ABB ja Vulcan Energy Resources solmivat sopimuksen tukeakseen akkujen valmistukseen tarvittavan hiilineutraalin litiumin tuotantoa

ABB ja Vulcan Energy Resources solmivat sopimuksen tukeakseen akkujen valmistukseen tarvittavan hiilineutraalin litiumin tuotantoa

  • Sopimuksen myötä yhtiöt tekevät yhteistyötä suunnittelun, toteutuksen ja toiminnan alkuvaiheista lähtien.
  • Tavoitteena on käynnistää Vulcan Energyn ZERO CARBON LITHIUM™ -projektin ensimmäinen vaihe, johon sisältyvät sähköistys, instrumentointi, ohjaus ja digitalisaatio.
  • Vulcan Energyllä on toimilupa Ylä-Reinin laakson alueella, jossa sijaitsee Euroopan suurin litiumvaranto.

ABB ja Vulcan Energy Resources ovat allekirjoittaneet Memorandum of Understanding (MoU) -sopimuksen, jonka mukaisesti yhtiöt laativat yhdessä suunnittelu-, toteutus- ja käyttösuunnitelmat Euroopan strategisesti tärkeille litiumvarannoille. Saksan Ylä-Reinin laaksoon sijoittuvassa Vulcanin ZERO CARBON LITHIUM™ -projektissa uutetaan litiumia maan alta pumpattavasta suolavedestä. Uusiutuva energia tuotetaan prosessiin käyttämällä geotermistä lämpöä.

Sopimuksessa määritellään, kuinka ABB ja Vulcan pyrkivät yhdessä tunnistamaan projektin sähköistyksen ja automaation mahdollisuudet ja varmistamaan niiden toteutuksen. Tähän sisältyy myös EPCm-urakoitsijoiden ja teknologiatoimittajien ottaminen mukaan jo varhaisessa vaiheessa.

Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi, että kaikki ajoneuvot ovat päästöttömiä vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että litiumin kysyntä tulee kasvamaan Euroopassa yli 50-kertaiseksi vuoteen 2050 mennessä[i]. Vulcanin ZERO CARBON LITHIUM™ -projekti, jossa yhdistetään uusiutuva lämpö ja uusiutuva energia sekä litiumin tuotanto, luo edellytykset hiilineutraalin litiumin toimituksille alueella. Sen avulla Saksa ja Eurooppa voivat näyttää esimerkkiä liikenteen ja energiantuotannon siirtymässä kohti nettonollapäästöjä. 

”Sopimus on alku Vulcanin ja ABB:n lupaavalle pitkäaikaiselle yhteistyölle”, Vulcanin toimitusjohtaja Cris Moreno sanoi. ”Olemme iloisia saadessamme ABB:n keskeiseksi kumppaniksi toimittamaan maailmanluokan ratkaisuja uusiutuvan energian ja litiumin yhdistävän projektimme ensimmäiseen vaiheeseen ja sen jälkeenkin. Tämä heijastaa yhteistä sitoutumistamme innovointiin ja kestävään kehitykseen.”
  • ABB ja Vulcan Energy Resources tekevät yhteistyötä edistääkseen Euroopan akkuteollisuuden tulevaisuutta. Kuva: Vulcan Energy Resources
  • ABB on aiemmin suunnitellut automaatio- ja sähköistysmenetelmiä akkujen toimitusketjun tueksi. Kuva: ABB

”Yhteistyö Vulcan Energy Resourcesin kanssa on osoitus yhteisestä sitoutumisestamme akkuteollisuuden innovaatioiden ja kasvun edistämiseen”, sanoi Michael Marti, Global Business Line Manager, Growth Industries, ABB Process Industries. ”Yhteistyö tarjoaa jännittäviä mahdollisuuksia, sillä yhdistetyt lähestymistapamme, asiantuntemuksemme ja teknologiamme auttavat kehittämään akkujen tuotantoa kaupalliseen käyttöön ja kotitalouksille. Tänään tekemillämme toimilla pyrimme varmistamaan turvalliset ja vakaat energiatoimitukset 2030-luvulle asti.” 

Lyhyellä aikavälillä yhteistyö mahdollistaa suunnitteluperiaatteiden, standardien ja rajapintojen selkeyttämisen sekä auttaa suunnittelemaan ja optimoimaan prosessien ja energiantuotannon sähköistystä ja automaatiota. Projektin valmistumisen jälkeen yhteistyötä on tarkoitus jatkaa toiminnan tukemiseen ja suorituskyvyn jatkuvaan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa laitoksen koko elinkaaren ajan.

Vulcan pyrkii toteuttamaan maailman ensimmäisen uusiutuvan energian ja litiumin yhdistävän ZERO CARBON LITHIUM™ -projektin mukauttamalla nykyisiä teknologioitaan siten, että litiumia voidaan tehokkaasti uuttaa geotermisestä suolavedestä. Yhtiön tavoitteena on luoda Eurooppaan paikallinen, kestävään tuotantoon perustuva litiumin lähde, joka noudattaa hiilineutraaleja periaatteita ja jossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Uusiutuvaa energiaa tuottava Vulcan toimittaa jatkossa uusiutuvaa sähköä ja lämpöä myös paikallisille yhteisöille. Vulcanin yhdistetty geotermisen energian ja litiumin varanto on tiettävästi Euroopan suurin.

[1] New EU regulatory framework for batteries (europa.eu)

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp