ABB moderniserar Kanthals stålverk och bidrar till ökad effektivitet och produktivitet

ABB moderniserar Kanthals stålverk och bidrar till ökad effektivitet och produktivitet

Kanthal valde ABB som leverantör av ett omfattande drivsystem och projektledningspaket för uppgradera sitt götvalsverk i Hallstahammar. Moderniseringen säkerställer såväl förbättrad energieffektivitet som lägre underhållskostnader.

Stålverket i Hallstahammar försörjer alla Kanthals produktionsenheter globalt med stål och är därför en kritisk tillgång för företagets produktionskedja. Götvalsverket är en integrerad del i systemet då i princip allt stål som kommer ur smältverket passerar här.

På götvalsverket fanns en likströmsmotor och drivsystem som varit på plats sedan 1950-talet. Motorn hade låg effektivitet och det fanns dessutom inga reservdelar tillgängliga, vilket riskerade att leda till långa driftstopp i produktionen. Under 2020 valdes ABB som leverantör för att framtidssäkra deras götvalsverk i Hallstahammar.

”Vi beslutade oss för att investera i en helt ny drivlina för att modernisera vårt götvalsverk. Det som var avgörande i slutändan var vad man känner för trygghet med leverantören kring den tekniska lösningen, men också naturligtvis både pris och leveransförmåga. I det stora hela kände vi oss väldigt trygga med ABB som leverantör av den här lösningen”, säger Stefan Jansson, produktionsenhetschef på Kanthal.

Projektet genomfördes med lyckat resultat under sommaren 2021, och med det nya drivsystemet och motorn på plats kan Kanthal dra nytta av en avsevärt förbättrad energieffektivitet och prestanda, såväl som lägre underhållskostnader. I och med uppgraderingen kan operatörerna nu få systeminformation via en bildskärm i operatörshytten, något som underlättar både körning och felsökning av götvalsverket.

Hög tillgänglighet – en nyckelfaktor

Valet att satsa på ABB:s lösning kom efter att Kanthal utfört en genomförbarhetsstudie med tre olika alternativ, där en viktig del i beslutet var att säkerställa hög tillgänglighet för götvalsverket då det inte finns någon back-up-lösning om det uppstår oförutsedda driftstopp. ABB:s lösning säkerställer större tillgänglighet och immunitet mot nätstörningar, och Kanthal har dessutom snabb tillgång till ABB:s servicekompetens och reservdelar.

Anders Björkroth är projektledare på Kanthal och såg många fördelar med att välja ABB som leverantör när verket skulle framtidssäkras:

”Vi är glada över att kunna förbättra vår produktionsprocess genom den här leveransen. För oss var det avgörande att välja en pålitlig partner med stor erfarenhet av moderniseringsprojekt, och där har ABB levererat på alla plan. Det känns väldigt tryggt att vi nu har kunnat öka vår effektivitet, samtidigt som vi minimerar risken för oförutsedda driftstopp, vilket i förlängningen leder till att vi kan förbättra leveransen till våra intressenter.”

Kontinuerlig dialog avgörande för ett lyckat projekt

Under projektets gång har ABB:s experter gjort flera besök hos Kanthal tillsammans med olika underleverantörer för att försäkra sig om den bästa lösningen för alla parter, något som också ligger i linje med ABB:s ambition att utveckla lösningar tillsammans med kunden.

”Genom vår domänsexpertis och integrerade erbjudande har vi kunnat hjälpa Kanthal att säkerställa en fortsatt trygg drift för sitt bruk. Vi har hela tiden haft en god dialog med kunden för att förstå deras behov och utmaningar, och det känns glädjande att nu kunna slutföra det här projektet med en nöjd kund som nu kan dra nytta av en effektiv produktionsprocess”, säger Björn Jonsson, chef för ABB:s division Process Industries i norra Europa.

ABB:s leverans

Förutom att uppgradera till ett nytt AC-drivsystem inklusive motor innefattade beställningen även leverans och installation av transformator, styrsystem och montage av en ny 70-tons växellåda såväl som all elektrisk och mekanisk montering, fundamentsarbete, idrifttagning och testkörning.

Kundfördelar

Med den nya installationen kan Kanthal dra nytta av en rad fördelar, bland annat:

  • Lägre underhållskostnader och bättre produktivitet genom väsentligt ökad verkningsgrad i hela drivsystemet och drivlinan.
  • Ökad prestanda och kontroll via den patenterade DTC (Direct Torque Control) funktionen i ACS880
  • Hög tillgänglighet på den nya utrustningen vilket leder till färre driftstopp. Lösningen står dessutom bättre rustad mot yttre nätstörningar som åskväder och spänningstransienter
  • Inget behov av faskompensering
  • Total harmonisk distortion (THD) är 3-4 % mot tidigare 30 %
  • En förbättrad arbetsmiljö genom en tystare, mjukare och mer kontrollerad gång i verket.

Läs mer om ABB:s lösningar för metallindustrin på: https://new.abb.com/metals/sv/

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp