ABB:s fabrik i Finland blir helt koldioxidneutral

ABB:s fabrik i Finland blir helt koldioxidneutral

  • Fabriken i finska Borgå använder hållbara alternativ i produkttillverkningen och drivs av 100 procent förnybar energi
  • CO2-utsläppen minskade med 636 ton under det första året
  • Senaste milstolpen i ABB:s pågående Mission to Zero™-program för att uppnå koldioxidneutral verksamhet globalt och erbjuda kunderna ett koncept

ABB har uppnått koldioxidneutral drift i fabriken i Borgå, Finland, där man minskat koldioxidutsläppen med 636 ton under det första året. Besparingen motsvarar att köra bil 112 gånger runt ekvatorn eller att värma upp en eldriven bastu varje dag i 373 år. Genom att kombinera digitala lösningar, elektrifiering och förnybar teknik har fabriken tagit ett viktigt steg mot en mer hållbar värdekedja.

Den 6 600 kvadratmeter stora anläggningen som tillverkar installationsprodukter som strömställare och vägguttag, dimmers och dosor för marknaden för smarta byggnader i Norden använder nu 100 procent förnybar energi. Genom att använda återvunnen plast som råmaterial har koldioxidavtrycket minskat med ytterligare 106 ton per år. Laddarna för elfordon som finns på plats för medarbetare och besökare laddas också med förnybar energi.

Utan några fossila bränslen alls blir Borgå den senaste ABB-anläggningen i världen att uppnå koldioxidneutral drift med hjälp av teknik från ABB och dess partners, genom det pågående Mission to Zero™-programmet. Mission to Zero är ett koncept för ABB:s väg mot koldioxidneutralitet, både för de egna anläggningarna och för kundernas. Förutom att hjälpa till att uppnå globala utsläppsmål bidrar programmet till att trygga bättre luftkvalitet och biologisk mångfald i samhället.

"Då en femtedel av världens koldioxidutsläpp kommer från tillverknings- och produktionssektorerna1, spelar digitaliseringen av byggnader genom uppkopplad teknik och fastighetsautomation en nyckelroll för att hjälpa till att hantera elnätets tillförlitlighet, energiförbrukning och driftskostnader", säger Marko Utriainen, chef för ABB:s fabrik i finska Borgå, och fortsätter:

"Korrekt information är avgörande för hållbarhetsprojekten, så vår lösning ABB BE Sustainable with Active Energy, som övervakar anläggningar i realtid och analyserar förbruknings- och utsläppsnivåer, installerades för att hjälpa fastighetschefen att få en överblick av anläggningens koldioxidavtryck och hantera energiförbrukning, utsläpp och kostnader."

Så går energiåtervinningen till i Borgå, Finland.

Anläggningen i Borgå återvinner energi från fabrikstillverkningen med både ett jordvärmesystem och solcellsteknik för att utnyttja värme från luftkompressorer och värmeåtervinning från de fjärrkylsystem som sköter plastbearbetningsmaskinerna. Detta uppnås genom att man installerat tryckluftskompressor som utvinner den värme som annars skulle förvinna ut i atmosfären. Genom att modernisera anläggningen kunde den totala energiförbrukningen minskas med 21 procent med hjälp av värmeåtervinning från produktionen, säsongsmässig lagring av värmeenergi, en värmepump och fristående solcellsteknik.

Anteckningar:

Som en del av den globala hållbarhetsstrategin 2030 samarbetar ABB med kunder och leverantörer för att minska utsläppen och uppnå koldioxidneutralitet i den egna driften till 2030 med hjälp av företagets ledande teknik. Förra året gjorde ABB stora framsteg mot målet om koldioxidneutralitet genom att minska koldioxidutsläppen med 39 procent jämfört med 2019. ABB satsar på att elektrifiera hela fordonsflottan på över 10 000 fordon och köpa in 100 procent förnybar el till 2030. Redan under 2021 lades 44 procent av ABB:s nya globala fordonsorder på antingen elfordon eller pluginhybrider. Andelen certifierad grön el och egengenererad solenergi ökade till 51 procent, en uppgång från 31 procent föregående år. Fler än 100 energieffektiviseringsprojekt implementerades inom ABB, med energibesparingar på 17,5 GWh.

1 https://www.weforum.org/impact/carbon-footprint-manufacturing-industry/

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. http://www.abb.com/

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 2 oktober 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp