Smarta sensorer bidrar till optimerat underhåll hos Sundsvall Energi

Smarta sensorer bidrar till optimerat underhåll hos Sundsvall Energi

Med smarta sensorer från ABB får Sundsvall Energi snabbt indikationer på eventuella fel – innan de riskerar att leda till haveri. Att kunna förutse och planera underhåll är en viktig nyckel för att nå hög driftsäkerhet

Sundsvall Energi levererar fjärrvärme till invånare i centrala Sundsvall och dess ytterområden. Att man i alla lägen kan garantera leveransen är förstås centralt, och ett väl fungerande underhåll är avgörande för att klara det.

– Hög driftsäkerhet är vårt stora fokus vad gäller underhåll. I vårt fall går hög tillgänglighet och kostnadseffektivitet hand i hand. Står vi still så förlorar vi intäkter, säger Magnus Lidström, övergripande elansvarig på Sundsvall Energi.

Här om året investerade Sundsvall Energi i ABB Ability™ Smart Sensor. Sensorerna omvandlar företagets traditionella motorer till smarta, trådlöst anslutna enheter som möjliggör avancerad analys och underhållsplanering. Det första försöket med fem sensorer fungerade bra, och nu är man uppe i totalt 21 stycken sensorer. Och det lär inte stanna där.

– Vi är inte färdiga än utan kommer antagligen att bygga ut ännu mer, säger Magnus Lidström.

Smarta sensorer sköter övervakningen

De smarta sensorerna från ABB används för vibrationsövervakning i två lokala anläggningar långt ute i fjärrvärmenätet. I stället för att åka ut och inspektera anläggningarna så kan Magnus Lidström numera koppla upp sig och sköta övervakningen från kontoret. Skulle någon av de mest kritiska drifterna visa på avvikande värden så får Magnus ett larm.

– Den stora vinsten med sensorerna är att vi snabbt ser om något är på gång, innan vi får ett haveri. Om vi får tidiga indikeringar kan vi direkt sätta in resurser för att göra en ordentlig mätning eller någon större insats, säger Magnus Lidström.

– Det är perfekt att använda smarta sensorer på just en sån här anläggning. För att ha bra koll på den skulle vi annars behöva åka dit och mäta varje vecka.

Med hjälp av informationen från ABB Ability™ Smart Sensor kan Sundsvall Energi planera underhåll efter verkligt behov i stället för baserat på generella scheman. Fördelarna är många: det frigör personalens tid, minskar underhållskostnaderna, förlänger utrustningens livslängd och minimerar dessutom risken för oplanerade driftstopp.

  • Stefan Johansson, Produktchef på ABB Motion Services och Magnus Lidström, El & automationsansvarig på Sundsvall Energi.
  • ABB Ability™ Smart Sensor är en kostnadseffektiv lösning för tillståndsövervakning av motorer. Med hjälp av sensorer omvandlas traditionella motorer till smarta, trådlöst anslutna enheter.
  • Motorverkstaden i Sundvall är en av ABB Motion Services fem auktoriserade serviceverkstäder i Sverige. Den är bemannad med professionella serviceingenjörer som med stöd av ABB:s designexperter, våra fabriker och ABB:s globala servicenätverk gör oss till ett tryggt val för dig som kund.

Flera olika underhållsstrategier

Sundsvall Energis verksamhet spänner över flera områden. De producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el, och tillvaratar och förbränner dessutom regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen sker vid högteknologiska Korstaverket; hjärtat i företagets verksamhet beläget vid Bottenhavets strand.

För att säkerställa hög driftsäkerhet i hela verksamheten så arbetar man med olika typer underhållsstrategier. Det handlar både om förebyggande och tillståndsbaserat underhåll – och ibland knappt något underhåll alls. Men ju mer kritisk en drift är, desto bättre kontroll har man.

– Vad gäller vibrationsmätningar så har vi kontinuerlig övervakning på de största och viktigaste drifterna inne på Korstaområdet. Vi övervakar även en del av de mindre drifterna, dit vi åker ut och mäter som ett förebyggande underhåll. På drifter där det inte gör något om de stannar så gör vi inte så mycket överhuvudtaget, där är det run to failure som gäller, säger Magnus Lidström.

Planering är en nyckel

Varje sommar har Sundsvall Energi ett stort revisionsstopp. Att verksamheten måste snurra utan avbrott resten av året påverkar underhållsarbetet, där god planering är en nyckel till ett optimerade insatser. Ju mer man vet om en drift, desto lättare blir den långsiktiga planeringen.

– Vi vill inte ha akuta åtgärder, utan kunna planera i lugn och ro. Vi vill veta hur länge vi kan köra innan något behöver bytas ut, och i så god tid som möjligt få indikationer när åtgärder krävs. De smarta sensorerna från ABB är en del av strategin att kunna fånga upp fel så fort som möjligt så att vi hinner planera insatser, säger Magnus Lidström.

I det serviceavtal som Sundsvall Energi har med ABB ingår förutom ABB Ability™ Smart Sensor även bland annat timbank, tillgångslager, vibrationsmätningar på kritiska drifter, utökat förebyggande underhåll för drivsystem och livscykeltjänster. Samarbetet mellan de båda företagen är enligt Magnus Lidström gott:

– Det funkar väldigt bra att jobba med ABB. ABB har kunnig personal, så vi har bra diskussioner kring underhåll.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp