ABB hjälper företag till ökad energieffektivitet med nytt digitalt energiberäkningsverktyg

ABB hjälper företag till ökad energieffektivitet med nytt digitalt energiberäkningsverktyg

  • I anslutning till IEA:s globala konferens om energieffektivitet vill ABB visa beslutsfattare hur energieffektivitet kan bidra till att utsläppsmålen uppnås och produktiviteten ökar.
  • ABB:s online-kalkylator är ett verktyg med vilket företag kan beräkna fördelarna med att öka energieffektiviteten i sina lågspänningsmotorer i pump- och fläktapplikationer.
  • Kalkylatorn är en förenklad version av ABB:s ingående energieffektivitetsrevision och baseras på samma algoritm.

IEA:s (International Energy Agency) nionde globala konferens den 21–22 maj i Nairobi närmar sig med snabbt, och därmed står företag över hela världen inför utmaningen att fördubbla sina framsteg mot energieffektivitet fram till 2030 för att uppfylla utsläppsmålen från COP28 och minska sina energikostnader. En färsk rapport från The Energy Efficiency Movement visar dock att även om företag är optimistiska och villiga att investera i energieffektivitet så finns det också hinder, bland annat brist på specialister (33 procent).

För att råda bot på detta tillkortakommande och hjälpa företag att ta det första steget på sin resa mot energieffektivitet lanserar ABB en online-kalkylator, som ger enkel tillgång till faktabaserade på motordrivna systems energiprestanda. Användaren matar in uppgifter om sina fläkt-och pumpdrifter, driftstid och uppskattad effekt över tid och kan sedan beräkna energi- och utsläppsbesparingar samt återbetalningstid på investering. Online-kalkylatorn är en förenklad version av den ingående energieffektivitetsgenomgång som ABB:s experter gör vid en fullständig genomgång och baseras på samma algoritm.

”Att förbättra energieffektiviteten är ett av de snabbaste och mest kostnadseffektiva sätten för industrin att minska sin miljöpåverkan och sina driftskostnader”, säger Erich Labuda, divisionschef för ABB Motion Service. ”Men många företag saknar de faktaunderlag som behövs för att agera. Vår nya online-kalkylator ger alla möjligheten att få tillgång till denna värdefulla information och hjälper företag att enkelt uppskatta besparingspotentialen.”

  • Börja din energieffektiviseringsresa
  • Ange uppgifter om dina motorer
  • Ange dina energikostnader och utsläpp
  • Potentiella resultat med uppgradering till ABB IE5 SynRM motor & frekvensomriktare

Kalkylatorn ger en första beräkning av de energi- och kostnadsbesparingar som är möjliga att uppnå genom uppgradering av pump- och fläktsystem som drivs av direktstartande motorer installerade utan en frekvensomriktare som styr varvtalet. Kalkylatorn är avsedd för lågspänningsmotorer i effektivitetsklass IE3 och lägre. Den beräknar vilka energibesparingar som kan uppnås med uppgradering till den senaste motor- och omriktartekniken – SynRM IE5-drivpaketet – vilket är ABB:s bästa val när man vill spara energi i pump-och fläktdrifter.

När företagen har sett vad som är möjligt är nästa steg på energieffektivitetsresan en fullständig energieffektivitetsrevision, där ABB:s experter samlar in anläggningsspecifika data för att göra en noggrann utvärdering av en operatörs största möjligheter att spara energi. När företaget sedan har genomfört rekommendationerna från revisionen är det sista steget att skydda sina investeringar med kundanpassade avtal som bibehåller motorernas och omriktarnas effektivitet och tillförlitligt under hela deras livslängd.

Klicka här för att prova det nya verktyget.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 maj 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen www.abb.com

ABB Motion, en global ledare inom motorer och drivsystem, finns i centrum av arbetet med att skynda på övergången till en mer produktiv och hållbar framtid. Vi tar fram innovationer och flyttar fram gränserna för tekniken i syfte att bidra till energieffektiva och cirkulära lösningar som minskar koldioxidutsläppen åt kunder, industrier och samhällen. Med våra digitalt uppkopplade enheter, motorer och tjänster kan vi hjälpa våra kunder och partner att uppnå bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi levererar motordrivna lösningar för en lång rad tillämpningar inom alla industrisegment. Vi bygger vidare på över 140 års samlad erfarenhet inom området elektriska drivlinelösningar och med över 22 000 anställda i 100 länder lär vi oss och blir bättre dag för dag. go.abb/motion

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp