Blogg: Därför vill vi anställa fler unga kvinnor

Alla arbetsplatser mår bra av en blandning av människor. Mångfald skapar en innovativ och kreativ arbetsmiljö, och för oss på ABB och ABB Power Grids är det viktigt att både män och kvinnor, unga och äldre, och människor med olika bakgrunder och nationaliteter arbetar hos oss.

Tittar vi närmre på våra medarbetare ser vi att medelåldern är hög, 47 år, och om vi ska säkerställa vår långsiktiga kompetensförsörjning behöver vi anställa fler unga medarbetare. Vi ser också ett behov av att anställa fler kvinnor. Idag ligger andelen kvinnliga medarbetare på 22 -24 %, och vi vill förstås att den siffran ska vara betydligt högre!

Därför arbetar vi bland annat aktivt för att bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla kvinnor. Och ska vi locka dagens unga kvinnor till ABB och ABB Power Grids så kan vi inte sitta fast i gamla hjulspår. För att attrahera den yngsta generationen på arbetsmarknaden, de som kallas millenials och är födda från 1980-talet till 2000-talet, måste vi våga förändra vårt sätt att vara som arbetsgivare. I mycket högre grad än tidigare generationer så värdesätter millenials, kvinnor som män, till exempel feedback och flexibilitet.

Jämställdhet viktigt för millenials

Ytterligare något som är viktigt för millenials är jämställdhet. Det syntes bland annat i de undersökningar som gjordes inför valet 2018: Unga väljare prioriterade jämställdhet betydligt högre än vad de äldre väljarna gjorde, som snarare såg jämställdhet som en ickefråga. Särskilt viktig var jämställdhet för unga kvinnor.

Dessvärre känner många unga kvinnor att de kämpar i motvind i arbetslivet. När Ledarna här om året kartlade millenniegenerationens attityder kring kön, lön och karriär visade undersökningen att män tycker att båda könen har rätt lika förutsättningar på arbetsmarknaden, medan många kvinnor inte tycker att de har samma förutsättningar för karriär eller får lika lön för lika arbete.

Däremot visade Ledarnas undersökning att millenials, oavsett kön, är optimistiska: Sju av tio tror att jämställdheten på den svenska arbetsmarknaden kommer att öka under de närmsta tio åren. På ABB och ABB Power Grids vill vi vara med och skapa den förändringen! Vi jobbar stenhårt för att vara arbetsgivare där unga kvinnor trivs, utvecklas och får chans att blomstra.

Vi har inte råd att vara utan kvinnorna

Därför fortsätter vi satsa på att intressera fler unga för teknik. Vi gläds åt att det numera är fler tjejer än killar som läser på ABB Industrigymnasium, och att vi har lika många kvinnor som män i vårt traineeprogram. Utöver de globala initiativ som drivs har vi även lokala initiativ som Sustainable Talent Program och Women’s Forward-nätverket, som både är forum för erfarenhetsutbyte kvinnor emellan, men också en viktig kanal för oss som arbetsgivare, så att vi kan lära oss mer om hur den unga generationens kvinnor ser på arbetslivet.

Självklart ska unga kvinnor ha samma chanser som alla andra i arbetslivet! Om svensk industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig, och ABB och ABB Power Grids innovativa företag i teknikens framkant, då har vi inte råd att missa den kraft som finns bland milleniegenerationens kvinnor.

Tillsammans skapar vi en hållbar och inkluderande arbetsplats!

Maria Brithon, HR-chef ABB Power Grids Sweden AB
Maria Samuelsson, HR-chef ABB AB

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp