ABB lanserar branschens första smarta fabrikslösning för säkrare, autonomare och effektivare stålsmältverk

ABB lanserar branschens första smarta fabrikslösning för säkrare, autonomare och effektivare stålsmältverk

  • ABB Ability Smart Melt Shop kopplar samman stålverkets alla processer och rörliga utrustningar digitalt för att synkronisera verksamheter och öka produktionseffektiviteten. Det innebär ett steg mot autonom drift för ståltillverkare
  • Den nya digitala applikationen automatiserar och optimerar skänk- och kranrörelser i stålverk, vilket gör det möjligt att spåra och schemalägga transporten av smälta från skänkugn till stränggjutning
  • Lösningen har redan installerats av JSW Steel Ltd, Indiens ledande stålföretag

Det ledande teknikbolaget ABB har lanserat ABB Ability™ Smart Melt Shop, den första digitala applikationen för smarta fabriker i sitt slag för metallindustrin. Den är utvecklad för att öka stålverkets produktivitet, spara energi och höja säkerheten på arbetsplatsen och har en återbetalningstid på sex månader.

Den nya lösningen, som baseras på avancerade digitala algoritmer, är unik såtillvida att den inte bara erbjuder en kraftfull skänkföljning i realtid utan också automatiserad planeringsmodul för kranar och en prognostiserande termisk modelleringsmotor. Skänkens förflyttning via kranar och transportvagnar följs i realtid. Positioneringsteknik med radar och laser ger en noggrann visualisering och minskar behovet av hårdvara och underhåll jämfört med RFID-lösningar. Den automatiserade planeringsmodulen för kranar omfattar orderprognoser, ruttplanering och automatisk kvittering av utförda moment.

Det gör det möjligt för ståltillverkare att gå mot autonom drift genom att eliminera manuell samordning och därmed öka säkerheten i heta zoner då färre personer rör sig där.

Den termiska modelleringsmotorn använder skänkens temperaturhistorik från följningsmodulen och prognostiserad värmeöverföring från planeringsmodulen för att förutsäga de termiska förlusterna under skänkens rörelser och därmed rätt lyfttemperatur vid skänkugnen. Det resulterar i bättre anpassning av smältans temperatur vid stränggjutningen som eliminerar tidsförluster och därför ökar produktiviteten.

Ståltillverkare kan räkna med att ABB Ability™ Smart Melt Shop, via förbättrad anpassning av smältans temperatur, kan ge 4–5 procent högre gjutkapacitet till gagn för produktiviteten och minskad ljusbågsbildning med 5 grader per smälta i skänkugnar för ökad energi- och kostnadseffektivitet.

ABB Ability™ Smart Melt Shop har redan installerats av JSW Steel Ltd, Indiens ledande stålföretag, där det har införts i samband med en utbyggnad av Dolvi Works-anläggningen i delstaten Maharashtra. Det förväntas öka företagets EBITDA-vinst med omkring 2 miljoner dollar per år genom fyra procent högre gjuthastigheter, tidsbesparingar på en arbetsdag per månad och tillkommande produktion motsvarande 24 000 ton per år.

”Vi är stolta över att lansera ABB Ability™ Smart Melt Shop – den första i sitt slag inom stålindustrin som gör det möjligt för ståltillverkare att koppla samman alla processer och rörliga utrustningar i stålverket för att uppnå synkroniserade operationer och eliminera flaskhalsar i produktionskapaciteten”, säger Tarun Mathur, Global Product Manager, Metals Digital på ABB. ”Digitaliseringen av kärnprocesser kommer att ge oss nya nivåer på produktivitet, säkerhet och hållbarhet inom stålsektorn.”

Applikationen använder alla standardprotokoll och bygger på ABB:s flerlagriga, djupgående skyddsstrategi för cybersäkerhet. Den är kompatibel med såväl ABB-system som tredjepartssystem.

Några av fördelarna med nya ABB Ability™ Smart Melt Shop är:

Produktivitet

  • 4–5 procent högre gjuthastighet tack vare bättre anpassning av smältans temperatur
  • Minskade tappningsfördröjningar i EAF eller konvertrar tack vare effektivare tidplanering av kranar för skänkrörelser
  • Bättre skänkhantering och underhållsplanering tack vare tillgång till historiska data över alla rörelser
  • Ökad arbetskraftsproduktivitet eftersom manuella ingrepp eller kvitteringar inte behövs

Energieffektivitet

  • 5° C mindre ljusbågsbildning per smälta (batch) i skänkugnen genom att termiska modeller används för att förutsäga lyfttemperaturen exakt
  • Bättre beslutsunderlag tack vare förutsägelser av skänkrörelser och planering av kranar

Säkerhet

  • Ökad säkerhet med färre personer i heta zoner som annars skulle behövas för att hantera skänk- och kranrörelser

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 november 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp