Inovácie spoločnosti ABB v boji proti nedostatku a znečisteniu svetových zásob vody

Inovácie spoločnosti ABB v boji proti nedostatku a znečisteniu svetových zásob vody

Rast populácie a rastúca urbanizácia a industrializácia zvyšujú svetový dopyt po vode. Súčasne s nárastom globálnych teplôt v dôsledku klimatických zmien sa voda stáva vzácnejšou a je vystavená väčším hrozbám kontaminácie.

Komunity naliehavo potrebujú zabezpečiť a optimalizovať dodávky čistej vody a technológie im to umožňujú bezpečne, efektívne a udržateľne. Zachovanie zdrojov je kľúčovým pilierom programu udržateľnosti spoločnosti ABB, pričom v oblasti vodného hospodárstva pôsobíme už viac ako 50 rokov.

Spoločnosť ABB ponúka inovatívne technológie, ako sú senzory, prístroje a softvér, ktoré zvyšujú efektívnosť procesov úpravy vody; pomáhajú napríklad účinne premieňať morskú vodu na pitnú, bezpečne čistiť odpadovú vodu a chrániť vodné cesty a pobrežné oblasti pred povodňami. Na nasledujúcej mape sú znázornené niektoré miesta, kde technológie ABB prispievajú k zlepšeniu zásobovania vodou.

center

Váránasí v severnej Indii leží na brehu Gangy, posvätnej rieky, ktorá láka pútnikov, aby sa okúpali v jej vodách. Tieto vody sú extrémne znečistené – napriek tomu Ganga dodáva čistú pitnú vodu pre 1,2 milióna obyvateľov mesta, vodu, ktorá je spracovaná a chlórovaná čističkou vody v Bhelupure. Inštalácia softštartérov ABB na pohon zariadenia, ktoré nahradili manuálny proces trvajúci 15 minút, viedla k zvýšeniu účinnosti podľa odhadov až o 25 %.

Ako sa indický duchovný kapitál stáva udržateľným – vďaka technológiám

Inteligentné vodné riešenia nielen šetria energiu, ale sú lepšie aj pre životné prostredie. V nemeckom Schwarzenbrucku je technológia ABB základom energeticky inteligentnej čistiarne odpadových vôd, ktorá ročne ušetrí odhadom 300 ton CO₂.

V thajskom Bangkoku medzitým veľké suchá spôsobili nedostatok sladkej vody. Mestské úrady teraz používajú prietokomery ABB na zisťovanie netesností v sieti potrubí a zabezpečujú, aby nedošlo k plytvaniu vzácnymi zásobami.

Ďalším častým problémom je potreba úpravy morskej vody na zabezpečenie pitnej vody. V ostrovnom štáte Singapur technológia ABB podporuje odsoľovacie zariadenie, ktoré ako jedno z prvých na svete upravuje slanú aj sladkú vodu a každý deň dodáva 30 miliónov galónov čistej vody.

Ako technológie riešia výzvy v oblasti zásobovania vodou

Okrem pomoci klientom sa zaväzujeme k udržateľnému hospodáreniu s vodou aj v našich vlastných procesoch. Na sledovanie pokroku pokrýva náš podnikový inventár vody všetky spoločnosti skupiny ABB na celom svete, zhromažďuje údaje z 338 pracovísk a kancelárií a pokrýva približne 94 percent zamestnancov. V súčasnosti prebieha 12 projektov na zlepšenie hospodárenia s vodou v celej spoločnosti ABB, pričom sa očakáva ročná úspora 19 kiloton vody.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp