ABB stärker satsningen ytterligare på jämställdhet mellan kvinnor och män genom att underteckna UN Womens principer för kvinnors egenmakt

ABB stärker satsningen ytterligare på jämställdhet mellan kvinnor och män genom att underteckna UN Womens principer för kvinnors egenmakt

  • UN Womens principer för kvinnors egenmakt ger ett brett ramverk för hur jämställdhet mellan kvinnor och män kan främjas på arbetsplatsen, marknaden och i samhället
  • Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av huvudmålen i ABB:s strategi Global Diversity & Inclusion Strategy 2030

Vid internationella kvinnodagen idag tar ABB ytterligare ett steg mot en god könsfördelning som en del av strategin Global Diversity & Inclusion Strategy 2030. ABB har nyligen antagit UN Womens principer för kvinnors egenmakt (the United Nations (UN) Women’s Empowerment Principles) för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt kvinnors egenmakt på arbetsplatsen, marknaden och i samhället.

Principerna har fastställts av FN:s Global Compact och UN Women och ligger i linje med Agenda 2030 och FN:s mål om hållbar utveckling. De har inrättats för att erbjuda god affärspraxis i en flerpartsstrategi som stärker ställningen för kvinnor.

”På ABB ser vi mångfald som en viktig styrka. En god könsfördelning är ett angeläget mål för våra medarbetare och våra hållbarhetsstrategier och vi siktar på att öka antalet kvinnor i ledande befattningar samt kvinnliga tidiga talanger”, säger ABB:s vd Björn Rosengren.

Sima Bahous, FN:s undergeneralsekreterare och UN Womens verkställande direktör, säger: ”Vi gratulerar ABB för att ha tagit det första steget i satsningen på principerna för kvinnors egenmakt. Vi betraktar ABB som en viktig partner för att minska klyftorna mellan könen på arbetsplatsen, marknaden och i samhället och främja de hållbara utvecklingsmålen.”

I samband med internationella kvinnodagen i år har ABB också utvidgat företagets jämställdhetsvecka i syfte att ytterligare stärka jämställdheten mellan kvinnor och män, både på arbetsplatsen och i samhället, och att öka medvetenheten bland medarbetarna om omedvetna fördomar, stereotyper och diskriminering. Bland de många aktiviteterna under jämställdhetsveckan finns ett virtuellt möte med ABB-chefer, medarbetare och företrädare från UN Women, såväl som omedvetna fördomar-webbinarier samt andra aktiviteter. Hittills har över 7 500 chefer på ABB deltagit i utbildningar om omedvetna fördomar.

Jämställdhet är ett av huvudmålen i ABB:s strategi Global Diversity & Inclusion Strategy 2030 där företaget planerar att attrahera det bästa teamet av talanger i sin bransch och säkerställa samma utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Som ett led i detta vill ABB fördubbla andelen kvinnor i ledande befattningar över hela världen per 2030 till 25 procent. Under 2021 ökade ABB antalet kvinnliga ledande befattningshavare till 16,3 procent, upp från 13,5 procent 2020.

En annan milstolpe på senare tid i ABB:s satsning på att främja en ännu mer mångsidig och inkluderande kultur är den framgångsrika lanseringen av ett nytt världsomspännande könsneutralt program för föräldraledighet, där alla ABB-medarbetare beviljas 12 veckors betald ledighet för primära vårdnadshavare och fyra veckor för sekundära vårdgivare.

Som en del av ABB:s satsning på att främja sociala framsteg samt mångfald och inkludering samarbetar ABB med ett stort antal internationella organisationer, såsom den globala icke-vinstdrivande Catalyst, Stonewall, Society of Women Engineers och World Economic Forum. Sedan 2021 är ABB dessutom officiell global partner för programmet FIA Girls on Track som erbjuder flickor i åldern 8 till 18 år möjlighet att lära sig mer om motorsport i syfte att öka det kvinnliga deltagandet i sektorn – både på och utanför banan. ABB bidrar dessutom till sociala framsteg genom samhällsbyggande projekt med fokus på utbildning, mångfald och inkludering samt omsorg om samhället.

För att säkerställa att hållbarhetsfrågor tas på samma allvar som andra resultatmål integrerar ABB nyckeltal för hållbarhet i sin resultathanteringsplanering och verksamheterna redovisar dessa nyckeltal samtidigt som de ekonomiska nyckeltalen. Nyckeltal för hållbarhet ingår nu också i stimulansåtgärderna för den högre ledningen och vissa nyckeltal ingår i våra kvartalsrapporter.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 mars 2022, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp