Matematik och mångfald måsten för AI

Shiva Sander Tavallaey tycker att artificiell intelligens är både fascinerande och högst mänskligt. När hon är med och utvecklar framtidens AI-lösningar krävs såväl matematik som mångfald för att lyckas.

Eld är farligt. Men mänsklighetens utveckling hade inte varit möjlig utan elden. Precis så är det med teknik hävdar Shiva Sander Tavallaey: den blir vad vi gör den till. Efter 18 år som forskare, projektledare och gruppchef är Shiva nu ansvarig för AI, artificiell intelligens, på ABB i Sverige.

Shiva Sander Tavallaey är ansvarig för koordineringen av ABB:s AI-lösningar. En dag i veckan arbetar hon dessutom som adjungerad professor på KTH. Foto: Kim Norman.
Shiva Sander Tavallaey är ansvarig för koordineringen av ABB:s AI-lösningar. En dag i veckan arbetar hon dessutom som adjungerad professor på KTH. Foto: Kim Norman.
center

– Det är ett otroligt roligt område! Många säger att AI är hemskt omänskligt, men det är exakt tvärtom, säger hon och fortsätter:

– När vi tittar våra barn djupt i ögonen kan vi se om något är fel. Vi får en signal och agerar utifrån den. Nu kan vi utveckla maskiner som gör samma sak. Med hjälp av matematiska algoritmer kan de i förväg se vad som komma skall och hur det kan förebyggas. Det är fascinerande!

Är AI jämställt?

Frågan om huruvida AI verkar för eller emot ett jämställt samhälle diskuteras med jämna mellanrum. Artificiell intelligens är förvisso riktigt modern teknik, men den jobbar ofta med hjälp av gamla data. Innebär det att AI cementerar gamla fördomar och förstärker skillnader mellan kvinnor och män? Svaret kan vara både ja och nej säger Shiva:

– Om man utifrån data från de senaste 20 åren tränar algoritmer att hitta egenskaper som är viktiga för att bli en lyckad forskare, så kommer ”man” att bli en framgångsfaktor. Men att fyra av fem forskare historiskt sett är män beror inte på att de är duktigare, utan på att kvinnor tidigare inte arbetat inom forskning, säger Shiva Sander Tavallaey.

Då uppstår vad som på AI-språk kallas för bias, ett systematiskt fel i insamlandet och tolkningen av data. Att ha metoder för att korrigera det är en förutsättning för jämställd AI, och något som Shiva arbetar mycket med. En annan faktor hon gärna håller koll på är manligt kontra kvinnligt vid utvecklingen av algoritmer.

– Jag generaliserar helst inte, men understryker gärna vikten av att ta med olika typer av användare vid utvecklingen av algoritmer, säger Shiva Sander Tavallaey.

– Eftersom vi kvinnor traditionellt nästan ”bara” använt teknik så ser vi på den med andra ögon än de som utvecklat den. Kvinnor är ofta mer observanta än män på interaktionen automation-människa. När jag själv utvecklar så tänker jag inte bara funktionalitet, utan har ögon för vems problem det är som ska lösas.

Lösningar för många branscher

På ABB startade resan mot de AI-lösningar som finns idag för flera decennier sedan. Den första ASEA-roboten presenterades redan 1974, och idag kan ABB:s robotar med hjälp av avancerade sensorer och AI-algoritmer fatta egna beslut och säkert arbeta sida vid sida med människor. I energisektorn är ABB:s AI-lösningar viktiga för planering och förutsägbarhet vid tillverkning och konsumtion av förnybar energi.

Även inom industrin spelar AI en viktig roll. Här används tekniken för att förutse hur verktyg, infrastruktur och produkter mår och hur de kommer att må, det används för att optimera processer, maximera produktivitet och för att undvika oönskade stopp.

Ett exempel på det är Azipod, Azimuthing electric podded drive, som används vid fartygsdrift. Här har ABB utvecklat algoritmer som kan beräkna kritiska komponenters livslängd som en funktion av driftparametrar som effekt och hastighet.

– Algoritmen kan alltså berätta för besättningen att de måste sänka farten för att hinna till nästa hamn i tid för underhåll. Den predikterar inte bara utan jobbar även preskriptivt, så att man genom att ändra sättet att operera kan förlänga livslängden för fartygets kritiska komponenter, säger Shiva Sander Tavallaey.

Förändrar allas jobb

I snart två decennier har Shiva arbetat med framtidens teknik på ABB. Utvecklingen har kanske aldrig gått lika fort som nu, och teknikens framsteg påverkar oss alla. Att AI kommer att förändra våra jobb är Shiva helt övertygad om, och hon gläds åt att tekniken befriar människor från arbetsuppgifter som är smutsiga, farliga och monotona. Om tio år tror hon inte att någon av oss kommer att jobba på samma sätt som idag. Men arbetslösa, det lär vi inte bli:

– AI kommer definitivt att påverka hur vi jobbar och vad vi jobbar med. Precis som vid all annan teknikutveckling så kommer några jobb att försvinna, samtidigt som andra skapas. Men AI är här för att förstärka oss människor, inte för att ersätta oss, säger Shiva Sander Tavallaey.

Text: Lena Bergman

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp