Výsledky za 1. štvrťrok 2024

Výsledky za 1. štvrťrok 2024

Pozitívny účtovný pomer, rekordne vysoká marža a silný cash flow

Oznámenie ad hoc podľa čl. 53 Pravidiel kótovania SIX Swiss Exchange

  • Objednávky 8 974 miliónov USD, -5%; porovnateľné 1 -4%
  • Príjmy 7 870 miliónov USD, 0 %; porovnateľné1 +2 %
  • Príjmy z prevádzkovej činnosti 1 217 miliónov USD; marža 15,5 %
  • Prevádzkový zisk EBITA1 1 417 miliónov USD; marža1 17,9 %
  • Základný zisk na akciu 0,49 USD; -12%2
  • Cash flow z prevádzkových činností 726 miliónov USD; +157 %

1     Zosúladenie non-GAAP opatrení nájdete v časti „dodatočné odsúhlasenia a definície“ v priložených finančných informáciách za Q1 2024.

2     Miery rastu EPS sa vypočítajú pomocou nezaokrúhlených súm.

V porovnaní s vysokými porovnateľnými hodnotami naša výkonnosť za 1. štvrťrok ukazuje, že rok začal dobre so silnejšou než očakávanou dynamikou objednávok, rekordne vysokou maržou a silným doručením hotovosti. Vďaka tomu sme presvedčení, že môžeme zvýšiť naše očakávané marže na rok 2024. 

                      Björn Rosengren, generálny riaditeľ 

Zhrnutie generálneho riaditeľa

Mojimi kľúčovými poznatkami z prvého štvrťroka 2024 sú: lepší než očakávaný príjem objednávok vo výške 9 miliárd USD, kladná účtovná hodnota 1,14 a rekordne vysoká prevádzková marža EBITA, ako aj voľný cash flow vo výške 551 miliónov USD, čo predstavuje silný výkon za prvý štvrťrok. Zverejnili sme našu správu o udržateľnosti, ktorej vrcholom bol dôkaz zníženia emisií skleníkových plynov (GHG). Z produktov predaných v roku 2023 a počas ich životného cyklu sme našim zákazníkom umožnili vyhnúť sa 74 megatonám emisií skleníkových plynov. Pri súčasných celkových 139 megatonách sme na dobrej ceste k našej ambícii pomôcť zákazníkom vyhnúť sa 600 megatonám emisií CO₂ počas životnosti produktov predávaných od roku 2022 do roku 2030.

Ako bolo očakávané, objednávky klesli oproti rekordne vysokým hodnotám z minulého roka, avšak pokles bol obmedzený na 5% (4% v porovnateľných údajoch). Na zhrnutie štvrťroka, pozorujeme pokračujúci vysoký stupeň aktivity zákazníkov v oblasti projektov a systémov, a som povzbudený pozitívnym vývojom objednávok v krátkych cykloch v obchodnej oblasti Elektrifikácia. Takže, aj keď celkové objednávky spoločnosti ABB v prvom štvrťroku poklesli, cítim sa ešte viac istý ohľadom roku 2024, než na začiatku roka.

Bolo pôsobivé vidieť nový rekordne vysoký príjem objednávok v obchodných oblastiach Elektrifikácia a Pohony. Objednávky Procesnej automatizácie klesli z historicky najvyššej porovnateľnej hodnoty, ale zostali pomerne konzistentné so silnými doterajšími štvrťročnými úrovňami. Na začiatku tohto roka sme štvrtý štvrťrok nazvali minimom pre úroveň objednávok Robotiky a diskrétnej automatizácie. Tento trend sa potvrdil a, ako sme očakávali, prijaté objednávky vzrástli sekvenčne. Avšak, medziročne výrazne klesli v dôsledku zákazníkov, ktorí normalizovali objednávkové vzory po predkupnom období.

Tržby zostali stabilné (porovnateľný nárast o 2 %), pričom porovnateľný rast bol podporený rovnakým dielom podľa ceny a objemov. Potešilo ma pozitívne zlepšenie hrubej marže o 270 bázických bodov na 37,3 %, k čomu prispel pozitívny vývoj vo všetkých obchodných oblastiach. Efektívnejšia realizácia mierne vyšších objemov a cien prispela k zvýšeniu marže prevádzkového EBITA o 160 bázických bodov na novú úroveň 17,9 %. Podľa môjho názoru je to dobré znamenie, že ABB má stále rastový potenciál a môžeme dosiahnuť strednodobé zlepšenia v rámci nového cieľového rozsahu vyšších marží, ako bolo oznámené v novembri.

Silný cash flow na začiatku roka nás stavia do pozície očakávania, že dosiahneme ďalší úspešný ročný vývoj voľného cash flow na minimálne podobnej úrovni ako v minulom roku. Využitie hotovosti na rozšírenie know-how a akvizícií je dôležitou cestou k vytvoreniu dlhodobej hodnoty pre akcionárov. Bolo príjemné vidieť ohlásenú akvizíciu spoločnosti SEAM, ktorá do divízie Elektrifikačných služieb pridá správu energetických aktív a poradenské služby pre klientov naprieč trhmi priemyselných a komerčných budov.

Máme dobré zacielenie, vrátane obchodov, ktoré sú o niečo väčšie ako väčšina nedávnych oznámení. Program spätného odkupu akcií je nástroj, ktorý používame na distribúciu zvyškovej prebytočnej hotovosti, a oznámili sme ďalší ročný program až do výšky 1 miliardy USD, ktorý bol spustený 1. apríla. Veľkosť programu je v súlade s minuloročným programom, aj keď časový rámec na realizáciu je kratší, pretože trvá do konca januára 2025, aby sa zosúladil s oznámením výsledkov za 4. štvrťrok 2024 a s návrhom dividend na rok 2024.

Počas štvrťroka som oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť z postu generálneho riaditeľa spoločnosti ABB. Zostávam plne zaviazaný až do konca júla, kedy prevezme vedenie Morten Wierod, a následne budem podporovať prechod v poradnej funkcii až do konca roka.

Som rád, že vidím Mortena urobiť tento krok a som presvedčený, že operačný model ABB Way bude ešte hlbšie zakorenený v našich pracovných postupoch pod jeho už overeným vedením. Hoci ma mrzí, že odchádza, chcem pogratulovať Tarakovi Mehtovi k jeho novej príležitosti mimo ABB. Tarak významne prispel k úspechu našej spoločnosti a želám mu všetko najlepšie v tomto ďalšom kroku na jeho ceste. Proces hľadania nových lídrov v obchodných oblastiach Elektrifikácia a Pohony pokračuje a Morten sa snaží mať po nástupe do funkcie v auguste k dispozícii kompletný tím.

Björn Rosengren, generálny riaditeľ
Björn Rosengren, generálny riaditeľ
center

Výhľad

V druhom štvrťroku 2024 očakávame stredne vysoký jednociferný medziročný rast porovnateľných tržieb a mierne vyššiu prevádzkovú maržu EBITA ako v prvom štvrťroku 2024.

Za celý rok 2024 očakávame pozitívny pomer účtovnej závierky a faktúr, rast porovnateľných tržieb na úrovni približne 5 % a prevádzkovú maržu EBITA na úrovni približne 18 %.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp