ABB lanserar den snabbaste fuktsensorn för pappersmaskiner på marknaden, som gör 5 000 mätningar i sekunden

ABB lanserar den snabbaste fuktsensorn för pappersmaskiner på marknaden, som gör 5 000 mätningar i sekunden

  • ABB:s nya patenterade teknik ger oöverträffat snabba och exakta fuktmätningar, även på krävande platser
  • Noggranna mätningar kan leda till betydande kostnadsbesparingar; 1 procent förändring av fukt kan ge upp till 400 000 dollar i energibesparingar
  • Precisa mätningar hjälper till att minska torkkostnader och utsläpp för mer hållbar produktion

ABB har lanserat sin HPIR-R-fuktsensor (High-Performance Infrared-Reflection), som ger den snabbaste och mest noggranna fuktövervakningen på marknaden idag. Sensorn gör upp till 5 000 mätningar i sekunden och ger exakta, högupplösta mätningar som ger pappers- och massabruken möjlighet att öka produktionen och samtidigt minska driftskostnaderna.

Den avancerade, patenterade tekniken hjälper massa-, pappers- och kartongtillverkare att alltid känna till de exakta fuktnivåerna, vilket ger dem förtroende att höja fuktmålen och förbättra sina CD-profiler, något som förbättrar kvaliteten på slutprodukten och leder till färre kassationer.

Att kunna mäta och reglera fuktnivåerna när pappersbanan går igenom pappersmaskinen är avgörande för att minska energikraven. Detta leder till optimerad torkning, minskad användning av ånga, betydande energibesparingar i torksektionerna och minskade koldioxidutsläpp. Att ändra ångtrycket för att ge en fuktförändring på bara 1 procent kan motsvara 400 000 dollar i energibesparingar.

Den lilla punkten infraröd energi som används i sensorn ger utmärkt randupplösning och noggrann mätning av pappersbanan från kant till kant, även i de mest krävande miljöerna. Mätningarna under skanningen är kontinuerliga, utan pulserande stråle eller filterhjul, vilket ger optimalt signal-till-brus-förhållande och maximal mäthastighet.

ABB:s nya HPIR-R-fuktmätning, som också har en inbyggd temperatursensor, är konstruerad för att vara helt luftkyld och kunna repareras på plats. Detta, tillsammans med okänsligheten för damm och störningar, möjliggör hög tillgänglighet och lägre total ägandekostnad än liknande lösningar.

”Till skillnad från konkurrerande erbjudanden ger ABB:s HPIR-R-fuktsensor högsta möjliga mätfrekvens, något som hjälper kunderna att förbättra kvaliteten, minska stilleståndstider och kostnader samt öka produktionen”, säger Andy Broomfield, Product Line Manager på ABB. ”HPIR-R är konstruerad för papperstillverkare som är ute efter noggrann fuktmätning i varma och krävande maskinmiljöer.”

Även om HPIR-R kan placeras var som helst, får den här reflektionsfuktsensorn störst verkan före en limpress, där bättre precision gör det möjligt att höja fuktmålet, något som ger optimal stärkelse-/limupptagning och minskade energikrav för torkning. Detta gäller även för förbestrykningspositioner.

En annan värdefull tillämpning är att placera HPIR-R efter våtpressektionen så att operatörerna kan justera pressbelastningarna för att förbättra fuktprofilen och öka pappersbanans torrhet när de går in i torken. Förutom energibesparingar ger det även högre arkstyrka i denna känsliga del av maskinen, vilket innebär förbättrad körbarhet och återställning efter banbrott.

Sensorn ingår i ABB Ability™ Quality Management System och är helt digital med höghastighetsmätningar. HPIR-R kommer med en omfattande uppsättning diagnostikdata, idealiskt för analys och beslutsfattande, antigen lokalt på plats, eller på företagsnivå. HPIR-R kan tillämpas för alla nätverksplattformstyper och kan användas för att mäta publikationskvaliteter, grafiskt papper, mjukpapper, förpackningar, specialkvaliteter och återvunna kvaliteter.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 19 januari 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp