ABB lanserar lösning med elektromagnetisk omrörare för gjutlådor som hjälper ståltillverkare att öka kvaliteten, produktiviteten och lönsamheten

ABB lanserar lösning med elektromagnetisk omrörare för gjutlådor som hjälper ståltillverkare att öka kvaliteten, produktiviteten och lönsamheten

  • ABB:s nya Tundish EMS (elektromagnetisk omrörare för gjutlåda) ökar kvaliteten, produktiviteten och lönsamheten vid gjutning av billets och blooms samt vid tillverkning av metallpulver
  • Den nya tekniken gör det möjligt för stålverksoperatörer att hantera utmaningar relaterade till att styra flödet, stålkvaliteten och temperaturen i gjutlådan som ännu inte kunnat lösas med infodringssystem
  • Lösningen uppfyller branschens krav på stål med högre renhet

Det globala teknikbolaget ABB lanserar idag sin Tundish EMS-lösning, med vilken ståltillverkare kan komma runt gjutlådans begränsade möjligheter att styra flödet av smält metall och därmed stålkvaliteten och temperaturen.

Tundish EMS är placerad på utsidan av gjutlådan och använder kontaktlös, elektromagnetisk omrörningsteknik för att skapa ett elektromagnetiskt fält som ger upphov till en omrörningseffekt i smältan. Den kontinuerliga omrörningen ökar blandningszonens volym väsentligt i så gott som hela gjutlådan, vilket betyder högre flödeshastigheter, inga döda zoner och jämnare temperatur.

center

Att använda denna elektromagnetiska omrörningsteknik är speciellt viktigt för ståltillverkare med flera gjutsträngar från en gjutlåda. Det betyder färre inneslutningar, vilket ger ett jämnare och renare stål och mindre igensättning av gjutrören.

Genom att skapa ett roterande flöde i gjutlådans hela smältbad ger Tundish EMS en snabb homogenisering av temperaturen och den kemiska sammansättningen, vilket resulterar i bättre stålkvalitet, jämnare och repeterbara gjutvillkor vid flera strängar samt totalt sett ökad kvalitet, produktivitet och lönsamhet vid billet- och bloomgjutning och tillverkning av metallpulver.

”Den nya Tundish EMS är resultatet av ABB:s kompetens inom omrörardesign och unika processerfarenhet från tusentals installationer och långa historik av produktutveckling i samverkan”, säger Zaeim Mehraban, Global Sales Manager för Metallurgy Products på ABB. ”Nu kan ståltillverkare övervinna en utmaning som gjutlådstekniken hittills inte har lyckats knäcka. Tundish EMS använder kontaktlös elektromagnetisk omrörningsteknik som ökar livslängden och knappast kräver något underhåll alls, vilket ger högre kvalitet, produktivitet och lönsamhet.”

Tundish EMS erbjuder många nya funktioner som flexibel omrörningskraft och -riktning samt möjlighet att cirkulera och kontrollera flödet i gjutlådans hela smälta. Det innebär att ståltillverkare inte längre behöver förlita sig enbart på den begränsade möjligheten hos gjutlådans infodring att kontrollera det smälta metallflödet, där betydande döda zoner ofta leder till temperaturvariationer och där det inte går att få bort mindre inneslutningar eller kluster av inneslutningar. Tundish EMS kan installeras i många olika konfigurationer som passar de flesta typer av gjutlådor.

Tundish EMS ökar kvaliteten, produktiviteten och lönsamheten på många olika sätt. Förutom färre icke-metalliska inneslutningar och totalt sett renare stål ger den också jämnare temperatur och stabilitet i gjutlådans hela smältbad. Den ger mindre överhettning och en jämnare temperatur mellan olika strängar. Den totala processens repeterbarhet och tillförlitlighet förbättras, och kostnaderna minskar tack vare lägre behov av gjurlådsinfodring som fyllnads-, slitage- och baffelmaterial.

ABB erbjuder världens mest omfattande sortiment av EMS för både stål- och aluminiumtillverkning samt levererar metallurgiska förbättringar som ökar produktiviteten, slutproduktens kvalitet och minskar driftkostnaderna för elektriska ljusbågsugnar, skänk- och aluminiumugnar samt för gjutning, slabs, billets och blooms.

Ett komplett sortiment av produkter, tjänster och heltäckande lösningar som förbättrar produktivitet, kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet inom tillverkningsprocesser för järn, stål, aluminium och andra metaller finns tillgängligt via ABB. ABB visar ett stort engagemang för att optimera driften med hjälp av högpresterande produkter och digitala lösningar genom hela värdekedjan för metaller.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 15 december 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp