Hospodárske výsledky ABB v 1. štvrťroku 2023

Hospodárske výsledky ABB v 1. štvrťroku 2023

“Mali sme skvelý štart do tohto roka! Vidíme pozitívny vývoj vo viacerých parametroch, vrátane cash flow. To nám dáva dôveru v celý rok 2023,” povedal pri oznámení hospodárskych výsledkov za 1. štvrťrok 2023 výkonný riaditeľ ABB Björn Rosengren.

Správanie zákazníkov sa v uplynulom období javilo veľmi aktívne, čo nám pomohlo dosiahnuť nárast objednávok voči minuloročnému vysokému číslu. Rast dosiahli tri z našich 4 biznisov. Konkrétne, oblasť robotiky a automatizácie síce postupne zväčšovala svoj objem objednávok, ale oproti minuloročnej vysokej úrovni v konečnom dôsledku zaznamenala pokles. Dôvodom vysokých čísel z porovnateľného obdobia vlani boli vyššie objednávky zo strany zákazníkov v obavách o neskorší výrazný nedostatok komponentov. Naopak, obzvlášť silnú dynamiku vývoja zaznamenala obchodná jednotka procesnej automatizácie, v rámci ktorej dosiahli objednávky najvyššiu úroveň za ostatných niekoľko rokov, a udialo sa tak naprieč všetkými geografickými regiónmi.

2KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE

($ v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)
nárast/poklesQ1 2023

Q1 2022

US$

v lokálnej meneObjednávky

9 450

9 373

1%

9 %
Tržby

7 859

6 965

13 %

22 %Gross Profit

2 716

2 281

19 %

     ako % z tržieb

34,6 %

32,7 %

+1,9 pts

Prevádzkový zisk EBITA

1 277

997

28 %

33 %
     ako % z prevádzkových tržieb

16,3 %

14,3%

+2 pts

Čistý zisk

1 036

604

72 %

Základný zisk na akciu ($)

0,56

0,31

78 %

Cash flow z prevádzkových činností1

282

(573)

n.a.

1 predstavuje celkovú čiastku v súčasných obchodných činnostiach a aj v tých, ktoré už nie sú súčasťou ABB

Sme radi, že sme rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku nečelili výrazným obmedzeniam v dodávateľskom reťazci. Rast tržieb zaznamenal silný rast na úrovni 13 %, pričom dvojciferný porovnateľný nárast dosiahli v tomto smere všetky obchodné jednotky. Zlepšili sme tiež prevádzkový zisk EBITA, medziročne  o 28 %. Marža nám stúpla o 200 bázických bodov na 16,3 % - v tomto smere ide o najsilnejší výsledok za prvý štvrťrok za mnoho rokov.

center

Začiatkom apríla sme spustili náš nový program spätného odkúpenia akcií až do výšky 1 miliardy USD, ktorý bude prebiehať do marca 2024.

Udržateľnosť

Vo februári sme zverejnili našu prvú integrovanú správu, vrátane našej správy o udržateľnosti za rok 2022, ktorá hovorí o úspešných krokoch smerom k našim cieľom do roku 2030. Navyše sa nám podarilo znížiť naše vlastné emisie skleníkových plynov o 43 %, čo je celkové zníženie o 65 % oproti východiskovej hodnote z roku 2019. Definovali sme tiež nový cieľ zníženia emisií pre náš dodávateľský reťazec pokrývajúci dodávateľov, ktorí tvoria 70 % našich výdavkov na obstarávanie. Veríme, že najväčší pozitívny vplyv na životné prostredie môžeme dosiahnuť práve tým, keď našim zákazníkom poskytneme produkty efektívne z hľadiska využívania zdrojov. Náš záujem v otázke čistej energie a účinnosti je široký a dlhodobý.

Výhľad

V druhom štvrťroku 2023 očakávame dvojciferný porovnateľný rast tržieb, ktorý podporí medziročné zlepšenie prevádzkovej marže EBITA. Napriek neistote na medzinárodných trhoch predpokladáme za celý rok 2023 medziročný rast tržieb minimálne na úrovni 10 %. S tým bude opäť súvisieť aj medziročné zlepšenie prevádzkovej marže EBITA.

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktoré umožnia udržateľnejšiu a efektívnejšiu budúcnosť. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér na optimalizáciu spôsobu, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, poháňajú a prevádzkujú. Približne 105 000 zamestnancov ABB stavia na viac ako 130 rokoch skúseností firmy na trhu a je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp