pehmokäynnistinteknologia tukee Gangesin puhdistamis- ja suojeluhanketta

ABB:n pehmokäynnistinteknologia tukee Gangesin puhdistamis- ja suojeluhanketta

  • ABB:n pehmokäynnistinteknologia varmistaa keskeytyksettömän vedenjakelun 60 prosentille Varanasin kaupungista
  • Yhteistyöllä kaupungin Jal Kal Varanasi -vesiyhtiön kanssa voidaan vuotoja, putkirikkoja ja paineiskuja vähentää noin 30 prosenttia
  • ABB tukee Namami Gange -ohjelmaa, jossa käsitellään Intian pyhään jokeen virtaavaa vettä

Varanasi on historiallinen kaupunki, joka on Intian henkinen pääkaupunki. Kaupungissa on noin 1,1 miljoonaa asukasta. Varanasi on Intian suosituimpia matkailukohteita. Kaupungissa käy vuosittain noin 8,9 miljoonaa matkailijaa. Väestönkasvu ja ympärivuotinen turistivirta rasittavat kaupungin vesivaroja yli niiden kapasiteetin, ja se vaikuttaa pyhän Gangan (Gangesin) kestävyyteen.

Varanasin vedenjakelusta vastaava Jal Kal -osasto kehittää ABB:n kanssa toimia, joilla kaupungin vedenjakelusta saataisiin luotettava ja energiatehokas. Keskeinen osa vedenhallintatoimien parantamiseen tähtäävää työtä on ABB:n pehmokäynnistimien asentaminen Varanasin pumppuasemalle ja jätevedenpuhdistamoille.

Varanasin väestömäärä ja tässä pyhässä kaupungissa käyvät miljoonat turistit lisäävät veden kulutusta, ja tämä aiheuttaa vesihuollolle paljon haasteita. ABB:n teknologian avulla Jal Kal pystyy vastaamaan näihin haasteisiin ja varmistamaan keskeytyksettömän puhtaan veden jakelun. Suurena huolena ovat vuodot ja putkivauriot. ABB:n älysovelluksilla on helpompi varmistaa toimintojen sujuvuus, turvallisuus ja optimaalisuus.

ABB:n älykkäällä pehmokäynnistinteknologialla voidaan varmistaa keskeytyksetön vedenjakelu noin 60 prosentille kaupungista sekä tehokas puhdistetun veden pumppaus sen vedenpuhdistuslaitoksilla. Tämä tukee Intian Namami Gange -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on puhdistaa ja suojella Gangesia.

”Jal Kal Varanasin tapauksessa tavoitteemme oli varmistaa turvallinen ja luotettava vedenjakelu”, sanoo Kiran Dutt, Electrification-liiketoiminta-alueen Intian johtaja. ”Älyteknologialla ja huipputeknisillä tuotteilla pystyimme tukemaan Jal Kalin tiimiä, kun se pyrki parantamaan vedenjakelun luotettavuutta. Se halusi myös pidentää moottorien käyttöikää ja alentaa kunnossapitokustannuksia. Vesihuoltolaitoksilla oli kriittisiä haasteita. Siihen nähden olemme tyytyväisiä siihen, että voimme toimittaa sähköistysratkaisuja, jotka tukevat sidosryhmiämme haasteisiin vastaamisessa.”

ABB:n pehmokäynnistin vähentää vesivuotoja

Varanasin vedenpumppaamon vedensaanti on 100 vuotta vanhan, 250 miljoonaa litraa päivässä tuottavan MLD-vedenpuhdistamon varassa. Putkirikot ja vuodot aiheuttavat usein ongelmia vedenjakeluun. ABB:n pehmokäynnistimet takaavat tasaisen veden liikkeen ja poistavat paineheilahtelut ja näin auttavat minimoimaan vuodot ja ehkäisemään putkirikkoja. Niiden sisäinen momenttisäätötoiminto estää paineiskut sekä putkien ja venttiilien kulumisen pumppujen käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä.

ABB:n pehmokäynnistimissä on myös useita muita älykkäitä ohjaustoimintoja, jotka pitävät putket ja pumput puhtaina ja estävät kuivana käymisen. Tämä vähentää mekaanista rasitusta ja auttaa prosesseja toimimaan täydellä kapasiteetillaan kauemmin. Pehmokäynnistinten asentaminen ja käyttöönotto on helppoa, koska ne ovat kokonaisratkaisulaitteita. Niissä kontaktorit ja ohituksen suojaukset ovat täysin integroituina. Laitteessa olevan näytön avulla käyttäjien on helppo ymmärtää ja hallita laitteistoaan.

Tukea Gangesia puhdistavalle Namami Gange -ohjelmalle

Varanasissa syntyy jätevettä noin 300 miljoonaa litraa päivässä. Intian hallituksen Namami Gange -ohjelma on laaja hanke, jonka tarkoituksena on puhdistaa pyhä joki. Tämä tapahtuu ohjaamalla suuret Gangesiin johtavat laskuputket jätevedenpuhdistamoille ja näin estää jokea likaantumasta. ABB Indian pehmokäynnistimet tukevat Namami Gange -ohjelmaa, koska ne pumppaavat jokeen tehokkaasti puhdasta, puhdistettua vettä.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, ja ne optimoivat tuotteiden valmistuksen, liikkumisen, käytön ja operoinnin. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n noin 105 000 ammattilaista ovat sitoutuneita kehittämään teollista muutosta vauhdittavia innovaatioita. www.abb.com

ABB’s Electrification sähköistää maailmaa turvallisella, älykkäällä ja kestävällä tavalla. ABB Electrification on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja sähkönjakelussa energian tuotannosta pistorasiaan. Yli 50 000 työntekijäämme 100 eri maassa tekevät yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa parantaakseen yhteiskuntaa sähkön tarpeen kasvaessa. Kehitämme innovatiivisia tuotteita, ratkaisuja ja digitaalisia teknologioita, jotka mahdollistavat energiatehokkuuden ja hiilineutraalin yhteiskunnan kaikilla toimialoilla. Globaalin verkostomme ja paikallisen asiantuntemuksemme turvin muokkaamme ja tuemme maailmanlaajuisia trendejä, tarjoamme huippuosaamista asiakkaille ja luomme kestävää tulevaisuutta yhteiskunnalle.  https://go.abb/electrification.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp