Energieffektivitet är bästa sättet för industrin att kapa kostnader och omgående minska utsläppen

Energieffektivitet är bästa sättet för industrin att kapa kostnader och omgående minska utsläppen

  • Fristående rapport lyfter fram tio åtgärder för att hjälpa industrianvändare att omgående förbättra sin energieffektivitet
  • Genom att förbättra energieffektiviteten kommer energiräkningarna och utsläppen att minskas avsevärt på kort till medellång sikt utan att kompromissa med produktiviteten
  • Industrin är världens största konsument av elektricitet, naturgas och kol och står för 42 procent av efterfrågan på el

Företag runt om i världen möts av ett tryck som aldrig tidigare skådats från energikostnader och angelägna klimatförändringar. En ny rapport från Energy Efficiency Movement visar att förbättrad industriell energieffektivitet är det snabbaste och mest effektiva sättet för företag att kapa energikostnaderna och utsläppen av växthusgaser. Energy Efficiency Movement är ett globalt forum med cirka 200 organisationer som delar idéer, beprövade branschmetoder och åtaganden för att skapa en mer energieffektiv värld.

Industrial energy efficiency playbook”, som publiceras idag, beskriver tio åtgärder som företag kan vidta för att förbättra sin energieffektivitet, minska energikostnaderna och omgående sänka utsläppen. Rapporten fokuserar på mogna, allmänt tillgängliga tekniklösningar som ger snabba resultat och avkastning på investerat kapital – och som kan driftsättas i större skala.

”Energieffektivitet är en win-win-lösning både för företag och klimatet”, säger Kevin Lane, senior programchef inom energieffektivitet, på International Energy Agency (IEA). ”Samtidigt som industrin behöver bekämpa klimatförändringarna på alla fronter – som att öka användningen av förnybar energi, investera i processer med låga koldioxidhalter och utveckla cirkulära affärsmodeller – sticker energieffektiviteten ut som den affärsfokuserade möjligheten som har de bästa kortsiktiga utsikterna till utsläppsminskning. De tio åtgärder som beskrivs i rapporten är redan kända, kostnadseffektiva resurser som snabbt kan driftsättas i större skala för att hjälpa företag att konvertera klimatambitioner till konkreta åtgärder.”

Industrin är världens största konsument av elektricitet, naturgas och kol och står enligt IEA för 42 procent av den totala efterfrågan på el, vilket motsvarar mer än 34 exajoule energi.1 Industrier inom järn, stål, kemikalier och petrokemi är de största konsumenterna av energi i världens fem största energiförbrukande länder: Kina, USA, Indien, Ryssland och Japan. Denna energiförbrukning medför stora kostnader i den nuvarande inflationsdrivande miljön. De står också för nio gigaton koldioxid, vilket motsvarar 45 procent av de totala direkta utsläppen från slutanvändarsektorerna 2021, enligt IEA.

Organisationer som intervjuats till rapporten innefattar ABB, Alfa Laval, DHL Group, IEA, Microsoft och ETH Zürich, det schweiziska federala tekniska institutet. Bidragsgivarnas rekommendationer går från att utföra energibesiktningar till att dimensionera industrimaskiner som ofta är alltför stora för arbetet, vilket är ett slöseri med energi. Genom att flytta data från lokala servrar till molnet kan cirka 90 procent av den energi som förbrukas av IT-system sparas in.2 Åtgärder som att snabba upp omställningen från fossilbränslen, elektrifiera industriflottorna, byta ut värmepannor mot värmepumpar eller använda väl underhållna värmeväxlare kommer också att leda till en ökad effektivitet.

Handboken för industriell energieffektivitet innehåller tio åtgärder som företag kan vidta för att förbättra sin energieffektivitet, minska energikostnaderna och minska utsläppen just nu.
Handboken för industriell energieffektivitet innehåller tio åtgärder som företag kan vidta för att förbättra sin energieffektivitet, minska energikostnaderna och minska utsläppen just nu.

Ytterligare åtgärder innefattar att installera sensorer och digital energiövervakning i realtid för att påvisa närvaron av så kallade ”spöktillgångar” som drar ström när de står i standby-läge, till skillnad från digitala tvillingar som kan simulera effektiviseringseffekter utan att störa produktionen. Smarta bygglösningar för att styra kraftsystem, belysning, solskydd samt uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) sparar också energi i industrianläggningar.

Andra rekommendationer innefattar installation av frekvensomriktare, något som kan förbättra energieffektiviteten i ett motordrivet system med upp till 30 procent, vilket ger omedelbara fördelar vad gäller kostnader och utsläpp. Om de över 300 miljoner industriella elmotordrivna system som för närvarande är i drift byttes ut mot optimerade, högeffektiva motorer kan den globala elförbrukningen minskas med upp till tio procent.

”Det finns energieffektiviseringslösningar som kan hjälpa industrin att minimera klimatförändringarna och driva ned energikostnaderna utan att kompromissa med prestanda och produktivitet”, säger Tarak Mehta, chef för affärsområdet Motion på ABB. ”Med de senaste tekniska framstegen inom energieffektivisering är förbättringspotentialen i industrin avsevärd och lättillgänglig. Istället för att släcka lamporna och stänga av produktionen för att spara pengar ger den nya viktiga rapporten exempel på praktiska steg som cheferna kan vidta för att minska energianvändningen och räkningarna samtidigt som verksamheten upprätthålls.”

Även i Sverige är frågan om energieffektivisering högaktuell:

”En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå sina klimatmål, bli koldioxidneutralt och skapa ett hållbart energisystem”, säger Åsa Granli, energieffektiviseringsexpert på ABB Sverige. ”Vår uppskattning är att svensk industri skulle kunna effektivisera bort 8 procent av Sveriges elanvändning varje år bara genom att byta ut uttjänta motorer till dagens standard. Dessutom kan smart teknik användas i fastigheter, för att bidra till att mildra energisituationen i Sverige. Tekniken finns redan idag!”

Åsa Granli, energieffektiviseringsexpert, ABB Sverige Foto: ABB / Jonas Bilberg.
Åsa Granli, energieffektiviseringsexpert, ABB Sverige Foto: ABB / Jonas Bilberg.

Företagsledare och experter som vill lära sig mer om hur de kan minska sina energikostnader och koldioxidutsläpp bjuds in att delta i ett särskilt panelevent där det görs en djupdykning i de möjligheter som presenteras i rapporten och hur man kan dra nytta av dem. Eventet äger rum tisdagen den 13 december kl 16.00 och är tillgängligt i efterhand som video-on-demand. Anmäl dig här.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Energy Efficiency Movement är ett initiativ som för samman likasinnade intressenter för att vara innovativa och agera för en mer energieffektiva värld. Energy Efficiency Movement lanserades av ABB 2021 och har rönt positiva reaktioner från hela industrin. Cirka 200 företag är anslutna per november 2022. https://join.energyefficiencymovement.com/ #energyefficiencymovement

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 november 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

[1] https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020/outlook-2021

[2] https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56950

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp