ABB og BKK samarbeider om pålitelig produksjon av fornybar energi

Oppgraderer kontrollanlegg på seks vannkraftverk i Hordaland for sikker produksjon av fornybar energi.

Vannkraftverkene ligger nordøst for Bergen. Etter flere tiårs drift er kontrollanleggene modne for en planlagt utskifting. Fremover skal Fosse, Hellandsfoss, Nygard, Stordal, Ulvik og Vermundsbotn kraftverk moderniseres med nye kontrollanlegg basert på styringssystemet ABB Ability System 800xA.

- Et pålitelig kontrollanlegg er en forutsetning for sikker, effektiv og pålitelig drift av vannkraftverk, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. – Med et moderne styringssystem vil BKK sikre fortsatt pålitelig produksjon av fornybar energi og kunne redusere drifts- og vedlikeholdskostnader.

BKKs modernisering av kontrollanleggene på kraftverk gir gjør det mulig å drifte og vedlikeholde anleggene gjennom prediktiv bruk av kraftverksdata (Foto: BKK/Helge Hansen).
BKKs modernisering av kontrollanleggene på kraftverk gir gjør det mulig å drifte og vedlikeholde anleggene gjennom prediktiv bruk av kraftverksdata (Foto: BKK/Helge Hansen).

Vital vannkraft

Mange tenker primært på sol og vind som fornybare energikilder, men vannkraft representerer en langt større energikilde i Norge og er en helt sentral del av det grønne skiftet.

- Vannkraft kan produseres når kundene trenger den. Det blir en enda viktigere energikilde i fornybarfremtiden, med stadig mer ikke-regulerbar vind- og solkraft i nettet, sier Olav Osvoll, konserndirektør for Produksjon hos BKK. – Med økende grad av ekstremvær kan vannkraft bli avgjørende for å redusere skader i lokalsamfunnet, for eksempel ved å dempe flommer. BKK jobber aktivt med innsikt og analyse av driftsdata fra kraftverkene. En modernisering av kontrollanleggene med mer sensorer gir oss bedre kontroll over tilstand og gjør det mulig å drifte og vedlikeholde anleggene gjennom prediktiv bruk av kraftverksdata.

Kontroll og kabelmasse

Til de seks vannkraftverkene skal ABB levere nøkkelferdige kontrollanlegg med design, konfigurasjon, testing og igangkjøring. Montasje gjøres av BKK med veiledning av en anleggsleder fra ABB. Til noen av kraftverkene inkluderer leveransene også nye kabelmasser og nye AC/DC-fordelinger. Det første nye kontrollanlegget skal tas i drift i 2021, det siste i 2025.

Kraftverkene er bygget mellom 1954 og 2005. Det nyeste, Nygard, er et av få pumpekraftverk i Norge, hvor vannet i perioder med overskuddskraft på nettet pumpes tilbake til magasinet. Total årsproduksjon ved de seks kraftverkene er drøyt 700 gigawattimer (GWt), nok til nærmere 40 000 husstander.

BKK

BKK er et fornybarselskap med ambisjon om å bli størst i Norge på elektrifisering. Det er Vestlandets største kraftselskap, og ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger for strøm og fiber. Selskapet har blant annet 38 heleide kraftverk som produserer om lag 7,5 TWt, eller strøm til 15 prosent av norske husholdninger.

ABB Industrial Automation

ABBs Industrial Automation-virksomhet tilbyr en rekke løsninger for prosess- og hybridindustrier, det vi si industri med både prosess og vareproduksjon. Det inkluderer bransjespesifikk, integrert automatisering, elektrifisering og digitale løsninger, styring, programvare og avanserte tjenester, instrumentering og analyse, samt marine- og turboløsninger. Industrial Automation er verdens nest største aktør i markedet. Virksomheten har omfattende bransjekunnskap, erfaring og ekspertise innen automatiseringsprodukter, systemer og løsninger i verdensklasse og et bredt spekter med komplimenterende digitale- og samhandlingsløsninger på tvers av applikasjoner og bransjer. Dette hjelper kundene med å forbli konkurransedyktige, forbedre avkastningen og en sikker og produktiv drift.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en teknologileder som driver den digitale endringen av industrier. Med over 130 års innovasjonshistorie har ABB fire kundefokuserte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som støttes av den digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 144 000 ansatte.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp