Promeco toteutti uuden ohjausratkaisun ABB:n teknologialla

Promeco toteutti uuden ohjausratkaisun ABB:n teknologialla

ABB:n yhteistyökumppani Promeco solmi alkuvuodesta 2022 sopimuksen Raumalla sijaitsevan laivanrakennusyhtiön RMC:n kanssa kahden TT-Linesin aluksen päätauluratkaisujen valmistamisesta. Toisen laivan osalta toimitus on nyt valmis, ja toinen valmistuu tämän vuoden aikana. Promecon työstämä ratkaisu on selkeä jatkumo kohti ABB:n tarjoamaa digitaalisuutta laivanrakennuksessa.

Promeco toteutti laivan pienjännitesähköjakelun lukitukset ja ohjaukset väyläpohjaisen ratkaisun avulla. Lukitukset tehtiin ABB:n ainutlaatuisella Ekip LINK väyläratkaisulla. Tämä TT-Linesin laiva on ensimmäinen maailmassa, jossa kyseinen toteutus on tehty ja hyväksytty luokituslaitoksen toimesta.

Promecon myyntipäällikkö Juha Liipon mukaan taustalla on pitkä testaus- ja hyväksyntäprosessi. "Laivateollisuudessa on tähän asti käytetty varsin perinteistä tekniikkaa, joten mallia vastaavasta ei vielä ollut. Teimme ison selvitystyön siitä, miten toteutus voisi käytännössä toimia. Hyväksymisprosessi vaati aikansa, mutta nyt kun se on tehty, järjestelmän tekeminen ja sen mahdolliset muutostyöt on helppo toteuttaa," Juha Liipo kertoo.

Idea väyläratkaisun käyttämisestä tuli Liipon mukaan Promecon monivuotisen yhteistyökumppanin ABB:n järjestämässä koulutuksessa, jossa ABB kertoi uusista ratkaisumalleista. Promeco lähti suunnittelemaan toteutusta yhdessä ABB:n kanssa. Myös RMC on ollut alusta lähtien suunnittelutyössä mukana. Kolmikantayhteistyö on ollut Promecon kannalta merkittävä etu.  

"Teemme ABB:n kanssa partneriyhteistyötä, mikä tarkoittaa puolin ja toisin auttamista. Pääsimme testaamaan tuotetta ABB Italian laboratorioon yhdessä telakan ja luokituslaitoksen tarkastajan kanssa, mikä oli korvaamatonta laivaluokitushyväksynnän kannalta. Se, että saimme todennettua, että tuote toimii kuten olimme ajatelleet, oli meille tärkeä steppi", Juha Liipo painottaa.  

  • Partneriyhteistyö Promecon ja ABB:n välillä on sujunut ensimmäisestä ideasta toteutukseen erinomaisesti. Kuvassa vasemmalta oikealle: Pekka Heinonen, ABB, Juha Liipo ja Tuukka Harjula Promecolta.
  • ABB Sacen tekninen tuki sekä Euroopan tasolla ainutlaatuinen laboratorio, jossa erilaisia väyläratkaisuja voidaan testata käytännössä jo ennen asennuksia, takasivat testatun lopputuloksen.
  • Pienjännitesähköjakelun lukitukset ja ohjaukset väyläpohjaisen ratkaisun avulla. Lukitukset tehtiin ABB:n ainutlaatuisella Ekip LINK väyläratkaisulla.

ABB:n tuotemarkkinointipäällikkö Pekka Heinonen kertoo: "Promecon työstämä ratkaisu on selkeä jatkumo kohti tarjoamaamme digitaalisuutta laivanrakennuksessa. Se istuu erittäin hyvin valitsemaamme strategiaan, jossa digitaalisuus tuodaan myös konservatiiviseen laivanrakennukseen. Partneriyhteistyö Promecon kanssa on sujunut ensimmäisestä ideasta toteutukseen erinomaisesti. On ollut ensisijaisen tärkeää, että kaikki osapuolet sitoutuvat ja panostavat projektiin ja asiat tehdään yhteistyössä. Oli myös tärkeää, että RMC lähti uusille urille ja on ollut alusta asti mukana suunnittelemassa järjestelmää. Näin on saatu ohjauslogiikka vastaamaan perinteisillä tavoilla tehtyjä järjestelmiä, jolloin myös laivaluokituslaitoksen hyväksyntä oli mahdollista saada. Luokituslaitoksen hyväksyntä mahdollistaa järjestelmän monistamisen myös muihin projekteihin globaalisti."  

ABB Sacen tekninen tuki sekä Euroopan tasolla ainutlaatuinen laboratorio, jossa erilaisia väyläratkaisuja voidaan testata käytännössä jo ennen asennuksia, takasivat testatun lopputuloksen. Laivateollisuudessa turvallisuus on äärimmäisen tärkeää ja siksi uutta sähköjakeluratkaisua testattiin Promecolla yhteistössä ABB Sacen asiantuntijoiden kanssa pitkään ja perusteellisesti. Turvallisuus on varmistettu mm. hyödyntämällä ethernet verkon rengasmuotoa ja lisäksi erillistä Modbus TCP väylää automaatiossa, jolla varmistetaan, että ratkaisu toimii vaikka pahimmatkin skenaariot toteutuisivat.  

"Kyseessä on niin sanottu redundanttinen järjestelmä, jota olemme testanneet useaan kertaan niin laboratorio-olosuhteissa kuin tehtaalla. Kokonaisuudessaan projekti on vaatinut projektitiimiltämme yli vuoden työn," sanoo Juha Liipo.

Nyt valmistumassa oleva toteutus on askel kohti älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen tulevaisuutta. Ratkaisun avulla laivat pystyvät säästämään polttoainetta ja energiansäästö on mahdollista todentaa. Lisäksi etuna on muunnettavuus. Siinä missä muutokset täytyi aiemmin tehdä fyysisesti, nyt ne voidaan tehdä ohjelmallisesti.

Kestävyys ja ekologisuus ovat tärkeitä arvoja sekä Promecolle että ABB:lle ja tämä ratkaisu onkin looginen siirtymä kohti puhtaampaa meriliikennettä.

Kansikuva: Rauma Marine Constructions

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp