ABB:stä Norjan suurimman sanomalehtipaperitehtaan digitalisaatiokumppani

ABB Ability™ Manufacturing Execution System ja sen perustana oleva Process Data Management -järjestelmä luovat digitaalisen alustan, joka mahdollistaa älykkäät toiminnot ja tuotannon tehokkuuden parantamisen Norske Skogin Skognin tehtaassa.

Norske Skog on valinnut ABB: n toimittamaan kattavan uuden digitaalisen alustan Norjan Skognissa sijaitsevalle sanomalehtipaperitehtaalleen. Sellun ja paperin tuotantoa ohjaava ABB Ability™ Manufacturing Execution System (MES) -järjestelmä otetaan käyttöön huhtikuuhun 2021 mennessä. Lisäksi ABB toimii viiden vuoden ajan tukena, kun tehdasta digitalisoidaan ja sen toiminnoista tehdään älykkäitä.

Norske Skog Skogn on yksi Euroopan suurimmista sanomalehtipaperin valmistajista: sillä on kolme paperikonetta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 520 000 tonnia. Samalla kun sanomalehtipaperin tuotantokapasiteetti vähenee kaikkialla Euroopassa useiden sanomalehtipaperikoneiden sulkemisen myötä, Norske Skog Skogn pyrkii palvelemaan painoteollisuutta hyödyntämällä digitalisaatiota tuotannon optimoimiseksi ja tuotannon laadun parantamiseksi sekä tarjotakseen parempaa asiakaspalvelua.

Norske Skogin tehdasalue Norjan Skognissa
Norske Skogin tehdasalue Norjan Skognissa

Toimitukseen sisältyy prosessitietojen hallintajärjestelmä osana MES-ratkaisua. Järjestelmä integroituu saumattomasti asiakkaan automaatiojärjestelmiin ja toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä tarjoaa kattavan tiedonhallinnan sekä horisontaalisesti sekä vertikaalisesti, mikä mahdollistaa muiden digitaalisten sovellusten käyttöönoton ja auttaa luomaan huipputason modernin tehtaan. Toimituskokonaisuus kattaa tuotannonsuunnittelun ja -hallinnan, laadunhallinnan, varastonhallinnan, johdon raportoinnin, sekä vuoropäiväkirja- ja OEE- (Overall Equipment Efficiency) moduulit.

Valmistuttuaan digitaalinen alusta tarjoaa kattavampaa näkyvyyttä ja parantaa sekä tuotannon että laadun suunnittelua ja hallintaa. Alustan kyky toimia katalysaattorina jatkuvan parantamisen hankkeille on erityisen tärkeää Norske Skog Skognille. ABB:n vuoropäiväkirja tarjoaa tehokkaat tiedonkeruu-, jäsentely- ja analyysityökalut, jotka auttavat valmistajia hallitsemaan työnkulkuja ja jakamaan tietoa työvuorojen kesken. Kun se yhdistetään OEE-laskentaan, tehtaat voivat lisätä tuottavuuttaan hyödyntämällä yksityiskohtaisia tietoja, joiden avulla ne voivat löytää parannuskohteita ja priorisoida toimenpiteitä parantamiskohteiden potentiaalianalyysin perusteella.

"ABB:n tarjoama uusi digitaalinen alusta on tärkeä strateginen askel toiminnallemme Skognissa, etenkin kun huomioidaan uuden järjestelmän joustavuus tehtaan tulevaisuuden strategiaa ajatellen", sanoo Norsken Skog Skognin tehtaanjohtaja Bjørn Einar Ugedal.

Kaikkia sovelluksia käytetään helppokäyttöisen web-pohjaisen käyttöliittymän kautta, jota voi käyttää paikasta riippumatta. Se mahdollistaa tietojen jakamisen perinteisten operatiivisten siilojen välillä ja ajan mittaan poistaa ne.

”Valitsimme ABB:n kumppaniksemme tarjouskilpailun aikana esiin tulleen asiantuntemuksen, tarkkuuden ja ammattitaidon vuoksi. Lisäksi ABB:n MES-järjestelmä on helppo käyttää ja konfiguroida. Nämä tekijät olivat ratkaisevia, kun halusimme minimoida kaupallisen ja operatiivisen riskin sekä käyttää vähemmän aikaa koulutukseen”, sanoo Norske Skog Skognin projektipäällikkö Peder Lutdal. ”Päädyimme siihen ratkaisuun, että ABB tarjoaa markkinoiden parhaan ratkaisun korkean laadun ja tehokkuuden varmistamiseen koko tuotantoprosessissa. Erityisesti vakuutuimme tavasta, jolla järjestelmä on vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa sekä OEE- ja vuoropäiväkirja-moduulien kyvystä tarjota vankka tietopohja optimointia ja jatkuvaa parantamista varten. Uusi digitaalinen alustamme antaa meille tarvittavat työkalut tuotteiden laadun parantamiseksi edelleen sekä tuotannon aikana että asiakaspalautetteiden johdosta."

"ABB:n tarjoama uusi digitaalinen alusta on tärkeä strateginen askel toiminnallemme Skognissa, etenkin kun huomioidaan uuden järjestelmän joustavuus tehtaan tulevaisuuden strategiaa ajatellen", Norsken Skog Skognin tehtaanjohtaja Bjørn Einar Ugedal sanoi. "Olemme vakuuttuneita siitä, että ABB:n toimituskokonaisuus vastaa odotuksiamme, ja meillä on vain positiivista kerrottavaa tähänastisesta työskentelystä heidän kanssaan meneillään olevassa toteutusvaiheessa."

"Ensimmäisen askeleen ottaminen digitalisaatiossa vaatii syvällistä alan asiantuntemusta ja laajaa käytännön tukea digitaalisten ratkaisujen toimittajalta", sanoo ABB:n digitaalisten ratkaisujen myyntijohtaja Mikko Jalava. "Odotamme innolla yhteistyötä Norske Skog Skognin kanssa heidän digitaalisella matkallaan. Sen perustana on vankka alusta, johon yritys voi ajallaan lisätä digitaalisia palveluja esimerkiksi ABB Ability ™ Genix -tarjonnastamme."

ABB Ability ™ Genix on tekoäly- ja teollisuusanalytiikkaan perustuva alusta, joka kerää tietoja eri lähteistä eri puolilla yritystä ja muuntaa nämä tiedot ohjeiksi, joiden perusteella voidaan tehdä toimenpiteitä. Erilaiset käyttäjät yrityksessä voivat hyödyntää alustaa käyttämällä valmiita sovelluksia itsepalveluanalytiikan lisäksi.

Lisätietoja ABB:n tuotannonhallinnan portfoliosta: 
https://new.abb.com/pulp-paper/abb-in-pulp-and-paper/systems/collaborative-production-management-products

Norske Skog is a world leading producer of publication paper with strong market positions and customer relations in Europe and Australasia. The Norske Skog Group operates four mills in Europe of which two will produce recycled containerboard following planned conversion projects. In addition, the Group operates two publication paper mills and a pellets facility in Australasia. Norske Skog aims to further diversify its operations and continue its transformation into a growing and high-margin business through a range of exciting fiber projects. The Group has approximately 2,300 employees in five countries, headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker NSKOG.

ABB is a trusted partner and leading supplier to the pulp and paper industry, offering deep expertise and a comprehensive portfolio of integrated digital solutions, automation and electrification systems, industry-focused products and comprehensive services to help our customers optimize all phases of the papermaking process. We are committed to serving packaging, paper, tissue and pulp producers to help drive availability, performance, cost and quality improvements. Active worldwide, ABB has over 1000 pulp and paper professionals who serve customers in over 50 countries. www.abb.com/pulpandpaper

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a leading global technology company that energizes the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting software to its electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of technology to drive performance to new levels. With a history of excellence stretching back more than 130 years, ABB’s success is driven by about 110,000 talented employees in over 100 countries. www.abb.com

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp