Karbonnøytral drift i vår fabrikk i Finland

Karbonnøytral drift i vår fabrikk i Finland

-  ABB sin fabrikk i Porvoo, Finland, bruker bærekraftige alternativer i produktproduksjon og drives av 100 prosent fornybar energi
- CO2-utslippene ble redusert med 636 tonn det første året
- En milepæl i ABBs pågående Mission to Zero™-program, for å oppnå karbonnøytral produksjon globalt og for å kunne tilby kundene et miljøvennlig konsept

ABB har oppnådd karbonnøytral drift ved fabrikken i Porvoo, Finland, hvor de reduserte karbondioksidutslippene med 636 tonn det første året. Besparelsene tilsvarer å kjøre bil 112 ganger rundt ekvator eller varme opp en elektrisk badstue hver dag i 373 år. Ved å kombinere digitale løsninger, elektrifisering og fornybar teknologi har fabrikken tatt et viktig skritt mot en mer bærekraftig verdikjede.

Stikkontakter, koblingsbokser og strekkavlaster er noen av produktene som produseres i vår fabrikk i Finland.
Stikkontakter, koblingsbokser og strekkavlaster er noen av produktene som produseres i vår fabrikk i Finland.

Det 6600 kvadratmeter store anlegget, som produserer installasjonsprodukter som brytere, stikkontakter, bokser etc. for bolig og næringsmarkedet i Norden, bruker nå 100 prosent fornybar energi. Ved å bruke resirkulert plast som råstoff er karbonavtrykket redusert med ytterligere 106 tonn per år. Elbilladerne for ansatte og besøkende lades også med fornybar energi.

Uten fossilt brensel i det hele tatt, vil Porvoo være det ABB-anlegget i verden som oppnår karbonnøytral drift ved å bruke teknologi fra ABB og dets partnere, gjennom det pågående Mission to Zero™-programmet. Mission to Zero er et konsept for ABBs vei mot karbonnøytralitet, både for sine egne anlegg og for sine kunder. I tillegg til å bidra til å nå globale utslippsmål, bidrar programmet til å sikre bedre luftkvalitet og biologisk mangfold i samfunnet.

"Når en femtedel av verdens karbondioksidutslipp kommer fra produksjons- og produksjonssektorene1, spiller digitalisering av bygninger gjennom tilkoblet teknologi og bygningsautomasjon en nøkkelrolle for å hjelpe til med å administrere strømnettets pålitelighet, energiforbruk og driftskostnader," sa Marko Utriainen , leder for ABBs fabrikk i finske Borgå, og fortsetter:

«Riktig informasjon er avgjørende for bærekraftsprosjektene, så vår løsning ABB BE Sustainable with Active Energy, som overvåker anlegg i sanntid og analyserer forbruk og utslippsnivåer, ble installert for å hjelpe eiendomssjefen med å få oversikt over anleggets karbonavtrykk og administrere energiforbruk, utslipp og kostnader."

Anlegget i Porvoo gjenvinner energi fra fabrikkproduksjon med både jordvarmeanlegg og solcelleteknologi for å utnytte varme fra luftkompressorer og varmegjenvinning fra fjernkjølesystemene som driver plastforedlingsmaskinene. Dette oppnås ved å installere en trykkluftkompressor som trekker ut varmen som ellers ville spre seg ut i atmosfæren. Ved å modernisere anlegget kunne det totale energiforbruket reduseres med 21 prosent ved hjelp av varmegjenvinning fra produksjonen, sesonglagring av varmeenergi, varmepumpe og frittstående solcelleteknologi.

Merknader:
Som en del av den globale bærekraftsstrategien 2030 jobber ABB med kunder og leverandører for å redusere utslipp og oppnå karbonnøytralitet i sin egen virksomhet innen 2030 ved bruk av selskapets ledende teknologier. I fjor gjorde ABB store fremskritt mot målet om karbonnøytralitet ved å redusere karbondioksidutslippene med 39 prosent sammenlignet med 2019. ABB investerer i å elektrifisere hele kjøretøyparken på over 10 000 kjøretøy og kjøpe 100 prosent fornybar elektrisitet innen 2030. Allerede i 2021 var 44 prosent av ABBs nye globale kjøretøybestillinger enten elbiler eller plug-in hybrider. Andelen sertifisert grønn strøm og egengenerert solenergi økte til 51 prosent, en økning fra 31 prosent året før. Mer enn 100 energieffektiviseringsprosjekter ble implementert innen ABB, med energibesparelser på 17,5 GWh.

1 https://www.weforum.org/impact/carbon-footprint-manufacturing-industry/

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Merk: Dette er en norsk oversettelse av ABBs engelske pressemelding datert 2. oktober 2022, som kan leses i sin helhet på abb.com/news. Dersom det oppstår tolkningsspørsmål, gjelder den engelske pressemeldingen.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp