Nya stora ABB-robotar ökar hastigheten och flexibiliteten för materialhantering vid batteriproduktion till elfordon

  • De nya robotarna IRB 5710 och IRB 5720 ger elfordonstillverkare större hastighet och flexibilitet vid materialhantering
  • Ökad hastighet och precision samt robust design möjliggör förbättrad produktivitet och bättre resultat med högre drifttid
  • Åtta varianter med nyttolaster från 70 till 180 kg kan också användas vid gjutning och smide samt gummi-, plast- och metalltillverkning

ABB utökar med två nya robotfamiljer i portföljen med stora robotar för komplexa tillverkningstillämpningar. ABB:s robotar IRB 5710 och 5720 ger större hastighet, noggrannhet, flexibilitet och en mer robust design, däribland integrerat processkablage, ökad produktivitet och förbättrade resultat med högre drifttid för tillämpningar som innefattar tillverkning av elfordon, gjutning och smide samt gummi-, plast- och metalltillverkning.

IRB 5710 och 5720 finns i åtta varianter och ger en rad olika alternativ med nyttolaster från 70 till 180 kg och en räckvidd på 2,3 till 3 m. Tillsammans lämpar sig de båda robotfamiljerna för ett stort antal produktionsuppgifter, däribland materialhantering, maskinbetjäning och montering, liksom specifika funktioner inom elfordonstillverkning som plockning och placering av batterimoduler, högprecisionsmontering och reservdelshantering. Fördelarna med robotarna innebär att de också är idealiska för användning inom formgjutning av plast, metallgjutning, rengöring och spruttillämpningar.

”De nya robotarna påskyndar ABB:s fortsatta expansion på den snabbväxande elfordonsmarknaden, tillgodoser efterfrågan från kunderna på robusta enheter med en hastighet, bannoggrannhet och fingerfärdighet som gör att de kan hantera komplexa monteringsuppgifter med batterier till elfordon”, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics fordonsverksamhet.

”Övergången från fordon med förbränningsmotor till elfordon handlar i synnerhet om att driva en ökad efterfrågan på snabba, anpassningsbara produktionslinjer. Elfordonsdesign kan ofta vara mycket komplex och komponenter som batterier och halvledarmoduler kan vara mycket tunga eller extremt ömtåliga. Denna efterfrågan innebär att det behövs lösningar som kan erbjuda maximal precision och repeterbarhet för att undvika produktionsfel”, tillägger Reger.

Båda robotfamiljerna drivs av ABB:s nya styrenhet OmniCoreTM V250XT, det senaste tillskottet till styrenhetsfamiljen OmniCore. Styrenheten OmniCore V250XT använder sig av ABB:s teknik för rörelsestyrning TrueMove och QuickMove vilka möjliggör för robotarna IRB 5710 och IRB 5720 att erbjuda klassledande hastighet som ger förbättrad produktionskapacitet med kortare tillverkningstider. IRB 5710 och IRB 5720 är med den utmärkta positionsrepeterbarheten (0,04-0,05 mm), banrepeterbarheten (0,1-0,14 mm) och bannoggrannheten (1-1,2 mm) mer exakta än övriga robotar i klassen, vilket innebär att de kan leverera högsta tillverkningskvalitet.

ABB:s LeanID Integrated DressPack ger ytterligare skydd mot skador och kabelslitage i och med att processkablarna dras inuti robotens överarm och längs handleden istället för externt. Det innebär att man slipper svängande kablar och det ger skydd mot värme och kollisioner, en vanlig orsak till behov av robotunderhåll. Detta kan minska stilleståndstiderna och underhållskostnaderna och förlänga robotarnas livslängd med flera år. LeanID gör det också enklare att programmera och simulera med förutsägbara kabelrörelser i ABB:s offlineprogrammerings- och simuleringsprogramvara RobotStudio®.

Båda robotfamiljerna har flera monteringsalternativ, inklusive golv, vinklat, inverterat och semi-shelf för maximal flexibilitet på produktionsdesignen.

Fler tillämpningar på processtillämpningar som svetsning, sågning eller dispensering kommer att lanseras 2023. Mer information finns på https://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-5710.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. www.abb.com/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 9 mars 2022, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp